sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11.SINIF DİL VE ANLATIM 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI


11.SINIF DİL VE ANLATIM 2.DÖNEM 1.YAZILI11.SINIF DİL VE ANLATIM 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI, 11.SINIF DİL VE ANLATIM 2.DÖNEM 1.YAZILI, DİL VE ANLATIM YAZILI SORULARI, YAZILI SORULARI,

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Ermenek Anadolu İmam Hatip Lisesi 11.Sınıf Dil ve Anlatım Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları
             Adı:                                                 Soyadı:                                       Sınıfı:                               Numara:

1 . Gazete çevresinde gelişen öğretici metinlerden beş tanesini yazınız? (2x5=10P)
2.      Dalgalar, dünya üzerindeki toprak ve suların farklı ısınması sonucu oluşan rüzgârların deniz yüzeyinde esmesi ile meydana gelir. Deniz dalgalarındaki güç, dalga yüksekliği, dalga hareketi, dalga boyu ve su yoğunluğu ile belirlenir. Dalga yüksekliği ise rüzgâr hızı, rüzgârın esme zamanı, esen rüzgârın suya olan mesafesi ve su derinliğine bağlıdır. Genellikle büyük dalgalardan daha çok enerji elde edilir.
Deniz dalgalarından enerji elde edilmesi konusunda ilk çalışmayı 1892 yılında A. W. Stahl yapmıştır. Günümüzde dünyanın değişik merkezlerinde bu konuda araştırmalar yapılıp prototipler geliştiriliyor.
a ) Bu metnin türü nedir:
Bu türün özellikleri
I
II
III

3. Fıkra ve makale arasındaki farklılıklardan dört madde yazınız? (2x4=8 P)

4. Aşağıdaki ifadeleri D/Y olarak değerlendiriniz?
. Fıkralarda yazar konu seçiminde özgürdür ve düşüncelerini samimi bir şekilde dile getirir.(      )
. Fıkra, deneme ve makalenin ilk örnekleri Servetifünun Dönemi’nde kaleme alınmıştır. (       )
. Deneme yazarı karşısındaki birisiyle konuşuyormuş gibi yazar (      )
. Dünya edebiyatında deneme türünün öncüsü İngiliz yazar Bacon’dur. (         )
. Makalelerde ciddi ve ağırbaşlı bir dil kullanılır (       )
. Makale ve fıkralarda dilin daha çok dil ötesi işlevinden yararlanılır (         )
. Makale ve fıkralarda daha çok açıklayıcı ve tartışmacı anlatım tercih edilir (        )
. Deneme ve makalelerde söz oyunlarına sıkça yer verilir ve mecazlı bir anlatım tercih edilir. (        )
. Sana ve bana sözcüklerinde görülen ses olayı ünlü değişimidir (      )
. Geçen yaz Gülşen teyzem ve eşi bizim yazlığa gelmişti cümlesinde akrabalık bildiren sözcüğün yazımı yanlıştır (       )
. 19 Mayıs Pazartesi sabahı Bandırma, sadece yolcularıyla değil umutlarıyla Samsun’a ulaştı cümlesinde tarihin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yoktur. (      )
. Yüksel- alçal- sözcüklerinde ünsüz yumuşaması vardır (        )
. Bugün hâlâ 25 yaşında ki gibi koşturuyorsun cümlesinde ki’nin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yoktur. (       )
.”Tanıştığımızda” sözcüğünde birden fazla ses olayı vardır.(        )
. Fıkra ve makale gazetecilikle var olmuştur ve anlatmaya bağlı metin türleri arasında kabul edilir (      )
. Denemelerde bilimsel terimlerin ağırlığından uzak halkın genelinin olmasa önemli bir kesimin anlayacağı dil tercih edilir. (      )
. Fıkra yazarı başkalarının istekleri doğrultusunda yazı yazan, baskı altında olan kişilerdir.(       )
. Makale denemeye göre daha samimi ve içten bir anlatıma sahiptir (         )
. Makaleler giriş,gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşan belli bir plana göre yazılan metinlerdir. (      )
. Makale ve fıkra kişisel hayatı konu alan öğretici metinlerdir. (       )

5. Aşağıda boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle tamamlayınız?
…………………………genellikle güncel konuları ele alan, kanıtlama amacı gütmeyen, günübirlik yazılardır. Kalıcılığı kelebeğin ömrü misalidir.
……………………………..herhangi bir konuda okuyucuya bilgi vermek, bir konuya açıklık getirmek, yeni bir görüş ileri sürmek ve bunları kanıtlamak için yazılan yazılardır.
……………………………herhangi bir konuda yazarın kesin yargılara varmadan, kendisiyle konuşuyormuş gibi ortaya koyduğu yazılara denir. İnandırıcılığını yazarın içtenliğinden alan ufuk açıcı bir metin türüdür.
. …………………………Dünya edebiyatında denemenin öncüsüdür.
.Türk edebiyatında fıkra türünün ilk başarılı örneklerini ………………………………..vermiştir.
. Cumhuriyet Dönemi yazarlarından olan …………………………………”deneme ben’in ülkesidir” diyerek bu türün gelişiminde önemli katkıları olmuştur.
. Gazetelerin ilk sayfasında yayımlanan makalelere ………………………………..denir.
. Makale türünün ilk örneğini 1860’ta ……………………………………………………..adlı makalesiyle Şinasi vermiştir.
Çal Çoban Çal…………………………………’in , Cenap Bey’le Münakaşalarım …………………………………’in önemli makaleleridir.
. Pekiştirme bildiren sözcükler her zaman ………………………. yazılır.
. Yine çocukça davranıyor cümlesindeki bir sözcükte ……………………………….. ses olayı vardır.6.Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız?
(3x10=30 P)
I
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü daralması yoktur?
A Onu ne zaman görsem, içimi bir sevinç kaplıyor.
B Hayır diyeceğini bildiğin halde neden ısrar ettin?
C İnsanların gönlünü nasıl alacağını iyi biliyorsun.
D Sahnedeki kadın oldukça hüzünlü bir şarkı söylüyor.
E Annesini özlüyor ve her fırsatta ona mektup yazıyordu.II
Bazı sözcükler türetilirken ünlü düşmesine uğrarlar.
Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir kullanım vardır?
A Kızı için bir şey yapmadığını düşündükçe kahroluyordu.
B Alnında biriken teri mendiliyle silip işine devam etti.
C Genç adam, bu işten de kolaylıkla sıyrılmayı başarmıştı.
D Bir süre sonra şehrin ışıkları birer birer yanmaya başladı.
E Gitme vaktinin yaklaştığını biliyor ama bir şey diyemiyordu.

.

III Hangisinde ünsüz yumuşamasına örnek yoktur?
A Yağmurun ardından şiddetli bir fırtına kopmuş azgın dalgalar kıyıları dövemeye başlamıştı.
B Onu mutlu eden tek şey odasında kitaplarıyla baş başa kalmaktı.
C Rengi solmuş perdeler evde uzun süre kimsenin oturmadığını kanıtlar gibiydi.
D Olay yerine gelenlerin birçoğu kavgaya karışan gençleri ayırmaya bile çalışmamıştı.
E Adamcağız dağın kıyısındaki evinde tek başına bir yaşam sürmek zorunda kalmıştı.

IV
Onlar yanlış biliyor
Kimsenin suçu değil bu
Onun suçu değil bu
Kader oyunu değil
Bu benim suçum
Yukarıdaki parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?
A Ünsüz türemesi
B Ulama
C Ünsüz yumuşamasına aykırılık
D Ünlü düşmesi
E Kaynaştırma

V
Yazarın çocukluğuna, gençliğine, savaş yıllarına özellikle toplumsal yaşama ilişkin ayrıntılar sergilenir.
Bu cümlede aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?
A Ünlü düşmesi
B Ünsüz benzeşmesi
C Ünlü türemesi
D Kaynaştırma
E Ünsüz yumuşaması

VI
Hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?
A Ancak belirtmek gerekir ki unutulmuşlukları edebi değersizliklerinden kaynaklanmıyor.
B Benim ömrüm biraz da ömrüme karışmış insanların ömürleriydi.
C Öncelikle tozdan başlamak gerek; evreni, boşluğu, yeryüzünü saran milyonlarca toz zerresinden.
D Ne yalan söyleyeyim, o yeni bir şeyler keşfettikçe biz de kendimizi yeniden anlıyoruz.
E Baş kahramanları, Şah İsmail ve Yavuz Sultan Selim olan İskender Pala’nın yeni romanı “Şah ve Sultan “ satış rekorları kırdı.

VII
Hangisinde “bir takım “ sözü bitişik yazılmalıdır?
A En büyük hayali büyük bir takıma transfer olmaktı.
B Bu, bir takım işidir, başarı için birlikte hareket etmelisiniz.
C Mezuniyet töreni için kendisine şık bir takım elbise satın aldı.
D Koskoca salonda sadece bir takım mobilya vardı.
E Son günlerde bir takım düşünceler beynini kemirmeye başlamıştı.

VIII
Hangisinde büyük harflerin yazımıyla ilgili bir yazım yanlışı vardır?
A Yeni yıl kutlamaları için Tandoğan ve Kızılay Meydanı’na dev ekranlar kondu.
B Hasan Öğretmen, köylülerin deli Ekrem diye adlandırdıkları genci yanına çağırdı.
C Üniversite yıllarında okuduğum kitaplar, psikolojiye olan ilgimi azaltmıştı.
D Galile, Dünya’nın yuvarlak olduğunu iddia etmiş ve bu nedenle suçlanmıştı.
E Soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalınca, Van kedisi koruma altına alındı.
IX.
Hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?
A Ekibimizin 13 Mart’da yola çıkacağını söylemiş ve tüm hazırlıkları tamamlamamızı istemişti.
B Şirketin 29’ncü kuruluş yılı kutlandıktan sonra bazı kişilere ödül verildi.
C Avrupalılar Türkçeyi öğrenmek için Türkiye’ye gelirken çocuklarımız dilimizi hor görüyor.
D Günümüzde halkın kulağına değil, gözüne hitabeden insanlara “sanatçı” deniyor artık.
E Sınavın 13.15’de başlayacağını hatırlayınca oradan apar topar ayrılmıştı.

X
I Adamın iş teklifini reddetmekte kararlı görünüyordu.
II Bu konuda ısrar etmekte bir işe yaramadı.
III Birçok sanatçıda olmayan bir duyarlılığa sahipti o.
IV O adam bence hiçte göründüğü gibi biri değil.
V Öyle anlarda kendi kabuğuna çekilmeyi tercih ederdi.
Yukarıda numaralı cümlelerin hangisinde “de, da” bağlacının kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A I ve II                             B II ve IV
C III ve IV                         D II ve III
E I ve V
                                                    BAŞARILAR J
NOT: 6.soru 30 puan,5.soru 24 puan, 4.soru 20 puan, 1.soru 10 puan,  2 ve 3.soru 8 puandır.
Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk