sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitap Cevapları Lider Yayıncılık Sayfa 156

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI LİDER YAYINCILIK

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI LİDER YAYINCILIK 2017-2018, 11.SINIF TÜRK EDEBİYATI LİDER YAYINCILIK SAYFA 156, 2017 2018 11.SINIF TÜRK EDEBİYATI LİDER YAYINCILIK, 

DEĞERLİ derskonum.com TAKİPÇİLERİ

KİTABIN CEVAPLARINI OKUL DERSLERİNE PARALEL ŞEKİLDE YAYINLAMAKTAYIZ.

EĞER OLUMSUZ BİR DURUM VARSA YORUM KISMINA YAZINIZ 😁

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI LİDER YAYINCILIK SAYFA 156

...
1. Metnin nazım birimini belirleyiniz, uyaklarını bulunuz, rediflerini ve uyak şemasını gösteriniz.
NAZIM BİRİMİ:BENT

2. Metinde geçen olayları sıralayınız. Bu olaylar hangi mekânlarda geçmektedir ve mekânların özellikleri nelerdir?

3. Mekân betimlerinin metnin anlam bütünlüğü açısından bir işlevi var mıdır?

4. Metnin kişileri kimlerdir ve bu kişiler hangi bakımlardan birbirleriyle ilişkilidir?

5. Metinden bir olayın manzum olarak hikâye edildiğini gösteren ifadelere örnekler veriniz.

6. Metnin olay, kişi ve mekân unsurları arasında bir uyumdan söz edilebilir mi? Metinde geçen olay, kişi ve mekânlar halkın yaşantısıyla ilgili midir? Niçin?

7. Metin hangi sosyal problem etrafında kurgulanmıştır? Metnin teması nedir?

 4. Etkinlik:
Metindeki kahramanları canlandıracak arkadaşlarınızı aranızdan seçerek onlardan metni
canlandırmalarını isteyiniz.

8. Metinden konuşma diliyle ilgili ifadelere örnekler veriniz. Metnin dilinin hangi kaynaktan beslendiğini söyleyiniz.

9. Metinde ritim, ses akışı, ses benzeşmeleri ve konuşma dilinin doğal söyleyişinden yararlanılmış mıdır?
Metinden örnekler vererek ahengin nasıl sağlandığını açıklayınız.

10. Metinde dile getirilenler günümüzde de geçerlililğini korumakta mıdır? Niçin?

11. Aşağıda verilen tabloyu doldurunuz.

Mehmet Âkif ERSOY Eserle Olan İlişkisi
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................
....


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk