sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitap Cevapları Lider Yayıncılık Sayfa 148

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI LİDER YAYINCILIK

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI LİDER YAYINCILIK 2017-2018, 11.SINIF TÜRK EDEBİYATI LİDER YAYINCILIK SAYFA 148, 2017 2018 11.SINIF TÜRK EDEBİYATI LİDER YAYINCILIK, 

DEĞERLİ derskonum.com TAKİPÇİLERİ

KİTABIN CEVAPLARINI OKUL DERSLERİNE PARALEL ŞEKİLDE YAYINLAMAKTAYIZ.

EĞER OLUMSUZ BİR DURUM VARSA YORUM KISMINA YAZINIZ 😁

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI LİDER YAYINCILIK SAYFA 148

...
...ÖLÇME
VE DEĞERLENDİRME
1. Aşağıdaki
cümlelerin
bildirdiği
yargılar
doğru
ise karşılarına
“D”, yanlış
ise “Y” yazınız.
• 1911-1923 yılları arasındaki şiirimiz dört başlık altında incelenebilir. ( )
• 1911-1923 yılları arasındaki Türk şiirinin temel karakteristiği “millet hâlinde yaşama iradesi”dir. ( )
• Millî Edebiyat Döneminde “saf şiir”e özgü arayışlar son bulmuştur. ( )
2. Aşağıdaki
cümlelerde
boş bırakılan
yerlere
uygun
kelimeleri
yazınız.
• Millî Edebiyat Döneminde Edebiyat-ı Cedide zevk ve anlayışını sürdüren şair ................................
• ......................................... halkın yaşam tarzını ve değer yargılarını şiir ve manzumelerinde yansıtmıştır.
• ................................ “Millî Edebiyat” şiirinin öncülerindendir.
3. Aşağıdakilerden
hangisi “Millî Edebiyat” şiirinin niteliklerinden biri değildir?
A) Hece vezniyle yazılması
B) Türk tarihinin uzak dönemlerine eğilmesi
C) Sade dille yazılması
D) Millet hâlinde yaşama iradesini yansıtması
E) Atatürk ilke ve inkılaplarının önemli temalardan biri olması
4. Aşağıdaki
yazar-eser eşleştirmelerini yapınız.
 Etkinlik:
Mehmet Emin YURDAKUL’un hayatı ve sanat anlayışı hakkında bilgi edininiz (149. sayfadaki
1. Etkinlik içindir.).
....


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk