sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitap Cevapları Lider Yayıncılık Sayfa 138

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI LİDER YAYINCILIK

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI LİDER YAYINCILIK 2017-2018, 11.SINIF TÜRK EDEBİYATI LİDER YAYINCILIK SAYFA 138, 2017 2018 11.SINIF TÜRK EDEBİYATI LİDER YAYINCILIK, 

DEĞERLİ derskonum.com TAKİPÇİLERİ

KİTABIN CEVAPLARINI OKUL DERSLERİNE PARALEL ŞEKİLDE YAYINLAMAKTAYIZ.

EĞER ACİL DURUM VARSA YORUM KISMINA YAZINIZ 😁

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI LİDER YAYINCILIK SAYFA 138

...
...1. Metnin ana düşüncesini belirleyiniz.
2. Metinde anlam birliğine sahip birimler ana düşünce etrafında nasıl birleşmiştir?
3. Metnin ana düşüncesi, o dönemde yazılmış başka hangi türlerde işlenmiştir?
4. Dönemin sosyal hayatı ve gerçekliği metne nasıl yansımıştır? Dönemin sosyal hayatı ve gerçekliğiyle
metnin ana düşüncesi arasında bir ilişki var mıdır? Niçin?
5. Metindeki kavram, ifade, söz ve söz grupları yeni olarak nitelendirilebilir mi? Niçin?
6. Metinde terim, kavram ve günlük hayatla ilgili kelimelerden yararlanıp yararlanılmadığını belirleyiniz.
7. Metindeki ifadeleri kesinlik ve açıklık bakımından değerlendiriniz.
8. Metinden yola çıkarak Halide Edip ADIVAR’ın fikrî ve edebî yönüyle ilgili çıkarımlarda bulununuz.
Eserle yazar arasında nasıl bir ilişki olduğunu söyleyiniz.

....
5. Metin
Tarihî Metin
TU-KİİE (GÖKTÜRK) İMPARATORLUĞU
Çin tarihlerinin “Tu-kiie” (Göktürk) - Çincede “R harfi olmadığı cihetle bu “Türk”ten başka birşey değildir.....................
haz.: Orhan F. KÖPRÜLÜ


......
1. Metne göre Göktürk Devleti’nin kuruluşu nasıl gerçekleşmiştir?
2. Metnin ana düşüncesi nedir? Metnin birimleriyle bu ana düşünce arasında nasıl bir ilişki vardır?
3. Metnin ana düşüncesi, döneminin başka hangi türlerinde ele alınmıştır?
4. Metnin ana düşüncesi, yazıldığı dönemin sosyal hayatı ve gerçekliğini yansıtmakta mıdır? Niçin?
5. Metinde yeni kavram, ifade, söz ve söz gruplarının olup olmadığını belirleyiniz.
6. Metinde terim, kavram ve günlük hayatla ilgili kelimelere yer verilmiş midir? Açıklayınız.
7. Metindeki ifadeler açık ve kesin midir? Belirtiniz.
....


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk