sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11.Sınıf Dil ve Anlatım Kitap Cevapları Ekoyay Sayfa 130


11.SINIF DİL VE ANLATIM KİTAP CEVAPLARI
11.SINIF DİL VE ANLATIM DERS KİTABI CEVAPLARI SAYFA, 11.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI EKOYAY YAY. 2017-2018, 11.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI EKOYAY YAYINLARI, 2017-2018 11.SINIF DİL ANLATIM KİTAP CEVAPLARI EKOYAY SAYFA 130


11. Sınıf Ekoyay Yayınları Dil ve Anlatım Ders Kitabı
11. Sınıf Ekoyay Yayınları Dil ve Anlatım Ders Kitabı Sayfa 130 Cevabı 
A. Aşağıdaki cümlelerin başına yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
• (D) Makalede ileri sürülen görüş ve düşüncelerin sağlam kaynaklara, delillere ve belgelere dayandırılması gerekir.
• (Y) Makale yazarı; yazısında sık sık mecazlı anlatımlara, söz oyunlarına, dolaylamalara başvurur.
• (D) Makalede öne sürülen sav ya da düşünce, yazının girişinde açık ve okurun ilgisini çekecek biçimde ortaya konmalıdır.
• (Y) Makale yazarı ele aldığı konuyu okuyucuya benimsetmek ve okucuyu inandırmak durumunda değildir.
• (D) Anlatım yönünden makaleler en ağırbaşlı düşünce yazılarıdır.
• (Y) Makale yazarı yazısında kişisel görüşlerini, izlenim ve yorumlarını ön plana çıkarabilir.
B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz.
Makaleler içeriklerini belirleyen konulara göre HAYAT, DOĞA, UZAY alanlarında yazılabilir.
Herhangi bir konuda bilgi vermek, bir konuyu veya düşünceyi açıklamak ya da bir düşünceyi ispat­lamak amacıyla yazılan fikir yazılarına  MAKALE denir.
Gazetelerin genellikle ilk sayfalarında yayınlanan makalelere BAŞMAKALE denir.
Makaleler her türlü konularda sanat ve bilim konularında yazılabilir.
1860’ta çıkan Tercüman-ı Ahval gazetesi ve 1862’de çıkan Tasvir-i Efkar gazetesindeki yazıları ile     ŞİNASİ        makale türünün edebiyatımızdaki ilk temsilcisidir.
Makalelerde öne sürülen yargılar  AÇIKLAMA, KANITLAMA, TANIK GÖSTERME gibi düşünceyi ge­liştirme yollarıyla açıklanıp kanıtlanır.
C. Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.
1. Aşağıdakilerden hangisi makale türünün özelliklerinden değildir?
A) Yazılış amacı bilgi vermektir.
B) Gazete ve dergi yazısıdır.
C) Samimi ve öznel bir üslup kullanılır.
D) Dil genelde göndergesel işlevde kullanılır.
E) Savunulan düşünce benimsetilmeye çalışılır.
  • Cevap: C
2. Temel öğesi düşüncedir. Bir konuda görüş bildirmek, kişisel veya toplumsal bir soruna değinmek ya da bilimsel bir konuyu değişik boyutlarıyla ortaya koymak için gazete ve dergilerde yazılan yazılardır. Bu parçada sözü edilen metin türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Deneme B) Köşe yazısı C) Söyleşi D) Anı E) Haber yazısı
  • Cevap: B

2017-2018 11.SINIF DİL VE ANLATIM DERS KİTAP CEVAPLARI EKOYAY YAY. SAYFA,11.SINIF  EKOYAY DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI, 11. SINIF EKOYAY YAYINLARI DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI SAYFA SAYFA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk