sponsorlu reklam Admatic -sponsor

Milli edebiyat döneminde çıkarılan dergiler ve gazeteler

Milli Edebiyat Döneminde Dergi ve Gazeteler
Milli edebiyat döneminde çıkarılan dergiler ve gazeteler, Milli edebiyat döneminde çıkarılan dergiler, Milli edebiyat döneminde dergi, MİLLİ EDEBİYAT, SORU-CEVAP, 

Milli Edebiyat Döneminde Dergi ve Gazeteler
Milli Edebiyat Döneminde (1911-1923), "Çocuk Bahçesi, Genç Kalemler, Türk Derneği, Türk Yurdu, Halka Doğru ve Türk Sözü, Yeni Mecmua, Dergâh" gibi dergiler Millî Edebiyat Akımının gelişmesini sağlamıştır.

1. Çocuk Bahçesi: Edebiyat-ı Cedide’nin yayın organı olan Serveti fünun dergisi kapatılınca, İstanbul’daki baskıdan bunalan gençlik, Selanik’te “Çocuk Bahçesi” dergisini çıkarır (1905). Dergide Mehmet Emin Yurdakul’un arı dille ve hece ölçüsüyle yazılmış şiirleri görülür. Aynı dergide Tevfik Fikret ve Rıza Tevfik’in yazılarına da yer verilir.

2. Genç Kalemler: “Çocuk Bahçesi” kapanınca, bu derginin yerini “Genç Kalemler” alır (1911). İlk sayısında “Yeni Lisan” başlıklı imzasız bir yazı yayımlanır. Ömer Seyfettin tarafından kaleme alındığı anlaşılan bu yazıda millî bir dil ve edebiyattan söz edilmektedir . Ziya Gökalp, Ali Canip, Hamdullah Suphi, Faik Ali, Celal Sahir... derginin diğer yazarlarıdır.

3. Türk Derneği: Yusuf Akçura, Necip Asım, Rıza Tevfik gibi yazar ve düşünürlerce kurulan Türk Derneği, (1909) aynı adla bir de dergi çıkarır, Kültürel çalışmalara öncelik verileceğini ilan eden bu derginin yazarları arasında Mehmet Emin, Hüseyin Cahit, Ahmet Ağanoğlu, Fuat Köprülü de vardır.

4. Türk Yurdu: Bu dergi, Yusuf Akçura, Ahmet Hikmet (Müftüoğlu) ve Ahmet Ağaoğlu’nun kurduğu Türk Yurdu derneğinin yayın organıdır. 1911’de çıkarılan dergi, Türkçülük düşüncesini savunur; I. Dünya Savaşı’na kadar yayımını sürdürür.

5. Halka Doğru ve Türk Sözü: Halka Doğru (1913) ve Türk Sözü (1914) dergileri Türk Yurdu dergisine dayalı olarak haftalık çıkar. Dergileri Celal Sahir (Erozan) yürütür. Türk Sözü dergisinin başyazarlığını Ömer Seyfettin yapar. Geniş bir yazar kadrosu olan bu dergiler, I. Dünya Savaşı’nın sürdüğü yıllarda kapanır.

6. Yeni Mecmua: 1917’de İttihat ve Terakki Fırkasınca çıkarılan bu dergiyi Ziya Gökalp yönetir. Yahya Kemal, Yakup Kadri, Refik Halit gibi sanatçılar da bu dergide yazarlar. Yeni Mecmua, yayımını 1923’e kadar sürdürür.

7. Dergâh: 1921’de Mustafa Nihat (Özön) tarafından çıkarılan dergide Yahya Kemal, Ahmet Haşim, Yakup Kadri, Falih Rıfkı’nın yazıları yayımlanır. Yahya Kemal’in başyazar olduğu bu dergide Kurtuluş Savaşı’nın savunması yapılırak Anadolu insanının sorunlarına ışık tutulur. Ahmet Kutsi (Tecer), Nurullah Ataç, Ahmet Hamdi (Tanpınar), Abdülhak Şinasi (Hisar) dergide yazan gençlerdir. 
Bunlar ilerideki yıllarda ün kazanacaklardır.


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk