sponsorlu reklam Admatic -sponsor

9.Sınıf Fizik Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları Sayfa 217, 218, 219, 220

9.SINIF FİZİK DERS KİTABI CEVAPLARI9.SINIF FİZİK DERS KİTABI CEVAPLARI MEB YAYINLARI SAYFA 217-220, 9.SINIF FİZİK KİTABI CEVAPLARI MEB YAYINLARI, 9.SINIF FİZİK KİTABI CEVAPLARI MEB YAYINLARI 2017-2018,

KİTABIN TÜM CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

...Sitemizde yayınlanan çalışma kitaplarının cevapları öneri niteliğindedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz

9.Sınıf Fizik MEB Yayınları Ders Kitabı 161.

.

9. Sınıf Fizik Ders Kitabı Meb Yayınları 5. Ünite Isı ve Sıcaklık Sayfa 217, 218, 219, 220 Sıcaklık Ölçekleri Soruları ve Cevapları 2017 – 2018

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Fizik Ders Kitabı Sayfa 217 Cevabı

Reomür (Römür) termometresinin özelliklerini araştırınız.
Termometre sıcaklığı ölçen alettir. İki referans noktasının belli basınç dengeleri ve belli bir madde örnek alınarak oluşturulması sonucunda donma ve kaynama noktalarına göre ayarlanır. Termometre derecelendirilmesi bu şekilde yapılmaktadır.
Termometre sıcaklığı ölçerken genelde suyun donma ve kaynama noktalarının referans değerlerinden faydalanmaktadır. Termometrenin ölçeklendirilmesi bilim insanların yaptığı tanımlamalara göre değişmektedir. Termometrenin birçok çeşidi bulunmaktadır.
Metal termometre, ısıl termometre, ışınım termometresi, alkollü termometre, cıvalı termometre gibi çeşitleri bulunmaktadır. Celcius, Fahrenheit, Kelvin, Reomür termometreleri bulunmaktadır. Bu termometreler üzerinde spesifik olarak çalışma yapan bilim insanlarının isimleriyle anılmaktaktadır. Temelde hepsi aynı prensip ile çalışır ama ölçeklendirmede farklı yöntemler kullanılmıştır.
Reomür, 1730 yılında Fransa’da dünyaya gelmiş ve fizik alanında yaptığı çalışmalarla ün salmış biridir. Suyun donma noktasını referans kabul ederek ölçeklendirme yapmıştır. Seksen eşit parça birimlendirmesi yaparak donma ve kaynama noktalarını oluşturmuştur.
Reomür, Fransa’da yaptığı bilimsel çalışmalarla tanınmıştır. Termometre üzerinde çalışmalar yaparken suyu referans kabul etmesi önemli bir sonuç meydana getirmiştir. Reomör, termometresinde seksen eşit birim bulunmaktadır. Böylece su 0 R’de donmakta ve 80 R’de kaynamaktadır. 19. yüzyıla kadar kullanılan ve daha sonra diğer ölçü birimlerinin gerisinde kalan bir termometre olarak tarihe karışmıştır. Lokal olarak kullanılmaya devam etse de yaygın değildir.

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Fizik Ders Kitabı Sayfa 218 Cevabı

1. 237oC sıcaklık Kelvin termometresinde kaç Kʼye karşılık gelir?
Kelvin'i hesaplayabilmek için Celcius'a 273 eklenmesi  gerekmektedir. Yani,
Kelvin = Celcius + 273 şeklinde formülize edilebilir.

Anlatılanlar göz önüne alındığında ,

Kelvin = 237+ 273 = 510 bulunur.

2. Fahrenheit ve Celcius termometreleri hangi sıcaklıkta aynı sayısal değeri gösterir?
Fahrenheit ve Celcius termometreleri arasında aşağıdaki denklemler kurulabilir:
°F = (°C x 9/5) + 32
°C = (°F - 32) x 5/9

Her ikisinin de eşit olduğu sıcaklık °F=°C olacaktır. Bu durumu her iki denklemde de yerine koyarsak;
°C = (°Cx9/5) + 32
°C - (°C x 9/5) = 32
-4/5 x °C = 32
°C = -32 x5/4
°C = -40 cevabına ulaşırız.
Diğer denklemi çözdüğümüzde: 
°F = (°F x 9/5) + 32
°F - (°F x 9/5) = 32
-4/5 * °F = 32
°F = -32 x 5/4
°F = -40 cevabına ulaşırız.
Sonuç olarak Fahrenheit termometresi -40 °F gösterdiğinde Celcius termometresi de -40 °C gösterecektir. 
Sıvılı termometrelerin uzayda çalışıp çalışmadığını araştırınız.
Evet, sıvı termometreler uzayda da çalışır. 

Sıvı termometreler kılcal cam bir boru içerisine koyulan sıvıyı oluşturan atomların cam yüzeyden dış ortamla yaptığı enerji alışverişi sonucu enerji kazanması veya kaybetmesi prensibine dayanır. Sıvı içindeki atomlar dış ortam sıcak ise enerji kazanır ve bunun sonucunda hareketlilikleri ve atomlar arası mesafe artar. Basit bir anlatımla cam çubuk içerisindeki sıvı genleşir. Dış ortam soğuk olduğunda ise enerji kaybı yaşanır ve hareketlilikleri azalan atomlar birbirine yakınlaşır, böylece sıvının hacmi azalır.

Termometrenin ölçüm prensibi genleşme ve büzüşme fizik kurallarına dayanı ve yer çekiminin değişmesinden etkilenmez. Dolayısıyla yer çekiminin farklı olduğu ortamlarda da sıvı termometreler çalışmaya devam eder. 

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Fizik Ders Kitabı Sayfa 219 Cevabı

Kendi termometrenizi tasarlayınız ve 20 oC sıcaklığın kendi termometrenizdeki karşılığını hesaplayınız.
Sıcaklık dönüşümleri yapabilmek için kullanılması gereken formül şu şekildedir.

( X - Donma Noktası ) ÷ ( Kaynama Noktası - Donma Noktası )

Aynı zamanda her termometrede belirli bir Kaynama ve Donma Noktası vardır. Örneğin Celcius termometresinin Donma Noktası 0 , Kaynama Noktası ise 100 dür.

Bizde kendi termometremizi tasarlarken termometremize bir Donma Noktası birde Kaynama Noktası belirlemeliyiz. Soruda herhangi bir sınırlama yapmadığı için bu sayısal değerleri istediğimiz gibi verebiliriz.

Tasarladığımız termometrenin K.N : 160 , D.N : 10 olsun.

Yukarıdaki formül de verilenler yerine konduğu zaman,

20 / 100 =  ( X - 10 ) / (160 - 10)

1 / 5 = (X - 10) / 150

X = 40 olarak bulunur.

Yani, 20°C sıcaklık ; Kaynama Noktasını 160 , Donma Noktasını 10 olarak belirlediğimiz kendi termometremizde 40 Sıcaklığına karşılık gelmektedir.

Deniz seviyesinde, 1 atm basınç altındaki X ve Y termometrelerinde suyun donma sıcaklığı sırasıyla 20 o X ve 40 oY, kaynama sıcaklığı ise sırasıyla 100 oX ve 80 oYʼdir. Buna göre,
a) Celcius termometresinde okunan 10 oC sıcaklık X ve Y termometrelerinde hangi değerlere karşılık gelir?
b) X ve Y termometrelerinde aynı sıcaklıklara karşılık gelen değer nedir?
c) X termometresinde okunan 40 oX sıcaklık, Y termometresinde kaç oY olarak okunur?

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Fizik Ders Kitabı Sayfa 220 Cevabı

DENEYİN SONUÇLANDIRILMASI:
1. Isı alan maddelerde sıcaklık değişimi kütleye bağlı mıdır? Nasıl?
2. Isı alan maddelerde sıcaklık değişimi, verilen ısı miktarına bağlı mıdır? Nasıl?
3. Isı alan maddelerde sıcaklık değişimi maddenin cinsine bağlı mıdır? Nasıl?
4. Isı alan maddeler için sıcaklık değişimine yönelik matematiksel bir model oluşturunuz
Kaynak: 9. Sınıf Fizik Ders Kitabı Meb Yayınları 5. Ünite Isı ve Sıcaklık Sayfa 217, 218, 219, 220 Sıcaklık Ölçekleri Soruları ve Cevapları
.
KİTABIN TÜM CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Kimya Bilimi Sayfa 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 1. Bölüm Simyadan Kimyaya Soruları ve Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Kimya Bilimi Sayfa 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 2. Bölüm Kimyanın Uğraş Alanları Soruları ve Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Kimya Bilimi Sayfa 33, 34, 35, 36 3. Bölüm Kimyanın Sembolik Dili Soruları ve Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Kimya Bilimi Sayfa 37, 38, 39, 40, 41, 42 4. Bölüm Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği Soruları ve Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları 2. Ünite Atom ve Periyodik Sistem Sayfa 56, 57, 58, 59, 60, 61 1. Bölüm Atom Modelleri Soruları ve Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Kimya Bilimi Sayfa 49, 50, 51, 52, 53 Üniteyi Bitirirken Soruları ve Cevapları
Not: Cevaplar kısa süre içinde eklenmeye devam edecektir.
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 56, 57, 58, 59, 60, 61 1. Bölüm Atom Modelleri Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 Atomun Yapısı Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 Periyodik Sistem Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları 2. Ünite Atom ve Periyodik Sistem Sayfa 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 Üniteyi Bitirirken Soruları ve Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 98, 99, 100, 101, 102 Kimyasal Türler Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 103, 104, 105, 106 Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 Güçlü Etkileşimler Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 Zayıf Etkileşimler Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 98, 99, 100, 101, 102 Kimyasal Türler Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 103, 104, 105, 106 2. Bölüm Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 Güçlü Etkileşimler Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 Zayıf Etkileşimler Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 135, 136, 137, 138, 139 Fiziksel ve Kimyasal Değişimler Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları 3. Ünite Kimyasal Türler Arası Etkileşimler Sayfa 138, 139, 140, 141, 142, 143 Üniteyi Bitirirken Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152 Maddenin Fiziksel Halleri Soruları ve Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 153, 154, 155, 156 Katılar Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166 Sıvılar Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 Gazlar Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 175, 176, 177 Plazma Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları 4. Ünite Maddenin Halleri Sayfa 178, 179, 180, 181, 182, 183 Üniteyi Bitirirken Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194 Su ve Hayat Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204 Çevre Kimyası Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları 5. Ünite Doğa ve Kimya Sayfa 202, 203, 204, 205, 206 Üniteyi Bitirirken Cevapları
9. Sınıf Fizik Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 266 Elektrik Yükleri Cevapları
9. Sınıf Fizik Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274 Elektrikle Yüklenme Çeşitleri Cevapları
9. Sınıf Fizik Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281 Elektroskop Cevapları
9. Sınıf Fizik Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 282, 283, 284, 285 İletken ve Yalıtkanlarda Yük Dağılımı Cevapları
9. Sınıf Fizik Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 286, 287, 288 Topraklama Cevapları
9. Sınıf Fizik Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 289, 290, 291 Coulomb Kuvveti Cevapları
9. Sınıf Fizik Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 292, 293, 294, 295 Elektrik Alan Cevapları
9. Sınıf Fizik Ders Kitabı Meb Yayınları 6. Ünite Elektrostatik Sayfa 296, 297, 298, 299, 300, 301 Değerlendirme Cevapları
Hazırlamış olduğumuz “9. Sınıf Meb Yayınları Kimya Ders Kitabı Cevapları” siz değerli öğrencilerimizin okul başarısına katkıda bulunmasını umarız. Unutulmamalıdır ki ders ve çalışma kitabı cevapları sadece kontrol amaçlı yayınlanmaktadır. Öncelikle sorulara sizin cevap vermeniz ve sonrasında cevapları sitemizden karşılaştırmanız sizler için daha faydalı olacaktır.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk