sponsorlu reklam Admatic -sponsor

Organizma ve Çevre Konu Anlatımı,Ders Notları PDF

 PSİKOLOJİ DERS NOTLARI,

Organizma ve Çevre Konu Anlatımı,Ders Notları PDF, Organizma ve Çevre Konu Anlatımı PDF, Organizma ve Çevre Ders Notları PDF, ORGANİZMA VE ÇEVRE, PSİKOLOJİ DERS NOTLARI, PSİKOLOJİ DERS NOTLARI,KONU ANLATIMI PDF İNDİR,PSİKOLOJİ DERS NOTLARI,KONU ANLATIMI PDF İNDİR,PSİKOLOJİ DERS NOTLARI PDF İNDİR, PSİKOLOJİ KONU ANLATIMI, PSİKOLOJİ NOTLARI, 11.SINIF PSİKOLOJİ DERS NOTLARI,10.SINIF PSİKOLOJİ DERS NOTLARI,

TÜM PSİKOLOJİ KONULARI İÇİN TIKLAA
👇KONU ANLATIMI
ORGANİZMA VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ

1.ORGANİZMA VE ÇEVRE
organizma: canlıyı meydana getiren çeşitli işlevleri bulunan organların bütünlüğü.
Çevre: organizmanın yaşadığı, çeşitli uyarıcılarla organizmayı etkileyen ve organizmadan etkilenen öğelerin oluşturduğu bütüne denir.
---Fizik çevre: ışık, ısı, ses ve basınç gibi uyarıcılardan oluşan doğal çevredir.
---Toplumsal çevre: insanlar arası etkileşimden doğan çevredir.
Fizik çevrenin organizmayı etkilemesi:
--uyarıcı: duyu organlarını harekete geçiren, organizmayı etkileyen her türlü fizik enerji
--uyarım: dış uyarıcılarla iç uyarıcıların organizmayı etkilemesine denir.
--tepki: uyarıcıdan etkilenen organizmanın yaptığı davranımdır.
Zil sesi uyarıcı, bu uyarıcının duyu organlarını etkilemesi uyarım, bunun sonucu teneffüse çıkma tepkidir. 
--duyum: duyu organları aracılığı ile iç ve dış çevreden gelen uyarıcıları alma sürecidir
--duyum eşiği: uyarıcının organizmaca alınmaya başlandığı alt ve üst sınıra denir.
--yetersiz uyarılma: uyarıcının organizmayı normal süre ve şiddetin altında etkilemesi
--aşırı uyarılma: uyarıcının organizmayı normal süre ve şiddetin üstünde etkilemesi
--Dengeleme: aşırı ve yetersiz uyarılma sonucunda organizmanın bozulan uyumunu yeniden sağlama çabasına dengeleme denir.
--alışma: sürekli ve şiddetli uyarıcıların bir müddet sonra organizma tarafından fark edilmemeye başlanmasına denir.
--duyarsızlaşma: uyarıcılara gösterilen duygusal tepkinin azalmasıdır. 
2. UYARILMA İHTİYACI VE GÜDÜLENME
--ihtiyaç: organizmada bir eksikliği ortaya çıkması
--dürtü: ihtiyacı gidermek için organizmada beliren güç
--güdü: organizmanın ihtiyacını gidermek için belli bir yönde etkinlik gösterme eğilimi
(karar verme)
--güdülenme: organizmanın ihtiyacını karşılamak için harekete geçmesi, ihtiyacını karşılaması ve rahatlaması sürecidir.
Güdü türleri: --fizyolojik güdüler:  organizmanın canlılığını koruyabilmesi için karşılaması gereken  zorunlu ihtiyaçları. açlık-susuzluk-cinsellik-annelik
                      --sosyal güdüler: bireyin benliğini koruması ve toplumdaki diğer bireylerle olan ilişkisini düzenleyen güdülerdir.  bağlılık-güvenlik-prestij-özgürlük
--içgüdü: öğrenilmemiş türe özgü davranışlardır. İnsanlarda içgüdü yoktur. İçdürtü vardır. Hayvanlar içgüdüleri sayesinde yaşamlarını devam ettirirler.
3.DUYUM VE ALGI
-Algı
: çeşitli uyarımların önceki yaşantıların etkisiyle anlamlı hale getirilmesine denir.
*Çalan telefonun sesi uyarıcıdır, uyarıcının duyu organlarını etkilemesi uyarım, duyu organlarının uyarıcıyı alması duyum, uyarıcının telefon sesi olduğunun fark edilmesi algıdır.
-algıda organizasyon: değişik uyarıcıların bütün haline getirilerek anlamlı kılınmasına denir.
Algıda organizasyonu etkileyen etmenler:
1-Benzerlik: birbirine benzeyen nesneler bütün halinde algılanır.
2-Devamlılık: birbirini takip eden uyarıcılar bütün olarak algılanır.
3-Yakınlık: birbirine yakın olan uyarıcılar bütün olarak algılanır.
4-Gruplama: Uyarıcıların bir takım özelliklerinden dolayı  birlikte algılanmasıdır.
5-Zıtlık: zıt özelliğe sahip uyarıcılar bütün olarak algılanır.
6-Simetri: simetrik uyarıcılar bütün olarak algılanır.
7-Tamamlama: Önceden algılanan nesneler bir takım parçaları eksik verilse de zihin onları tamamlayarak algılar.
Algının özellikleri:
1-algı alanı: bireyin gelen uyarıcıları alabildiği alana denir.
2-algı dayanağı: algımızı etkileyen ve şekillendiren daha önceki öğrenmelere denir.
3-algıda bütünlük: değişik uyarıcıların bütün halinde algılanmasıdır.
4-algıda değişmezlik: Bir kez algılanan nesnelerin şekilleri, renkleri, büyüklükleri değiştiği halde, organizma o nesneleri hep aynı biçimde algılamasıdır.
     • Biçim Değişmezliği
     • Renk Değişmezliği
     • Büyüklük Değişmezliği
5-figür-fon(şekil-zemin) ilişkisi: nesnelerin içinde bulundukları mekandan farklı algılanmasıdır. Figürü fondan ayrı olarak algılamaktır.
6-derinlik algısı: nesnelerin birbirine göre yakın yada uzak algılanmasıdır.
7-algıda seçicilik(dikkat): birçok  uyarıcı arasından sadece birini algılamamıza denir.
    -Seçici dikkat: bireyin kendi iradesiyle bir uyarıcıyı seçmesine denir.
    -Çekilen dikkat: uyarıcının fiziksel özelliğinden dolayı seçilmesine denir.
Dikkati etkileyen dış etkenler: şiddetli ve büyük olması –zıtlık –hareketli olması –sürekli tekrarlanması –alışılmadık ve tuhaf olması
Dikkati etkileyen iç etkenler: -duygu,düşünce ve ihtiyaçlar –ilgi,istek ve beklentiler –önceden öğrenilmesi –kişilik özellikleri -meslekler
8-algı yanılması: algılamada oluşan yanlış değerlendirmelere denir.
---Yanılsama (illüzyon): var olan uyarıcının yanlış algılanmasıdır. Fiziksel illüzyon ve psikolojik illüzyon olmak üzere ikiye ayrılır. Fiziksel illüzyon uyarıcıdan kaynaklanır, psikolojik illüzyon bireyden kaynaklanır.
---Halüsinasyon (sanrı): olmayan bir uyarıcının varmış gibi algılanmasıdır. 

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk