sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitap Cevapları Lider Yayıncılık Sayfa 166

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI LİDER YAYINCILIK

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI LİDER YAYINCILIK 2017-2018, 11.SINIF TÜRK EDEBİYATI LİDER YAYINCILIK SAYFA 166, 2017 2018 11.SINIF TÜRK EDEBİYATI LİDER YAYINCILIK, 

DEĞERLİ derskonum.com TAKİPÇİLERİ
KİTABIN CEVAPLARINI OKUL DERSLERİNE PARALEL ŞEKİLDE YAYINLAMAKTAYIZ.
EĞER OLUMSUZ BİR DURUM VARSA YORUM KISMINA YAZINIZ 😁

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI LİDER YAYINCILIK SAYFA 166

...


1. Okuduğunuz metindeki olayları sıralayarak metnin olay örgüsünü şemalaştırınız. Metnin olay örgüsünü oluşturan metin parçaları birbirine bağlanırken sanat kaygısı güdülmüş müdür? Niçin?

2. Metnin olay örgüsü insana özgü hangi gerçekliği ifade etmek için düzenlenmiştir?

3. Metindeki olaylar gündelik hayattaki olaylardan hangi bakımlardan farklılık göstermektedir?

4. Okuduğunuz metindeki olayların metnin alındığı “Vurun Kahpeye” romanının bütünlüğü içindeki yerini belirleyiniz.

5. Okuduğunuz metnin temasını bulunuz. Bu temanın “Vurun Kahpeye” romanıyla ilişkisi hakkında çıkarımlarda bulununuz.

6. Metindeki kahramanlar kimlerdir? Çevrenizde bu kahramanlara benzeyen kişiler var mıdır? Söyleyiniz.

7. Metindeki kahramanlar olay örgüsü içinde nasıl bir işleve sahiptir? Metindeki kahramanların birbirleriyle olan ilişkisini açıklayınız.

8. Metindeki kahramanların Doğu ile Batı’nın yaşam tarzını harmanlayarak yeni bir yaşama tarzı arayıp aramadıklarını tartışarak belirleyiniz.

9. Metindeki kahramanların halk ve tarihle ilişkisi hakkında neler söyleyebilirsiniz?

10. Metindeki olayların geçtiği mekânları ve bu mekânların özelliklerini metindeki işlevlerini dikkate alarak açıklayınız.

11. Metindeki mekânlarda kişilerin bütünleşmesi sağlanırken nelere dikkat edilmiştir? Belirtiniz.

12. Metindeki olayların zamanını belirleyiniz.

13. Metindeki zamanla metnin yazıldığı dönem arasında nasıl bir ilişki söz konusudur? Açıklayınız.

14. Metindeki olayların zamanıyla metnin yazıldığı dönemin gerçekliği arasında nasıl bir ilişki vardır?

15. Metindeki olay örgüsü, kişi, zaman ve mekân unsurları arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız.

16. Metnin temasını belirleyiniz. Bu tema metnin yazıldığı dönemin gerçekliğini yansıtmakta mıdır? Metnin teması insana özgü hangi gerçeklikle ilgilidir?....


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk