sponsorlu reklam Admatic -sponsor

9.SINIF MATEMATİK KİTABI CEVAPLARI MEB YAYINLARI SAYFA 165

9.SINIF MATEMATİK KİTABI CEVAPLARI
9.SINIF MATEMATİK KİTABI CEVAPLARI MEB YAYINLARI 2017 2018, 9.SINIF MATEMATİK KİTABI CEVAPLARI MEB YAYINLARI,  9.SINIF MATEMATİK KİTABI CEVAPLARI MEB SAYFA 165,

9.sınıf matematik ders kitabı cevapları meb yayınları
9.sınıf matematik ders kitabı cevapları meb yayınlarıDEĞERLİ derskonum.com TAKİPÇİLERİ
KİTABIN BU SAYFASININ CEVAPLARI HAZIRLANMAKTADIR.
OKUL DERSLERİNE PARALEL ŞEKİLDE YAYINLAMAKTAYIZ
EĞER ACİL DURUM VARSA YORUM KISMINA YAZINIZ 😁


9. Sınıf Matematik Ders Kitabı Meb Yayınları 3. Ünite Denklem ve Eşitsizlikler Sayfa 165 Ölçme Değerlendirme Soruları ve Cevapları

ÖLÇME DEĞERLENDİRME SORULARI

9. Sınıf Matematik Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 165 Soruları ve Cevapları

13.. 4x + |3x| - 21 = 0 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) {3} B) {21} C) {3,21} D) Ø E) R
 
Cözüm-->
3x sayısı mutlak değer içinde olduğu için -3x ve 3x olarak dışarı çıkabilir. O halde iki durum için de x fraklı değer alacaktır. İlk durumda 3x olarak dışarı çıksın:
4x+3x-21=0
7x=21
x=3

İkinci durumda -3x olarak dışarı çıksın:
4x-3x-21=0
x=21
Cevap C şıkkı {3,21} 
 
14. a, b, A ∈ R olmak üzere
A = |3a - 2b| olarak veriliyor. A nın en küçük değeri için (5a - 2b)/(b - a) işleminin sonucu kaçtır?
A) -4 B) -2 C) 0 D) 2 E) 4
 
Çözüm-->
Mutlak değer, bir sayıyı dışarıya pozitif çıkartmakta kullandığımız matematiksel bir terimdir.

Soruda A= |3a-2b| verilmiş. Bu durumda A sayısı 0'dan büyük veya 0'a eşit olabilir.

A'nın en küçük değeri bu durumda 0 olabilir. Öyleyse,
3a-2b=0
3a=2b
a=2, b=3 denebilir.

(5a-2b)/(b-a)= (5*2 - 2*3)/(3-2)= 4 bulunur.
Cevabımız E seçeneği olacaktır.
 
15. x, y, z ∈ R+ olmak üzere
1/x < 1/y < 1/z ise |x - y| + |y - z| + |x - z| toplamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2x - 2z B) 2x - 2y C) 2y - 2x D) 2y - 2 E) 2z - 2x
 
Çözüm-->
1/X < 1/y < 1/z
paylar eşit olduğundan
z < y < x şeklinde yazılabilir
| x-y| + |y-z| + |x-z|
Cevap 2x olur
 
16. a ve b birer gerçek sayıdır. Buna göre
l. | a.b | = | a | . | b |
ll. | a/b | = | a/b |
lll. |a^b| = | a |^5
lV. | a - b | = | b - a |
ifadelerinin hangileri daima doğrudur?
A) l, ll B) l, lll C) l, lV D) ll, lV E) l, ll, lV
 
Çözüm-->
 
17. m, n ∈ R olmak üzere
|x - 3| < m eşitsizliğinin çözüm kümesi (-5, n) olduğuna göre m+n toplamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2 B) 5 C) 9 D) 16 E) 19
 
Çözüm-->
Ix-3I < m    (mutlak değerden çıkardığımızda içindeki sayı m den küçük,-m den büyük olacak)

-m3-m < x < m+3   olur.

Ç.K -5 ile n arasında olduğu verilmiş.Yani  -53-m=-5    m=8
m+3=n     8+3=11=n
m+n=8+11=19  Doğru cevap E şıkkı olmalıdır.
 
18. 1 ≤ |x - 4| < 3 eşitsizliğini sağlayan x tam sayılarının toplamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 16 B) 15 C) 14 D) 13 E) 12
 
Çözüm-->
Eşitsizlik ayrı ayrı ele alınır;
Ix-4I > eşit 1
x-4 > eşit 1 ise x > eşit 5
-x+4 >eşit 1 ise x< eşit 3
Ix-4I <3
x-4 <3 ise x<7
-x+4<3 ise x>1
4 adet eşitsizlik elde ettik, şimdi bu 4 eşitsizliği birleştirelim;
5
1< strong="">
5
x = 5, 6 olur.
Toplam ise 13
 
19. x, y ∈ R olmak üzere
|x - 6| < 2 ve |y + 1| < 2x tir. Buna göre x + y toplamının en büyük tam sayı değeri kaçtır?
A) 18 B) 19 C) 20 D) 21 E) 22
 
Çözüm-->
 
20. |(x - 4) / (x + 6)| + 6 ≤ 0 eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) (6, ∞) B) (-6, ∞) C) (-∞, 6) D) (-∞, -6) E) Ø
 
Çözüm-->
 
21. ax - by = 11
(a + 1).x + (b - 4).y = 8 denkleminin çözüm kümesi (3, -1) sıralı ikilisi olduğuna göre a + b toplamı kaçtır?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7
9.-sinif-matematik-165.-sayfa-21.-soru-cevaplari.jpg
 
22. |4x - y + 3| + |x + y + 12| = 0 denklemini sağlayan x ve y değerlerinin çarpımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) -9 B) -6 C) -3 D) 18 E) 27
 
Çözüm-->
|4x - y + 3| + |x + y + 12| ifadesinin 0 olması için ayrı ayrı |4x - y + 3| ve |x + y + 12| ifadelerinin de 0 olması gerekir. Çünkü başka bir şekilde bu iki ifadenin toplamı 0 olamaz çünkü mutlak değer dışına hiçbir zaman negatif sayı çıkmaz. Başka bir ifade ile 5+(-5)= 0 gibi bir eşitlik elde edemeyiz. Tek elde edebileceğimiz eşitlik:

0+0=0 eşitliğidir. O halde:

4x-y+3=0
x+y+12=0

Taraf tarafa toplarsak:
5x=-15==>x=-3 y=-9 O halde:
x.y=-9.-3=27'dir.
 
23. ax + 9y - 1 = 0 ve 4x + ay - 5 = 0 denkleminin çözüm kümesi boş küme ise a gerçek sayısının negatif değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) -36 B) -6 C) -3 D) -2 E) -1
 9.-sinif-matematik-165.-sayfa-23.-soru-cevaplari.jpg
24. A şehrinden C şehrine doğru hareket eden bir araç 120 km sonra B ile C şehrinin orta noktasına, C şehrinden hareket eden bir araç ise 180 km sonra A ile B şehirlerinin orta noktasına ulaştığına göre A ile C şehirlerinin arasındaki uzaklık kaç km dir?
A) 100 B) 200 C) 300 D) 400 E) 500


Kaynak: 9. Sınıf Matematik Ders Kitabı Meb Yayınları 3. Ünite Denklem ve Eşitsizlikler Sayfa 165 Ölçme Değerlendirme Soruları ve Cevapları
Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk