sponsorlu reklam Admatic -sponsor

9.Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları Sayfa 185,186,187

9.SINIF COĞRAFYA DERS KİTABI CEVAPLARI MEB YAYINLARI 2017 2018

9.SINIF COĞRAFYA DERS KİTABI CEVAPLARI MEB YAYINLARI 2017 2018, 9.SINIF COĞRAFYA KİTAP CEVAPLARI MEB YAY SAYFA 185-187, 9.SINIF COĞRAFYA KİTAP CEVAPLARI MEB YAYINLARI 2017 2018,
9.Sınıf Coğrafya MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları (Yeni Müfredat 2017-2018)
KİTABIN TÜM SAYFALARININ CEVABI İÇİN TIKLAAAA
BU SAYFADAKİ CEVAPLAR
...
9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 185 Cevabı
Kurulan bir yerleşim merkezinin, büyümesi ve uzun yıllar önemini koruyabilmesi aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?
A) Düz alanlarda kurulması
B) Nüfus yoğunluğunun seyrek olması
C) Denizlere yakın olması
D) Coğrafi konumunun elverişli olması
E) Yüz ölçümünün dar olması
  • Cevap:
Anadolu’da yapılan kazılarda insanların Cilalı Taş Devri’nden itibaren köy ve şehir hayatına geçtiği, tarım ve
hayvancılıkla uğraştığı görülmüştür. Ülkemizin bulunduğu topraklar, yeryüzünde yerleşmelerin ilk kurulduğu
bölgeler arasındadır. Bu nedenle Anadolu toprakları, çeşitli kültür ve medeniyetlerin kurulup gelişmesine ev
sahipliği yapmış ve topraklarımızda birçok beylik, devlet ve krallık kurulmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi Anadolu toprakları üzerinde diğerlerine göre sonradan kurulan yerleşmelerden biridir?
A) Çatalhöyük (Konya)
B) Hacılar (Burdur)
C) Çayönü (Diyarbakır)
D) Kestel (Bursa)
E) Göbeklitepe (Şanlıurfa)
  • Cevap:
Şehirlerin işlevi; bir şehrin kurulup gelişmesinde etkili olan ekonomik, idari ve sosyokültürel etkilerin göz
önünde bulundurulması demektir. Bir şehrin kurulmasında, büyüyüp gelişmesinde birçok faktör etkili olabilir.
Şehirler; tarım şehirleri, ticaret şehirleri, sanayi şehirleri, turizm şehirleri, ulaşım şehirleri, kültürel şehirler
gibi sınıfl ara ayrılabilir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi sanayi şehrine örnektir?
A) Çorum B) Karabük C) Malatya D) Antalya E) Van
  • Cevap:
Ülkemiz, tarih öncesi dönemlerden günümüze kadar birçok kültür ve medeniyete ev sahipliği yapmış olan
Anadolu Yarımadası üzerinde kurulmuştur. Tarım alanlarının verimli olması, jeolojik ve jeomorfolojik özellikleri,
konumu ve ılıman iklim kuşaklarına sahip olması Anadolu Yarımadası’nın tarih boyunca önemini korumasını
sağlamıştır.
Yukarıdaki parçadan aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılamaz?
A) Anadolu Yarımadası günümüzde de önemini korumaktadır.
B) Anadolu Yarımadası’nda birçok medeniyet kurulmuştur.
C) Bu yarımadanın iklimi insan yaşamı için uygundur.
D) Bu yarımadada jeolojik ve jeomorfolojik özellikler yaşam alanlarını kısıtlar.
E) Anadolu Yarımadası üzerinde birçok kültüre ait izler bulunur.
  • Cevap:
Aşağıdaki haritada ilk yerleşme alanlarının kurulduğu yerler koyu renkle gösterilmiştir.
İlk yerleşme alanlarının bu yerlerde kurulmasında etkili olan temel faktör aşağıdakilerden hangisidir?
A) Toprak türü B) Yeryüzü şekilleri C) İklim D) Kayaç yapısı E) Bitki örtüsü
  • Cevap:
9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 186 Cevabı
I. Tomruk ve kalas gibi ahşap malzeme kullanılarak yapılan evdir.
II. Killi toprağın sap ve samanla karıştırılıp çamur hâline getirildikten sonra kalıplara dökülerek kerpiç elde
edilmesiyle oluşan konut tipidir.
III. İç Anadolu’da Ürgüp (Nevşehir) çevresinde yaygın olan, kolay işlenme özelliğine sahip tüfl erden oluşmuştur.
Peribacaları ve yamaçlar oyularak konut ya da ambar amaçlı olarak kullanılmaktadır.
IV. İç Anadolu ve Doğu Anadolu gibi volkanik arazilerin fazla olduğu alanlarda yer alan konutlarda bazalt ve
andezit gibi volkanik kayaçlar kullanılmaktadır.
Yukarıda, doğal koşulların ülkemizde yer alan konut tipleri üzerindeki etkisine örnekler verilmiştir. Verilen bilgilerden hareketle aşağıda yer alan soruları cevaplayınız.
  • Cevap:
Verilen örneklerdeki konut tiplerini yazınız.
  • Cevap:
Kırsal kesimdeki konutlarda kullanılan yapı malzemesinin farklılaşmasında etkili olan faktörler nelerdir
Kıyı boyu yerleşmelerine ………………. görseli örnektir. Düz bir arazide veya ovada kurulan dairesel şekle sahip
yerleşmeler ……………… görselindeki gibidir. Bir akarsu ya da yol boyunca kurulmuş yerleşmeler ………………
görselinde yer almaktadır. Deniz ve göl kıyıları boyunca kurulmuş yerleşmelere …………….. görseli örnektir.
7 ve 10 numaralı alanlarda yerleşmenin seyrek olmasında ……………………. , 1 ve 9 numaralı alanlarda yerleşmenin
seyrek olmasında …………………….. etkilidir.
8 numaralı yerleşmenin bulunduğu ülkede, zengin doğal kaynaklar olmasına rağmen yerleşmelerin ve nüfusun seyrek olmasının nedenini açıklayınız.
  • Cevap:
9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 187 Cevabı
Yandaki haritada ülkemizde yer alan bazı iller verilmiştir. Bu illerde dokularına göre hangi yerleşme tipinin görüldüğünü aşağıdaki noktalı yerlere yazınız.
  • Cevap:
Rize : …………………….
Trabzon : …………………….
Mardin : …………………….
Konya : ……………………..
Aşağıda bazı şehirler verilmiştir. Bu şehirlerin hangi işlevsel özellik bakımından ön planda olduğunu karşılarındaki noktalı yerlere yazınız.
  • Cevap:
İstanbul : …………………………….. Roma : …………………………….. Venedik : …………………………….
Akhisar : …………………………….. Paris : …………………………….. Detroit : …………………………….
Ankara : …………………………….. Hong Hong : …………………………….. Hamburg : …………………………….
Medine : …………………………….. Zonguldak : …………………………….. Eskişehir : …………………………….
...
KİTABIN TÜM SAYFALARININ CEVABI İÇİN TIKLAAAA9.Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları SAYFA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz......

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk