sponsorlu reklam Admatic -sponsor

9.Sınıf Dil Anlatım Sorumluluk Sınav Soruları 2018 2019


 2018 2019 Eylül 9.Sınıf Dil ve Anlatım Sorumluluk Sınav Soruları

T.C
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Derskonum.com ANADOLU LİSESİ
2018–2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EYLÜL DÖNEMİ 9.SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ
SORUMLULUK SINAVI SORULARI


Sınav Tarihi  : 19.09.2018               Sınav Saati     : 12.00
Sınav Süresi   : 40 Dakika                Dersin Adı     : Dil ve Anlatım                    Sınıf: 9

PUANLAMA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10 p
10 p
10 p
10 p
10 p
10 p
10 p
10 p
10 p
10 p
               Aşağıdaki isimlerden oluşan sınav komisyonumuz  19/09/2018  Çarşamba günü saat  11:00 ’de okul müdürünün başkanlığında toplanarak, sınav sorularını aşağıya çıkartmış olup puanlama bareminin yukarıda belirtildiği şekilde olmasını kararlaştırmıştır.

Sınav  Komisyon  Başkanı
Okul Müdürü         


 
 

                                                                                           Üye                                                Üye                        
    
   

1.Aşağıdaki cümlelerde dil hangi işlevlerde kullanılmıştır? Karşılarına yazınız.(5x2=10p)

Aaa dayımlar gelmiş!                                    ……………………………..
Camı açabilir misiniz acaba?                         ……………………………..
En çok izlenmiş film Titanic'tir..                    ……………………………...
Türkçede uzun ünlü yoktur.                           ………………………………
Beni anlıyor musun?                                       ………………………………

2. “ Sıcak " sözcüğünü temel (gerçek) ve mecaz anlamda bir cümlede kullanınız.(5p+5p)                                   

           Temel :

          Mecaz :

3. Türkçe hangi dil ailesine mensuptur? Yapısı bakımından nasıl bir dildir? (5+5=10p)

          Köken Bakımından:
          Yapı Bakımından:

4. Aşağıdaki sözcüklerin eş anlamlılarını (anlamdaşlarını) karşılarına yazınız. (5x2=10p)

   * Armağan :                 * Sınıf :                 * Biçim :                 * Mısra :                * Fiil :

5. Aşağıdaki kelime gruplarının türlerini (çeşitlerini) karşılarına yazınız. (5x2=10p)
 Müdür Bey       :
 Kapının kolu     :
 Ateş  ve  gül      :
 Fırtına gibi        :
 Yalnız kurt        :

6. Aşağıdaki yargılar doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız . (5x2=10p)  

(   ) Kültür,  maddi ve manevi kültür diye ikiye ayrılır.
(   ) Dil, ilkel bir iletişim aracıdır.
(   ) Görgü kuralları, trafik lambaları doğal göstergelere örnektir.
(   ) Bir metni ana düşünce etrafında birleştiren cümleler topluluğuna paragraf denir.
(   ) Dil, zaman içinde değişmeyen cansız bir varlıktır.
  


7) Aşağıda boş bırakılan yerlere uygun noktalama işaretlerini koyunuz. ( 2+2+2+2+2= 10 p )


İmzasız bir mektup  (     )  Dost görünen bir üslupla bana öğüt veriyor (     )  şunu diyor  (     )


-Ah, o gençlik günlerimiz (    )  Yoksa unuttun mu  (    )


Öğretmen dedi ki:
--- Çocuklar konuyu anladınız mı?
Çocuklar da:
--- Evet , anladık.

8. Yukarıdaki karşılıklı konuşmanın iletişim ögelerini gösteriniz. ( 5x2=10p )

Gönderici  :
Alıcı           :
İleti            :
Kanal        :
Dönüt        :
    
       

 9. Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz. ( 5x2=10p )


a) Günlük hayatta insanların birbirleriyle iletişim kurarken kullandıkları doğal dile ........................................................  denir.

b) ……….. seslerden oluşan bir işaretler dizgesi olup duygu, düşünce ve istekleri aktarmaya yarayan araçtır.

c) Bir Kırgız ile Azeri'nin Türkçeyi farklı konuşmasına ...................... denir.

d) " Akşamleyin "  sözcüğü büyük ünlü uyumuna  …........................

e) Bir Urfalı ile Rizelinin konuşurken kelimeleri farklı söylemesine ……………. denir.
10. Aşağıdaki sözcüklerdeki  ses olaylarının adını yazınız. ( 5+5 = 10 p )

a)         Kitabı :

b)         Affettim :


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk