sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı Soruları TEST İndir

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI 2.DÖNEM 1.YAZILI SINAV,
11.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı Soruları TEST İndir 2017-2018, 11.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı Soruları, 11.SINIF EDEBİYAT YAZILILARI, 11.SINIF TÜRK EDEBİYATI 2.DÖNEM 1.YAZILI SINAV,
DERSKONUM.COM ' UN değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı Soruları  üzerine bir paylaşım yapacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız


BU SORULAR ÖRNEKTİR. ÇALIŞMAK VE FİKİR EDİNMEK İÇİN HAZIRLANMIŞTIR.
UMARIM FAYDASI OLUR .

İYİ ÇALIŞMALAR.

kaynak:derskonum.com
HAZIRLAYAN: MUSTAFA ŞAHİNDerskonum.com ANADOLU LİSESİ 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 11.SINIFLAR  S.TÜRK EDEBİYATI DERSİ II.DÖNEM I.SINAV SORULARI
DERSİN ADI

TÜRK EDEBİYATI
ÖĞRENCİNİN
ADI-SOYADI

SINIF/ŞUBELER
11.SINIFLAR
ŞUBESİ-NUMARASI

DERS ÖĞRETMENLERİ
……………  
ALDIĞI PUAN
1. Aşağıdakilerden hangisi “Servet-i Fünûn dönemi” sanatçılarının ortak yönlerini belirleyen özelliklerden biri değildir(1977/ÖSYS)
A) Dilde “halka doğru” ilkesini benimseme
B) Batı sanat akımlarının etkisinde kalma
C) Eski sözcüklerle, yeni kavram ve imgeler oluşturma
D) “Sanat için sanat” görüşüne bağlanma
E) Kafiyenin kulak için olduğunu benimseme

2. “Romanın yapısına ilişkin teknik kurgu öğelerinden biri de, kompozisyondur. Kompozisyon, romanda geliştirilen durum ve eylemlerin düzenlenmesi, aralarında sağlıklı bir dengenin kurulması anlamini geliyor.”
Bu açıklamaya göre, aşağıdaki romancıları*mızdan hangisi ötekilerden daha başarılı örnekler vermiştir(1980/ÖSYS)
A) Namık Kemal                B) Halit Ziya        C) Sami Paşazade Sezai
D) Ahmet Mithat                E) Hüseyin Rahmi

3. Bir yazar şöyle diyor-“Nerde bir edebiyatın başladığını görsek, orada sokağın yazı masası ile birleştiğini görürüz. Malherbe sokağı dinledi, Dickens sokağı edebiyata soktu. Bir romanında geçen “sokağın anahtarı” sözü bu yazarın sanatını anlatmaya yeter. Puşkinde de sokağın anahtarı vardır. Bize gelince, bu sihirli anahtar çoğu zaman yazarlarımızın eline hiçbir zaman geçmedi.”
Yazarın “sokağın anahtarı” sözü ile anlatmak istediği özellik aşağıdaki yazarlardan hangisinde vardır(1982/ÖSYS)
A) Recaizade M. Ekrem    B) Namık Kemal                C) Halit Ziya
D) Hüseyin Rahmi             E) Mehmet Rauf

4. “Hasta Çocuk, Nesrin ve Balıkçılar, günlük hayatta izlenimlerinden esinlenerek oluşturul*muş manzum hikayeleridir. Manzumelerde Fik*retin yaptığı şey, konuşma diline yakın bir şiir dilini bulmak olmuştur. Ayrıca aruzla yazılmış dizelerin, öteden beri süregelen bağımsızlığını bozmuş ve manzumeyi dizelerden oluşan bir bütün halinden, basbayağı cümlelerden yapılmış bir yazı haline getirmiştir.”
Bu paragrafta Tevfik Fikretin hangi özelliğinden söz edilmemiştir(1983/ÖSYS)
A) Nazmı nesre yaklaştırmasından
B) Şiirlerinde toplumsal konulara da değinmesinden
C) Beyit bütünlüğünü kırmasından
D) Aruzu, Türkçeye ustalıkla uygulamasından
E) Şiirlerinde yaşanılan gerçekleri yansıtmasından

5.
Edebiyatta Realizmin öncüsü olmuştur. Romanlarında aydın kişileri ve çevrelerini, hikayelerinde ise halkın yaşayış ve adetlerini anlatmaya çalışmıştır. Eserlerinde, alışılmış olandan ayrı bir sözdizimi vardır. Batılı roman ve hikaye tekniğine uygun, ilk başarılı örnekler onundur. Romanlarında, ruh çözümlemelerine önem vermiştir.
Bu özelliklerin tümüne birden sahip olan yazar, aşağıdakilerden hangisidir(1985/ÖSYS)
A) Recaizade Mahmut Ekrem        B) Nabizade Nazım          
C) Halit Ziya Uşaklıgil       D) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
E) Halide Edip Adıvar

6. Yeni bir duyarlılığı, yeni bir şiir akımını geliş*ti*rirken Batıyı günü gününde izlerler. Ama bir ara*yış döneminin bütün karışık etkilerini içerir şiirleri. Romantik, Parnasçı, Sembolisttirler. Doğaya yönelirler. Ama bir resimdir doğa onlar için. Düşle gerçek çatışması, karamsarlık, kaçış egemendir şiirlerine. Hem benimsedikleri sanat anlayışı, hem de dönemin siyasal koşulları, içine kapanık, bireyci bir şiire yönelmelerine yol açmıştır.
Bu parçada şiirlerinin ortak özelliklerinden söz edilen şairler, aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır(1987/ÖSYS)
A) Beş Hececiler
B) Tanzimatçılar
C) Yedi Meşaleciler
D) Servet-i Fünûncular
E) Milli Edebiyatçılar

7. Tanzimat dönemi şairlerinden Recaizade M. Ekremin çevresinde toplanan gençler, artık kendi başlarına var olmanın yollarını ararlar ve bir der*gide birleşirler. Bunların arasında, sonradan ro*mancı olarak ün kazanmış iki yazarımız da vardır.
Paragrafta sözü edilen dergi ile iki yazarı*mız aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir(1988/ÖSYS)
A) Servet-i Fünûn; Halit Ziya, Mehmet Rauf
B) Malumat; Hüseyin Cahit, Ahmet Rasim
C) Genç Kalemler; Halit Ziya, Ömer Seyfettin
D) Servet-i Fünûn; Sami Paşazade Sezai, Hüseyin Cahit
E) Malumat; Mehmet Rauf, Hüseyin Rahmi

8. Aşağıdakilerden hangisi, Servet-i Fünûn edebiyatının özelliklerinden biri değildir(1989/ÖSYS)
A) Sone, terzarima gibi nazım biçimlerinin benimsenmesi
B) Aruz vezninin kullanılması
C) Romanlarda, olayların genellikle İstanbul dışında geçmesi
D) Nazmın nesre yaklaştırılması
E) Yabancı sözcüklerle yüklü bir dil kullanılması

9. Çürüyen, yozlaşan İstanbul ve bu İstanbulun çürümüş, yozlaşmış insanları- Mithat Cemal Kuntayın romanlarından sürekli olarak bir küf kokusu gelir burnunuza. İstanbulun birbirini izleyen üç dönemini yansıtmak isteyen yazar, gözlerini hep bu kokuşmuşluğa dikmiştir. Yalnız kişisel çıkarları peşinde koşanlar, dalka*vuklar, jurnalciler- Bir pislik, bir kokuşmuşluk perdesine bürünmüş olarak anlatır İstanbulu.
Aşağıdaki şairlerden hangisi İstanbulu şiirinde bu parçada belirtilen yönleriyle yansıtmaya çalışmıştır(1990/ÖSYS)
A) Cenap Şehabettin         B) Tevfik Fikret   C) Mehmet Emin                D) Mehmet Akif  E) Celal Sahir

10. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünûncu*ların şiir özelliklerinden biri değildir(1992/ÖSYS)
A) Kafiyede şekilden çok, ses benzerliğine önem verme
B) Konu birliğine ve bütün güzelliğine önem verme
C) Nazımı nesre yaklaştırma
D) Konuyla vezin arasında bir ahenk ilgisi arama
E) Herkesin anlayabileceği bir dil kullanma

11. Yeni bir duyarlığı, yeni bir şiir dilini oluşturma*ya çalışırken Batıyı hemen hemen günü günü*ne izlemişlerdir. Şiirlerinin imgelerle yüklü, sanatlı bir yapısı vardır. Özellikle benzetmeler ve sıfatlarla varlıkların gerçek görünüşlerini değiştirmeye çalışmışlardır. Aşk, doğa, aile yaşamı, kişisel tedirginlik ve yakınma temalarını şiirlerinde bol bol işlemişlerdir.
Bu parçada sözü edilen edebiyat topluluğu ve onun üyelerinden biri aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir(1993/ÖSYS)
A) Tanzimat – Abdülhak Hamit Tarhan
B) Servet-i Fünûn – Cenap Şehabettin
C) Garipçiler – Orhan Veli Kanık
D) Milli Edebiyat – M. Emin Yurdakul
E) Cumhuriyet Dönemi – Faruk Nafiz Çamlıbel

1909da Fecr-i ti topluluğuna katıldı. Bu topluluğun dağılmasından sonra da şiirler yazmayı sürdürdü. Şiirlerinin hepsi de aruzla yazılmıştır. Aşk ve doğal temalarını işlediği, sembolizm akımı anlayışına uygun olarak yazdığı şiirlerde hayale ve müziğe büyük önem verdi. Güçlü şiirleri yanında, değişik konuları yoğun bir dille anlatan fıkraları da vardır.
12-Burada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir(1989/ÖSYS)
A) Ahmet Haşim B) Cenap Şehabettin         C) Süleyman Nazif
D) Faruk Nafiz Çamlıbel  E) Yahya Kemal Beyatlı

13. – Hüseyin Rahmi Gürpınar
– Y. Kadri Karaosmanoğlu
– R. Halit Karay
– Hamdullah Suphi
Yukarıda verilen sanatçıların ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sanat sanat içindir, anlayışla eser vermeleri
B) Şiirlerinde Divan edebiyatı nazım biçimlerini kullanmaları
C) Milliyetçilik akımının başını çekmeleri
D) Dini ve ahlaki konuları eserlerinde her yönüyle işlemeleri
E) Fecr-i Âti bildirgesinde bulunup sonradan bağımsız ya da Milli edebiyata dahil olarak ürün vermeleri

14.Aşağıdakilerden hangi sıralama, Türk Edebiyatı dönemleri için doğrudur?
A) Tanzimat edebiyatı / Divan edebiyatı / Fecr-i Ati / Servet-i Fünun
B) Divan edebiyatı / Tanzimat edebiyatı / Fecr-i Ati / Servet-i Fünun
C) Halk edebiyatı / Tanzimat edebiyatı / Milli edebiyat / Fecr-i Ati
D) Divan edebiyatı / Tanzimat edebiyatı / Servet-i Fünun / Milli edebiyat
E) Divan edebiyatı / Tanzimat edebiyatı / Edebiyat-ı Cedide / Fecr-i Ati

“Şiiri ve sanatı büyük davaların dışında ve daha kendi başına bir şey olarak alır. Fransız sembolistlerine yakınlığıyla bildiğimiz şair, Piyâle isimli eserinin önsözünde ‘Şiirin anlamı kapalı olmalı, musikili olmalı.” der. Şair, resmin, bilhassa renk zevkini şiirine katmıştır.”
15-Tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Halit Ziya Uşaklıgil       B) Tevfik Fikret   C) Ziya Paşa
D) Ahmet Haşim E) Şinasi

16-Aşağıda verilen sanatçı – dönem eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Ahmet Mithat Efendi – Tanzimat
B) Halit Ziya Uşaklıgil – Servet – i Fünun
C) Mehmet Rauf – Tanzimat
D) Tevfik Fikret – Servet-i Fünun
E) Ahmet Haşim – Fecr-i Ati

17. Aşağıdakilerden hangisi Cenap Şehabettin'le Ahmet Haşim'de ortak değildir?
A) Hem şiir hem nesir alanında eser vermiş olmaları.
B ) Servet-i Fünun topluluğunda yer almaları
C) "Sanat için sanat" ilkesini benimsemeleri
D) Fransız sembolistlerinden etkilenmeleri
E) Aruz ölçüsünü kullanmaları

18-Yazarı eseriyle birlikte veren aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?
A) Tevfik Fikret – Şermin B) Süleyman Nazif - Batarya ile Ateş
C) Mehmet Rauf – Eylül  D) Ahmet Haşim - Tiryaki Sözleri
E) Halit Ziya Uşaklıgil - Kırk Yıl

19- Aşkın ikinci plana atıldığı bu romanda toplumsal hayata yer verilmiş olması, bu yapıtın en önemli özelliğidir. Romanda Ahmet Cemil, yalnız iç dünyasıyla değil, bağlı bulunduğu toplumsal çevreyle birlikte verilmiştir. Okurken onun, çocukluğundan bu yana hangi toplumsal çevrede yetiştiği, aile ve okul hayatını, karşılaştığı sıkıntıları bütün ayrıntılarıyla öğreniyoruz. Bu genç şairin yeni bir şiir yaratmak için neler düşündüğünü, verdiği mücadeleleri, düşmanı olan eski edebiyat taraftarlarının ve o devir basın hayatının iç yüzünü görüyoruz. Bu bakımdan yapıtı, o dönemin ve Doğu ile Batı edebiyatları arasındaki düşünce çatışmasının romanı olarak da kabul edebiliriz.
Bu parçada özellikleri anlatılan roman ve yazarı aşağıdakilerden hangisinde verilmiş*tir(2006/ÖSYS)
 A) Eylül – Mehmet Rauf
B) Şıpsevdi – Hüseyin Rahmi Gürpınar
C) Pariste Bir Türk – Ahmet Mithat
D) Mai ve Siyah – Halit Ziya Uşaklıgil
E) Hayal İçinde – Hüseyin Cahit Yalçın

20. Paul Valery “Bir edebi eserin değeri, her kişiye göre ayrı bir yoruma meydan vermesindendir.” demiştir.
Aşağıdaki şairlerimizden hangisi Paul Valery ile aynı anlayıştadır(1982/ÖSYS)
A) Tevfik Fikret   B) Cenap Şehabettin         C) Yahya Kemal
D) Ahmet Haşim E) Orhan Veli

. I. Sanat, şahsi ve muhteremdir.
II. Sanat toplum sorunlarına alet edilemez.
III. Servet-i Fünûn’cuların edebiyatı ulaştırdıkları seviye korunmalıdır.
IV. Özellikle Doğu’nun edebiyatı iyi kavranmalı ve halka tanıtılmalıdır.
V. Edebiyatın önemi ve ciddiyeti halka anlatılmalıdır.
21-Numaralanmış görüşlerden hangi ikisi Fecr-i Âti edebiyatına ait olamaz?
A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) I ve V E) IV ve V

22-Aşağıdakilerin hangisinde sanatçı, eser ve bağlı bulunduğu akım yanlış eşleştirilmiştir?
Sanatçı . . Eser . . akım
A) H.Z. Uşaklıgil --- Kırık Hayatlar ---Realizm
B) Namık Kemal ----Cezmi ---Realizm
C) Ahmet Haşim ---Piyale ----Sembolizm
D) Mehmet Rauf -----Eylül------ Realizm
E) Cenap Şahabettin----- Elhan-ı Şİta----- Parnasizm

23- “Bireyci sanat anlayışı, bize Edebiyat-ı Cedi*deden miras kalmıştı ve biz bunu söylemekle ortaya yeni bir görüş getirmiyorduk. Öyle ya, Edebiyat-ı Cedidecilerin, özellikle Hüseyin Cahitle Mehmet Raufun, Dr. Rıza Tevfikle estetik konusu üzerinde tartışılırken terter tepinircesine ´Güzellik görecelidir, güzellik görecedir. deyişlerinin, bizim “Sanat kişisel ve saygıya değerdir.” sözünden farkı neydi”
Bu parçada, yazarın “biz” dediği kimler olabilir(1983/ÖSYS)
A) Garipçiler         B) Servet-i Fünûncular      C) Yeni Lisancılar
D) Yedi Meşaleciler            E) Fecr-i Aticiler

24. “- Bunlar şiirlerinde biçim–içerik ikiliğini kaldırmaya, şiirin anlamı ile yapısını kaynaştırmaya çalışırlar. İsterler ki şiirlerinde ses ve anlam ayrılmaz hale gelsin, düzyazıya çevrilmesin, ses ve anlam öylesine yoğrulsun ki anlam tek başına sıyrılıp çıkarılmasın, şiir katıksız biçim olan müziğe yaklaşsın.
Bu yargılar, aşağıdaki şairlerden hangisinin şiirleriyle örneklendirilebilir(1983/ÖSYS)
A) Faruk Nafiz Çamlıbel  B) Cahit Sıtkı Tarancı       C) Orhan Veli Kanık          D) Kemalettin Kamu         E) Ahmet Haşim

25-Edebiyatımızda, nazmı nesre yaklaştırmadaki ustalığıyla tanınmış sanatçılarımız aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
A) Tevfik Fikret - Yahya Kemal Beyatlı
B ) Yahya Kemal Beyatlı - Ziya Paşa
C) Ahmet Haşim - Mehmet Akif Ersoy
D) Mehmet Akif Ersoy - Tevfik Fikret
 E) Ziya Paşa - Ahmet Haşim

“Yeryüzündeki alimler, gökteki yıldızlar gibidir.” HZ.MUHAMMED (S.A.V.)
BAŞARILAR DİLERİZ ….. TDE ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk