sponsorlu reklam Admatic -sponsor

DÜNYA EDEBİYATINDA İLKLER ve ENLER

DÜNYA EDEBİYATINDAKİ İLKLERDÜNYA EDEBİYATINDAKİ İLKLER, DÜNYA EDEBİYATINDA İLK, DÜNYA EDEBİYATINDA İLKLER VE ENLER, EDEBİYATTAKİ İLKLER

 İlk roman örneği: Rebelais - "Gargaunta"

 İlk modern roman: Cervantes - "Don Kişot"

 İlk tarihi roman:W.Scott - "Waverley"

 İlk psikolojik roman: Madam de La Fayette - "Princesse de Cleves"

 İlk öykü örneği: G. Boccacio - "Decameron"

 Olay öyküsünün öncüsü: Guy de Maupassant

 Durum/Kesit öyküsünün öncüsü: A. Çehov

 Deneme türünün kurucusu: Montaigne

 Deneme türünün ikinci ismi: Bacon

 İlk biyografi yazarı: Plutarkhos

 Tarih türünün kurucusu: Heredot

 İlk büyük destan şairi: Homeros

 İlk trajedi sanatçısı: Aiskhylos

 İlk büyük komedya sanatçısı: Aristophanes

 İlk anı yazarı: Ksenophon - "Anabasis"

 İlk özdeyiş yazarı: La Rochefaucault

 En eski ve ünlü hatipler: Demosthenes, Çiçero, Bousset

 İlk fabl örneği (Batı): Aisopos (Ezop) - "Fabllar"

 İlk fabl örneği (Doğu): Beydaba - "Kelile ile Dimne"

 İlk lirik şair: Sappho

 Pastoral şiirin kurucusu: Theokritos

 Didaktik şiirin kurucusu: Hesiodos

 İlk mensur şiir: Baudelaire - "Küçük Mensur Şiirler"

 Klasisizmin kuramcısı: Boileau - "Şiir Sanatı"

 Romantizmin kuramcısı: Victor Hugo - "Cromvell" yapıtının ön sözü

 Dramın kurallarını belirleyen: Victor Hugo

 İlk realist roman: G. Flaubert - "Madam Bovary"

 Natüralizmin kuramcısı: Emile Zola

 Dünyada bilinen ilk destan: Sümerlerin "Gılgamış Destanı"


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk