sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları


 11.SINIF TÜRK EDEBİYATI 2.DÖNEM 1.YAZILI SINAV11.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları, 11.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı Soruları, 11.SINIF TÜRK EDEBİYATI 2.DÖNEM 1.YAZILI SINAV,






DERSKONUM.COM ' UN değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..



Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı Soruları  üzerine bir paylaşım yapacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız


BU SORULAR ÖRNEKTİR. ÇALIŞMAK VE FİKİR EDİNMEK İÇİN HAZIRLANMIŞTIR.
UMARIM FAYDASI OLUR .

İYİ ÇALIŞMALAR.

kaynak:derskonum.com
HAZIRLAYAN: MUSTAFA ŞAHİN



Derskonum.com LİSESİ 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 11.SINIFLAR  TÜRK EDEBİYATI DERSİ II.DÖNEM I.SINAV SORULARI
DERSİN ADI

TÜRK EDEBİYATI
ÖĞRENCİNİN
ADI-SOYADI

SINIF/ŞUBELER
11.SINIFLAR
ŞUBESİ-NUMARASI

DERS ÖĞRETMENLERİ

ALDIĞI PUAN




“Ey Marmara’nın mavi kucaklayışı içinde
sanki ölmüş gibi dalgın uyuyan canlı yığın.
Ey köhne Bizans, ey koca büyüleyici bunak,
ey bin kocadan artakalan dul kız;
güzelliğindeki tâzelik büyüsü henüz besbelli,
sana bakan gözler hâlâ üstüne titriyor.
Dışarıdan, uzaktan açılan gözlere, süzgün
iki lâcivert gözünle ne kadar canayakın görünüyorsun!
Canayakın, hem de en kirli kadınlar gibi;
içerinde coşan ağıtların hiç birine aldırış etmeden.
Sanki bir hâin el, daha sen şehir olarak kuruluyorken,
lânetin zehirli suyunu yapına katmış gibi!”

1-Şirden hareketle Servet-i Fünun sanatçılarının işledikleri konuları, şiir anlayışları ve dış mekâna olan yaklaşımları hakkında bilgiler veriniz. (en az 10 madde) (10p)


2-H.Z.UŞAKLIGİL’in edebi kişiliğini yazınız.(5madde=5p)


3-Ahmet HAŞİM’in edebi kişiliğini yazınız.(5 madde=5p)

4- Tanzimat ve Serveti Fünun edebiyatını aşağıda verilen başlıklar çerçevesinde karşılaştırınız.(10p)

Dil anlayışı


Sanat anlayışı


Tema


Sanat akımları


Ön plana çıkan edebi türler


5-Aşağıda boş bırakılan boş yerleri uygun bir şekilde doldurunuz.(12p)

Batı tarzında kaliteli realist roman örneklerini edebiyatımızda………………........................................ vermiştir.
Fecri Ati'nin sloganı olan söz,……………………………….…. ait “Sanat şahsi ve muhteremdir” sözüdür.
Mail ve Siyah romanının başkahramanı , ……………… isimli bir kıza platonik bir aşkla bağlıdır.
Servet- Fünun şiirinde …………………………….. ve ………………….…………. akımları etkilidir.
Edebiyatımızda yenileşme …………………………Edebiyatı ile başlamış, yenileşmenin en yoğun olduğu dönem…………………………..edebiyatı olmuştur.
…………………….. anlamına gelen Servet-i Fünun, başta ……………………………. çıkardığı bir bilim dergisi iken …………………yılında ..………………………… öğrencisi …………………………. derginin başına getirilmesi ile bir edebiyat dergisi olmuştur.
Tanzimat edebiyatı ………………………………………………………………….yayımlanması ile başlar.

6- Aşağıda Fecr-i Ati edebiyatı ile ilgili verilen cümlelerdeki boş bırakılan kelimeleri uygun şekilde doldurunuz. (8p)
Bu topluluğa dahil olacak isimler…………………… yılında ……………………………………….. matbaasında ………………….………. Başkanlığında toplanmış ve bu toplantıda ……………………….…….teklif ettiği ……………………………… tamlaması, topluluğa isim olarak belirlenmiştir. Toplantıda alınan kararlar ……..………………………………. Dergisinde yayınlanması ile edebiyatımızda bir ………………………………………………………yayınlayan ilk topluluk olmuştur. Sanatı gaye edinen bu topluluğun en büyük ve sadık temsilcisi………………………….……….. olmuştur.


7- Ahmet Haşim’e göre şiir nedir, bir cümle ile tanımlayınız? (5p)


8- Aşağıdaki tabloyu uygun şekilde doldurunuz(12P)
ESERİN ADI
YAZRI
BAŞKAHRAMAN
KAHRAMANLARDAN BİRİ
KONUSU


SUAT





LAMİA





YASAK AŞK


9- Aşağıda verilen eser ve sanatçıları eşleştiriniz.(10p)

1-Piyale*
1-
A- Cenap Şahabettin
2-Gülüp Ağladıklarım*
2-
B- Halit Ziya Uşaklıgil
3-Haluk'un Defteri*
3-
C- Tahsin Nahit
4-Tâmât*
4-
D- A. Hikmet Müftüoğlu
5-Mezardan Sesler*
5-
E- Hüseyin Cahit Yalçın
6-Kavgalarım*
6-
F- Ziya Osman Saba
7-Haristan ve Gülistan*
7-
G-Ahmet Haşim
8-Gizli Figanlar*
8-
H- Tevfik Fikret
9-Serab-ı Ömrüm*
9-
İ- Ahmet Rasim
10-Ruh-i Bikayd*
10-
K- Süleyman Nazif















10-. Fecr-i Ati üyeleri arasında sanat anlayışı bakımından birlik sağlanıp sağlanmayacağını ‘’ Sanat şahsi ve muhteremdir .’’  sözünden hareketle yorumlayınız(5p)

 11-Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. ( cevapları cevap anahtarına işaretleyiniz) (6*2=12p)

I-Mehmet Rauf’la ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Roman, öykü, tiyatro, mensur şiir türlerinde eser veren sanatçı, Halit Ziya'nın etkisinde kalmıştır.
B) Eserlerinde romantik duygular, hayaller, hüzünler, karamsarlık, aşk gibi konuları işlemiş; sosyal yaşama pek yer vermemiştir.
C) Edebiyatımızın ilk psikolojik romanı kabul edilen Eylül’ün yazarıdır.
D) Süslü, şiirsel bir anlatımı olmakla birlikte dil ve üslubu çağdaşlarına göre sadedir.
E) Edebiyatımızda küçük hikâye türünün ilk örneklerini vererek ün kazanmıştır.

II-Aşağıdakilerden hangisi Mehmet Rauf’un farklı türde bireseridir?
A) Eylül    B) Karanfil ve Yasemin    C) Ferda-yı Garam             D) Son Emel         E) Genç Kız Kalbi

(I) Servet-i Fünûn sanatçıları, siyasal baskıdan ötürü toplumsal sorunlara değinmediler. (II) Fransız edebiyatına hayranlık duyduklarından bu edebiyatın biçim ve anlatım özelliklerinden etkilendiler. (III) Fransız romantik ve klasik sanatçıların izinden gittiler. (IV) Konularını İstanbul dışına çıkaramadılar. (V) Verdikleri eserlerde koyu bir karamsarlık ve umutsuzluk içinde kaldılar.
III-Bu parçada numaralı cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I.           B) II.      C) III.    D) IV.     E) V.

IV_Aşağıdakilerden hangisi Fecr-i Âtî Beyannamesi’nde adı geçen sanatçılar arasında yer almaz?
A) Tevfik Fikret      B) Ahmet Samim      C) Ahmet Haşim       D) Tahsin Nahit       E) Şahabettin Süleyman

V-Aşağıdaki yazar ve şairlerden hangisi, Fecr-i Âtî topluluğundan sonra Millî Edebiyat hareketine katılmamıştır?
A) Hamdullah Suphi Tanrıöver    B) Refik Halit Karay       C) Ali Canip Yöntem      D) Faik Ali    E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

VI-Aşağıdakilerden hangisi, Servet-i Fünûn edebiyatında daha az örnek verilen bir tür olmuştur?
A) Tiyatro                B) Şiir     C) Hikâye             D) Roman            E) Eleştiri


İlim servetten üstündür.

Çünkü serveti sen korursun; oysa ilim seni korur.

Hz. Ali


                                                                                                                           
                                                
                                                                                                                                                                                            Başarılar dileriz…
                                                                                                                                                                            Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk