sponsorlu reklam Admatic -sponsor

9.Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları Sayfa 154,155,156

9.SINIF COĞRAFYA DERS KİTABI CEVAPLARI MEB YAYINLARI 2017 2018

9.SINIF COĞRAFYA DERS KİTABI CEVAPLARI MEB YAYINLARI 2017 2018, 9.SINIF COĞRAFYA KİTAP CEVAPLARI MEB YAY SAYFA 154-156, 9.SINIF COĞRAFYA KİTAP CEVAPLARI MEB YAYINLARI 2017 2018,
9.Sınıf Coğrafya MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları (Yeni Müfredat 2017-2018)
KİTABIN TÜM SAYFALARININ CEVABI İÇİN TIKLAAAA
BU SAYFADAKİ CEVAPLAR
...
9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 154 Cevabı
1- Dünya’da atmosfer olmaması durumunda aşağıdakilerden hangisi meydana gelmez?
A) Gök taşları yeryüzüne düşer.
B) Gölge yerler tam karanlık olur.
C) Zararlı Güneş ışınları yeryüzüne ulaşır.
D) Kimyasal çözünme artar.
E) Güneş gören yerler çok sıcak olur.
 • Cevap: D
I. Yeryüzüne en yakın troposfer katmanıdır.
II. Hava olaylarının tamamı stratosfer katmanında görülür.
III. Göktaşlarının yeryüzüne büyük parçalar hâlinde ulaşmasını mezosfer önler.
IV. Atmosferdeki gazların en yoğun olduğu katman termosferdir.
2-Atmosfer katmanları ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV
 • CevapD
I. Sıcaklık ve nem bakımından benzer özellik gösteren geniş atmosfer parçasıdır.
II. Kısa sürede dar alanlarda etkili olan hava olaylarıdır.
III. Geniş alanlarda uzun yıllar değişmeyen ortalama hava olaylarıdır.
3-Yukarıda tanımları verilen kavramlar, sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
I II III
A) Hava kütlesi İklim Hava durumu
B) İklim Hava durumu Hava kütlesi
C) Hava kütlesi Hava durumu İklim
D) Hava durumu Hava kütlesi İklim
E) İklim Hava kütlesi Hava durumu
 • CevapC
I. Uzmanlar, bu hafta sonu sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağını söyledi.
II. Rize’de yılın büyük bir bölümü yağışlı geçer.
III. Ardahan’da kış mevsimi uzun sürer.
IV. Bursa’da sağanak yağış yüzünden evleri ve iş yerlerini su bastı.
4-Yukarıdaki ifadelerin hangileri hava durumu hangileri de iklimle ilgilidir?
Hava Durumu İklim
A) I ve II III ve IV
B) I ve III II ve IV
C) II ve III I ve IV
D) I ve IV II ve III
E) III ve IV I ve II
 • CevapD
5-İklim, insanların sosyal ve ekonomik faaliyetleri üzerinde belirleyici etkide bulunur. Buna göre aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisi üzerinde iklim özelliklerinin etkisi diğerlerine göre daha azdır?
A) Zeytin tarımı
B) Deniz turizmi
C) Küçükbaş hayvancılık
D) Arıcılık
E) Bakır üretimi
 • Cevap: E
9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 155 Cevabı
6- Yaz mevsiminde aynı sıcaklık değerlerine sahip iki ilden Antalya kıyılarında, denizden uzak olan Gaziantep’e göre bunaltıcı hava koşulları daha etkilidir. Antalya ve Gaziantep’in hangi bakımdan farklı olması, bu durumun ortaya çıkmasına neden olmuştur?
A) Nem B) Yükselti C) Okyanus akıntıları D) Bakı E) Enlem
 • Cevap: A
• Ekvator’da kalıcı karlara rastlanması
• Kıtaların doğu ve batı kıyılarında sıcaklıkların farklı olması
• Kuzey Yarım Küre’de en soğuk ayların ocak ve şubat aylarına denk gelmesi
• En yüksek sıcaklıkların çöllerde ölçülmesi
7-Aşağıdakilerden hangisi, yukarıdaki durumların ortaya çıkmasının nedenlerinden biri değildir?
A) Karasallık B) Rüzgârlar C) Yükselti D) Okyanus akıntıları E) Eksen eğikliği
 • Cevap: B
8-Rüzgârlar, geldikleri yerin sıcaklık ve nem özelliklerini de taşır. Buna göre yandaki şekil üzerinde esiş yönleri gösterilen rüzgârlardan hangileri ulaştıkları yerin sıcaklığını yükseltir?
A) 1 ve 2 B) 3 ve 4 C) 2 ve 4 D) 3 ve 5 E) 1 ve 5
 • Cevap: C
Güneş ışınlarının geliş açısına bağlı olarak sıcaklık, Ekvator’dan kutuplara doğru azalmaktadır. Ancak bazı koşullarda Ekvator’dan kutuplara doğru sıcaklığın düzenli olarak azalmasını engelleyen faktörler bulunur.
9-Aşağıdakilerden hangisi bu durumun ortaya çıkmasında etkili değildir?
A) Enlem B) Karasallık C) Okyanus akıntıları D) Rüzgârlar E) Nem
 • Cevap: A
10-Yukarıda 1 ve 2 numara ile gösterilen hava hareketleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) 1 numaralı yerde yağış ihtimali yüksektir.
B) 1 numaralı yerde alçak basınç oluşmuştur.
C) 2 numaralı yerde hava açık ve güneşlidir.
D) 2 numaralı yerde yüksek basınç oluşmuştur.
E) 1 numaralı yerde rüzgâr çevreye doğru eser.
 • Cevap: E
11-Yandaki eş basınç haritasında ok yönünde rüzgârların esiş yönleri gösterilmiştir.
Buna göre hangi ok yönünde esen rüzgârın hızı en azdır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
 • CevapB
9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 156 Cevabı
12- Dünya’nın kendi ekseni etrafındaki dönüşüne bağlı olarak rüzgârların esiş yönlerinde sapmalar görülür. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Kuzey Yarım Küre’de yer alan bir alçak basınç merkezine aittir?
 • CevapD
I. Gün içerisinde kara ve denizlerin farklı ısınması sonucu oluşur.
II. Yükselen hava kütlesinin bir dağın yamacını aşması sonucu oluşan sıcak ve kuru rüzgârdır.
III. Dinamik yüksek basınç alanından dinamik alçak basınç alanına doğru eser.
13- Yukarıda numaralandırılmış rüzgâr türleri, aşağıdakilerin hangisinde doğru sırada verilmiştir?
 • Cevap: E
14-Bir gözlemcinin dünyadaki beş farklı şehirde yapmış olduğu gözlemler sonucunda elde ettiği veriler yukarıdaki tabloda gösterilmiştir. Buna göre bağıl nemin en yüksek ve en düşük olduğu şehirler hangileridir?
A) Balıkesir-Oslo
B) Medine-Balıkesir
C) Bakü-Moskova
D) Moskova-Medine
E) Oslo-Medine
 • Cevap: E
• Sıcak ve soğuk hava kütlesinin karşılaşmasıyla yükselim yağışları oluşur. (Y)
• Sıcaklık ve maksimum nem doğru orantılıdır. (D)
• İlkbahar mevsiminde yeryüzünde cisimlerin üzerinde oluşan su damlacıklarına kırağı denir. (Y)
• Çöl bölgelerinde mutlak nem oranı yüksektir. (Y)
• Ekvatoral ve okyanusal iklimde yağış rejimi düzenlidir.  (D)
15-Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
 • CevapB

...
KİTABIN TÜM SAYFALARININ CEVABI İÇİN TIKLAAAA9.Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları SAYFA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz......

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk