sponsorlu reklam Admatic -sponsor

12.sınıf Türk dili ve edebiyatı kitap cevapları dersdestek yayınları sayfa 10-12

2018 2019 12.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI DERSDESTEK  YAYINLARI


dersdestek yayınları 12 sınıf edebiyat kitabı cevapları

DEĞERLİ derskonum.com TAKİPÇİLERİ

YENİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA DA BERABER OLACAĞIZ..
İLK DEFA OKUTULACAK OLAN BU DERSİN KİTAP CEVAPLARI SİTEMİZDE YAYINLANACAKTIR..KİTAP CEVAPLARINI OKUL DERSLERİNE PARALEL ŞEKİLDE YAYINLAMAKTAYIZ.
EĞER ACİL DURUM VARSA YORUM KISMINA YAZINIZ 😁
12.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ KİTAP CEVAPLARI DERSDESTEK YAYINLARI
İYİ ÇALIŞMALAR

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları 2018 – 2019” aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Cevapların sayfaları mavi renkle gösterilmiştir. Bunun sebebi ise öğrencilerin aradığı sayfayı kolay bir şekilde bulmalarına yardımcı olmaktır.
 • 12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 10 Cevabı
  Bu dizelerde Türklere özgü felsefi bir düşüncenin işlendiği söylenebilir mi? Tartışınız.
  • Cevap: Söylenebilir. İlk şiir, Aşık Veysel’in şiiridir. Bu şiirde Tasavvuf düşüncesi göze çarpar. Burada ölüm ve ölüm sonrası yaşam ile ilgili felsefi düşüncelere yer verilmiştir. İkinci şiir ise Necip Fazıl’ın şiiridir. Bu şiirde de yaşam ile ilgili düşünceleri görmek mümkündür.
  Bu metinlerden hareketle felsefi ve edebî metinlerin dil bakımından farklılıklarını belirtiniz.
  • Cevap Felsefi metinlerde dil daha sade ve anlatım daha açıkken, edebi metinlerde dil daha şiirsel ve anlatım biraz daha kapalıdır. Bunun sebebi felsefi metinlerin amacının bilgi vermek olması edebi metinlerin ise okurda estetik haz uyandırma amacıdır.
  12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 12 Cevabı
  1) “Edebiyat ve Felsefe” adlı metnin konusunu, yazılış amacını ve hedef kitlesini belirleyiniz. Bu unsurlar arasında nasıl bir ilişki olduğunu belirtiniz.
  • Cevap Konu: Edebiyat ile Felsefe İlişkisi
  • Yazılış Amacı: Edebiyat ile felsefe arasındaki ilişki, birbirlerinden beslendikleri noktalar, birbirlerinden ayrılan yönler.
  • Hedef Kitlesi: 12. sınıf öğrencileri
  2) Okuduğunuz metnin ana düşüncesini ve yardımcı düşüncelerini oluşturan cümleleri belirleyiniz. Bu cümlelerden hareketle metnin ana düşüncesini ve metinde ortaya konulan yardımcı düşünceleri aşağıdaki tabloya yazınız.
  Yardımcı Düşünceler: Felsefeden edebiyata doğru olan etki, Edebiyat eserlerinin felsefeye olan etkisi
  Ana DüşünceEdebiyat ile Felsefe İlişkisi
  3) Edebiyat ve felsefe arasında nasıl bir yöntem farklılığı olduğunu metne göre söyleyiniz.
  • Cevap:  En büyük yöntem farklılığı, felsefe düşünceyi oluşturur, edebiyat da bu düşünceyi kurgular.  
  4) Bir yazarı etkileyen felsefi görüşler edebî esere nasıl yansır? Açıklayınız.
  • Cevap: Felsefe yolda olmaksa en iyi yol arkadaşı edebiyat olacaktır. Çünkü felsefi düşünceler en iyi edebi ürünle kendilerini tanıtır ve kitlelerle buluşma imkanı yakalarlar.  Bir felsefi görüş hem düşünceleri hem de gelecek üzerine kurgulanan fikirlerle edebi eserde kendine yer bulmaktadır.
  5) Edebiyatın felsefeden faydalanması edebî esere felsefi eser niteliği kazandırır mı? Arkadaşlarınızla tartışınız.
  • Cevap: Hayır kazandırmaz. Çünkü edebi eserler kurgusaldır. Bu da onların felsefi metinler gibi kanıtlanabilir ya da birikerek günümüze gelme gibi özelliklerinin olmaması demektir. 
  6) Yazar, edebiyat ve felsefe arasındaki ilişkiyle ilgili ileri sürdüğü düşüncelerini desteklemek ve kuvvetlendirmek için Vefa Taşdelen’den kısa bir alıntı yapmıştır. Bu alıntıyla ilgili düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Bu alıntının metnin ifade gücüne katkısını sözlü olarak ifade ediniz.
  • Cevap: Katılıyorum. Çünkü edebi eserdeki kahramanın ağzından verilecek düşüncelerde felsefenin izlerini görmek mümkündür. Bu alıntı ifadeyi güçlendirmiş metni okur bakımından daha anlaşılır hale getirmiştir.
  7) Okuduğunuz metnin dil ve anlatım özelliklerini aşağıdaki noktalı yerlere yazınız.
  • Cevap : Metin günlük konuşma dili ve açık bir anlatım ile yazılmıştır. Bu bakımdan amacının bilgi vermek olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanında alıntı yapma ve karşılaştırma gibi anlatım tekniklerine de yer verilmiştir.
  8 a) Okuduğunuz metinde yazarın konuya yaklaşımını belirleyiniz.
  • Cevap: Yazar felsefe ile edebiyat arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Bunun yanında bunu yaparken felsefenin düşünsel olarak edebiyata yaptığı katkıyı edebiyatın da felsefenin gelişimi için üstlendiği rolü aktarmıştır.
  b) “Felsefenin en önemli özelliği, varlık gerekçesini çeşitli yönleriyle incelemesidir. Bu inceleme esnasında, en önemli veri kaynakları arasında edebiyat yer alır. Felsefeci, düşünce arka planındaki temel yapıları ve oluşları edebî eserler aracılığı ile aktarma yoluna gider. Bir başka deyişle, edebiyat bu yönüyle felsefeye aracılık eder.”
  Bu parçadaki ifadeleri öznellik/nesnellik bakımından değerlendiriniz. Elde ettiğiniz sonuçlardan hareketle yazarın anlatımının öznel/nesnel olup olmadığını belirtiniz.
  • Cevap Bu cümleler nesnel ifadelerdir. Çünkü kişiden kişiye değişiklik göstermezler.  Yazarın anlatımı nesneldir amacı bilgi vermektir çünkü. 

TÜM CEVAPLAR İÇİN TIKLAAAAAAA
SAYFA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.


,12.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI DERSDESTEK  YAYINLARI 2018 2019, 12.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI DERSDESTEK  YAYINLARI, 12 EDEBIYAT CEVAPLARI, 2018 2019 12.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI DERSDESTEK ,12.SINIF EDEBİYAT CEVAPLARI DERSDESTEK  12 SUNIF EDEBİYAT CEVAPLARI 2019,SAYFA,dersdestek yayınları 12.sınıf edebiyat kitabı cevapları,12.SINIF EDEBİYAT DERS KİTABI CEVAPLARI DERSDESTEK YAYINLARI, 2018 2019, 12.SINIF EDEBİYAT MEB YAYINLARI CEVAPLARI,12 sınıf edebiyat kitabı cevapları dersdestek ,dersdestek yayınları 12 sınıf edebiyat kitabı cevapları ,12.sınıf edebiyat ders kitabı cevapları dersdestek yayınları

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk