sponsorlu reklam Admatic -sponsor

ZİYA GÖKALP TURAN ŞİİRİ İNCELEMESİ,TAHLİLİ,TEMA,KONU,ÖLÇÜ,KAFİYE

..ZİYA GÖKALP TURAN ŞİİRİ İNCELEMESİ,
ZİYA GÖKALP TURAN ŞİİRİ TAHLİLİ, ZİYA GÖKALP TURAN ŞİİRİ , ŞİİR TAHLİLLERİ, TURAN ŞİİRİ TEMASI, TURAN ŞİİRİ KAFİYE REDİF, 

.TURAN
Nabızlarımda vuran duygular ki tarihin
Birer derin sesidir, ben sahifelerde değil
Güzide, şanlı, necip ırkımın uzak ve yakın
Bütün zaferlerini kalbimin tanininde
Nabızlarımda okur, anlar, eylerim tebcil.

Sahifelerde değil, çünkü Atilla, Cengiz
Zaferle ırkımın tetviç eden bu nasiyeler,
O tozlu çerçevelerde, o iftira amiz
Muhit içinde görünmekte kirli, şermende;
Fakat şerefle numayan Sezar ve İskender!

Nabızlarımda evet, çünkü ilm için müphem
Kalan Oğuz Han'ı kalbim tanır tamamiyle
Damarlarımda yaşar şan-ü ihtişamiyle
Oğuz Han, işte budur gönlümü eden mülhem:

Vatan ne Türkiye'dir Türklere, ne Türkistan
Vatan, büyük ve müebbet bir ülkedir, turan

NAZIM BİRİMİ
Metinde iki bent bir dörtlük ve bir beyit kullanılmştır.

ÖLÇÜ:
Aruz ölçüsü kullanılmıştır.

TEMA:
Türkçülük, Turan Ülküsü
Bu tema Edebiyatımızda Türkçülüğün ve Turancılığın ilk ve en iyi anlatıldığı eserdir. Edebiyatımızda bu bakımdan büyük bir yeniliktir. 

DİL ÖZELLİKLERİ:
Metnin dili gayet açık ve anlaşılırdır. Ziya Gökalp ve arkadaşları , Milli edebiyat öncüleri, dilin sade olmasını savunmuşlar ve eserlerinde bu ilkelerine sadık kalmışlardır.
KAFİYE VE REDİFLERİ

1.BİRİM
"n" yarım kafiye, "il" tam kafiye

2.BİRİM
"iz" tam kafiye, "er" tam kafiye

3.BİRİM
"hem" zengin kafiye, "iyle" redif; "am" tam kafiye

4.BİRİM
"an" tam kafiye


KAFİYE ŞEMASI:  
1.bent: abacb
2.bent: dedfe
3.dörtlük: ghhg
4.beyit: ii" 


1. Metnin nazım birimini söyleyiniz? Ölçüsünü bulunuz ve uyak şemasını gösteriniz.
2. Metnin dil özelliklerini söyleyiniz.
3. Metnin temasını söyleyiniz. Bu tema edebiyatımız açısından bir yenilik midir? Niçin?Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk