sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI LİDER YAYINCILIK SAYFA 95

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI LİDER YAYINCILIK

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI LİDER YAYINCILIK 2017-2018, 11.SINIF TÜRK EDEBİYATI LİDER YAYINCILIK SAYFA 95, 2017 2018 11.SINIF TÜRK EDEBİYATI LİDER YAYINCILIK,

DEĞERLİ derskonum.com TAKİPÇİLERİ

KİTABIN CEVAPLARINI OKUL DERSLERİNE PARALEL ŞEKİLDE YAYINLAMAKTAYIZ.

EĞER ACİL DURUM VARSA YORUM KISMINA YAZINIZ 😁

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI LİDER YAYINCILIK SAYFA 95


...

a) Okuduğunuz şiirle “Ferdâ” ve “Elhân-ı Şitâ” adlı şiirleri tema, yapı, dil ve anlatım açısından karşılaştırınız.
Ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.

b) Yaptığınız karşılaştırmadan hareketle Servet-i Fünûn Dönemi şiirinin hangi bakımlardan Tanzimat
Dönemi şiirinden farklılıklar gösterdiğini belirleyiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
1. Aşağıdaki cümlelerin bildirdiği yargılar doğru ise karşılarına
“D”, yanlış ise “Y” yazınız.
• Servet-i Fünûn Dönemi şiiri biçim bakımından Tanzimat Dönemi şiirinin bir devamı niteliğindedir. (Y )
• Servet-i Fünûn Dönemi şiirlerinde parça güzelliği yerine bütün güzelliği esas alınmıştır. (D )
• Servet-i Fünûn Dönemi şiirleri bireysel duygular yerine toplumsal duyguları yansıtmıştır. (Y )


2. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.
• Servet-i Fünûn Dönemi şiirinde .....SEMBOLİZM.............., ......PARNASİZM............ akımlarından
etkilenilmiştir.
• Servet-i Fünûn Dönemi şiirinde ...............SONE............, ............TERZARİMA..................., ......TRİYOLE............................, nazım biçimleri Batı’dan alınmıştır.
• Servet-i Fünûn Dönemi şiirinde nazım ..........NESRE.............. yaklaştırılmıştır.


3. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünûn Dönemi şiirinin özelliklerinden biri değildir?
A) Güçlü bir musikinin hâkim olması
B) Doğal görünüşlerin resim çizer gibi sözcüklerle ifade edilmesi
C) Sanat için sanat anlayışının benimsenmesi
D) Kulak için uyak görüşünün benimsenmesi
E) Toplumsal temalara derskonum.com ağırlık verilmesi


4. Aşağıda verilen yazar-eser eşleştirmelerini yapınız.
Cenap Şehabettin -----Tamat  
Hüseyin Siret Özsever --------Bağbozumu
Tevfik Fikret --------Rübâb-ı Şikeste 
Ali Ekrem Bolayır ------Ruh-i Kemâl

 Etkinlik:
Mensur şiirin kaynağı hakkında bilgi edininiz (99. sayfadaki 2. Etkinlik içindir.).

 Etkinlik:
Sınıfınıza bir şiir, bir mensur şiir, bir de hikâye getiriniz (99. sayfadaki 3. Etkinlik içindir.).Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk