sponsorlu reklam Admatic -sponsor

Coğrafya farklılaşmasının konuşma ve yazı dili üzerinde etkisi olup olmadığını tartışınız

Coğrafya farklılaşmasının konuşma ve yazı dili üzerinde etkisi olup olmadığını tartışınız, Coğrafya farklılaşmasının konuşma ve yazı dili üzerindeki etkisi, 

Coğrafya farklılaşmasının konuşma ve yazı dili üzerinde etkisi olup olmadığını tartışınız.

  • Cevap : Her edebî metnin – özellikle olay ve durum metinlerinin – önemli unsurlarından biri de yerdir. Olaylar, bir mekânda ortaya çıkar ve o mekânın izlerini taşır. Böylece, coğrafya edebiyat üzerinde etkili olur. 
  • Edebi eser olsun bilimsel olsun bütün edebiyat ürünleri coğrafyadan etkilenir. Bunu küçük basit bir örnekle açıklayalım. Orta Asya metinlerinde yer alan mekan adları-coğrafi özellikler tamamen o coğrafya ile ilgilidir. 
  • Bazı edebî metinlerin yazılış amacı, belli bir coğrafi bölgeyi tanıtmaktır. Gezi yazıları, egzotik romanlar bu türden eserlerdir; bunlar her iki bilim için de önemli kaynaklardır.Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi, hem edebiyat hem tarih hem de coğrafya bakımından önemli bir eserdir. Coğrafya kitaplarında, coğrafî bilgiler veren dergilerde, ansiklopedilerde, edebiyatın anlatım biçimlerinden biri olan “açıklayıcı betimleme” kullanılır. Bu yönüyle coğrafya bilimi, edebiyattan yararlanmış olur

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk