sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI LİDER YAYINCILIK SAYFA 94

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI LİDER YAYINCILIK

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI LİDER YAYINCILIK 2017-2018, 11.SINIF TÜRK EDEBİYATI LİDER YAYINCILIK SAYFA 94, 2017 2018 11.SINIF TÜRK EDEBİYATI LİDER YAYINCILIK, 

DEĞERLİ derskonum.com TAKİPÇİLERİ

KİTABIN CEVAPLARINI OKUL DERSLERİNE PARALEL ŞEKİLDE YAYINLAMAKTAYIZ.

EĞER ACİL DURUM VARSA YORUM KISMINA YAZINIZ 😁

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI LİDER YAYINCILIK SAYFA 94


...

ANLAMA VE YORUMLAMA
 1. Etkinlik:
Servet-i Fünûn Dönemine ait “Tevfik Fikret’in “Cânân-ı Girizana” ve günümüz edebiyatına
ait Attila İlhan’ın “Ben Sana Mecburum” şiirleriyle ilgili yaptığınız karşılaştırma sonuçlarını arkadaşlarınızla
paylaşınız.

 2. Etkinlik:
“Ferdâ” ile “Elhân-ı Şitâ” adlı metinlerin temaları evrensel bir nitelik taşımakta mıdır?
Niçin?

 3. Etkinlik:
İncelediğiniz metinlerdeki şiir dilinin söyleyiş ve ahenk bakımından doğal dile benzeyen
ve ayrılan yönlerini belirleyiniz.

 4. Etkinlik:
İncelediğiniz metinlerde anlatılanlar nesir diliyle de ifade edilebilir mi? Niçin?

 5. Etkinlik:
İncelediğiniz metinlerin yazıldıkları dönemin sosyal ve kültürel hayatından hareketle bu
metinlerin oluşmasına imkân sağlayan hâkim zihniyetin özelliklerini söyleyiniz.

 6. Etkinlik:
Aşağıda verilen metni okuyunuz.


TERKİB-İ BEND
(VIII.)
Pek rengine aldanma felek eski felektir
Zîrâ feleğin meşreb-i nâ-sâzı dönektir
Yâ bister-i kemhâda ya vîrânede can ver
Çun bây ü gedâ hâke berâber girecektir
Allââh’a sığın şahs-ı halîmin gazabından
Zirâ yumuşak huylu atın çiftesi pektir
Yaktı nice canlar o nezâketle tebessüm
Şîrin dahi kasd etmesi câna gülerektir
Bedasla necâbet mi verir hiç üniforma
Zer-dûz palan ursan eşek yine eşektir
Bed-mâye olan anlaşılır meclis-i meyde
İşret güher-î âdemi temyîze mihektir
Nush ile yola gelmeyeni etmeli tekdîr
Tekdîr ile uslanmayanın hakkı kötektir
Nâ’danlar eder sohbeti nâ-danla telezzüz
Dîvanelerin hem-demi divâne gerektir
Afv ile mübeşşer midir eshâb-ı merâtib
Kaanûn-i cezâ âcize mi hâs demektir
Milyonla çalan mesned-i izzette ser-efrâz
Birkaç kuruşu mürtekibin câyı kürektir
İmân ile din akçedir erbâb-ı gınâda
Nâmûs ü hamiyyet sözü fukarâda
Ziya PAŞAYorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk