sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitap Cevapları Lider Yayıncılık Sayfa 177

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI LİDER YAYINCILIK

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI LİDER YAYINCILIK 2017-2018, 11.SINIF TÜRK EDEBİYATI LİDER YAYINCILIK SAYFA 177, 2017 2018 11.SINIF TÜRK EDEBİYATI LİDER YAYINCILIK, 

DEĞERLİ derskonum.com TAKİPÇİLERİ
KİTABIN CEVAPLARINI OKUL DERSLERİNE PARALEL ŞEKİLDE YAYINLAMAKTAYIZ.
EĞER OLUMSUZ BİR DURUM VARSA YORUM KISMINA YAZINIZ 😁

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI LİDER YAYINCILIK SAYFA 177

4. ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
1. ... en önemli özelliklerinden biri de olayların ve insanların dürüst olmayan, kurnaz ve menfaatçi yönlerini
arayıp bulmaya oldukça meraklı olması ve bunun sonucunda ister istemez mizaha ve eleştiriye
kaymak zorunda kalmasıdır. Neredeyse bütün yazılarında bulunan bu mizah unsuru yüzünden birçok
fıkrasını ve hikâyesini birbirinden ayırmak güçleşir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Reşat Nuri Güntekin’in
B) Ömer Seyfettin’in
C) Refik Halit Karay’ın derskonum
D) Sait Faik Abasıyanık’ın
E) Abdülhak Şinasi Hisar’ın
(2011/LYS)

2. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Roman ve hikâye alanında ürünler veren Vüs’at O. Bener, ilk hikâye kitabı “Dost”ta, küçük kentlerdeki
sıradan insanların iç ve dış dünyasını anlatan yapıtlar ortaya koymuştur.
B) Rasim Özdenören, kimi öykülerinde aile içi çatışmalara, çözülme ve dağılmalara yol açan etkenleri,
onların dokusuna sindirerek anlatmıştır.
C) Ferit Edgü, “Çığlık” adlı hikâyesinde iç ses yöntemini kullanarak okurun kafasında birbirini çağrıştıran
kimi sorular uyandırmaya çalışmıştır.
D) Hikâyelerinde, yaşadığı dönemin tanıklığını yapmak isteyen Füruzan, 1972’de “Parasız Yatılı”
adlı hikâyesiyle Sait Faik Hikâye Ödülü’nü almıştır.
E) Nezihe Meriç, “Bir Deli Ağaç”ta topladığı hikâyelerini aşk ve ölüm teması etrafında derskonum geliştirmeyi, arka planda da hayatın güzelliklerini anlatmayı amaçlamıştır. (2011/LYS)

3. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Necati Cumalı’nın ilk romanı “Tütün Zamanı”; “Yağmurlar ve Topraklar”, “Acı Tütün” ile devam
eden “Ege” üçlemesinin ilk halkasıdır.
B) Orhan Kemal, Çukurova yöresinin ve o yöredeki çaresiz insanların sorunlarını “Ortadirek, Yer Demir Gök Bakır” gibi romanlarında ele derskonum almıştır.
C) Fazıl Hüsnü Dağlarca, çok kolay ve rahat yazabilen, Cumhuriyet Dönemi Türk şiirinin en uzun
soluklu şairidir.
D) Behçet Necatigil’in “Bile/Yazdı, Evler ve Eski Toprak” kitaplarındaki şiirlerinde, eski ve yeniyle
biçim ve tema arasındaki uyum kendisini açıkça gösterir.
E) Şiirlerinin özü itibarıyla millî romantik bir şair olan Cahit Külebi’nin şiir kitapları arasında “Adamın
Biri”ni, “Türk Mavisi”ni, “Sıkıntı”yı ve “Umut”u sayabiliriz.
(2011/LYS)
....


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk