sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11.SINIF EDEBİYAT KİTAP CEVAPLARI LİDER YAYINCILIK SAYFA 124

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI LİDER YAYINCILIK

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI LİDER YAYINCILIK 2017-2018, 11.SINIF TÜRK EDEBİYATI LİDER YAYINCILIK SAYFA 124, 2017 2018 11.SINIF TÜRK EDEBİYATI LİDER YAYINCILIK, 

DEĞERLİ derskonum.com TAKİPÇİLERİ

KİTABIN CEVAPLARINI OKUL DERSLERİNE PARALEL ŞEKİLDE YAYINLAMAKTAYIZ.

EĞER ACİL DURUM VARSA YORUM KISMINA YAZINIZ 😁

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI LİDER YAYINCILIK SAYFA 124

...
...20. Halit Ziya’nın bütün romanlarını sadeleştirilmiş baskılarından okudum. Bu baskılardaki dil bugün artık
eskimiş olmakla beraber sağlam bir dildir. Gerçi, yaşadığı dönemin ağır, durgun, cansız havası Halit
Ziya’nın üslubuna sinmiş gibidir. Yapıtlarını okumanın kimi okurlara güç gelmesi yazarın dilinden çok,
üslubunun bu özelliğinden kaynaklanmaktadır. Buna karşın, romancılığımız hakkında konuşabilmek
için Halit Ziya’yı okumak şarttır. Yalnız onun için değil, usta işi roman okumuş olmak için de Halit
Ziya’yı okumak şarttır.
Bu parçadan Halit Ziya’yla ilgili olarak aşağıdaki yargıların hangisi çıkarılamaz?
A) Dönemine göre durmuş, oturmuş bir dili vardır.
B) Genç kuşaklarca yeterince tanınmaktadır.
C) Türk romancılığının önemli adlarından biridir.
D) Yapıtları, dili yalınlaştırarak yeniden basılmıştır.
E) Durgun, okunması güç bir anlatımla yazmıştır.
(1997-ÖYS)

21. Bir dergi çevresinde toplanan, yeni bir duyarlığı yeni bir şiir dilini yerleştirmeye çalışan bu şairlerin
şiirleri, bir arayış döneminin bütün karışık etkilerini içermektedir. Romantik ve simgecidirler. Onların
şiirlerinde, düşle gerçek çatışması, karamsarlık, kaçış temaları egemendir. Hem dönemin siyasal
koşulları hem de benimsedikleri sanat anlayışı, onların içine kapalı, bireyci bir şiire yönelmelerine yolaçmıştır.
Bu parçada tanıtılan şairler aşağıdakilerden hangisi içinde yer alır?
A) Tanzimatçılar
B) Edebiyat-ı Cedîdeciler
C) Fecr-i Âticiler
D) Yedi Meşaleciler
E) Millî Edebiyatçılar
(2006-ÖSS)

 Etkinlik:
XIX. yüzyılın sonu ile XX. yüzyılın başlarında Osmanlı toplumunun içinde bulunduğu
siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel ortam hakkında bilgi edininiz (126. sayfadaki 1. Etkinlik içindir.).

 Etkinlik
Osmanlı toplumunda ortaya çıkan Batıcılık, Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülük akımlarının
çıkış sebeplerini, amaçlarını, temsilcilerini ve kaynaklarını araştırınız (129. sayfadaki 3. Etkinlik içindir.).

 Etkinlik: 
“Millî edebiyat” ile “Milliyetçi edebiyat” hakkında bilgi edininiz (129. sayfadaki 5. Etkinlik
içindir.).

 Etkinlik: “Cumhuriyetçilik” ilkesi hakkında bilgi edininiz (130. sayfadaki 8. Etkinlik içindir.).
....CUMHURİYETÇİLİK
Cumhuriyet halkın doğrudan doğruya seçtiği temsilciler aracılığı ile egemenliği elinde tutuğu yönetim şeklidir. Başka bir ifade ile Cumhuriyet yönetimin ulusa ait olduğunu ortaya koyan bir rejimdir. Cumhuriyet’te temel ilke seçimdir.
Devlet hizmetlerinin hiçbir kademesinde veraset usulü olmayıp, yerine seçim ve tayin vardır. Cumhuriyet devlet başkanlarının ve diğer kademelerdeki yöneticilerin hayat boyu görevde kalmasını reddeden bir anlayıştır. Seçim sonucunda iktidara gelen kişiler ömür boyunca devlet başkanlığı makamında kalamamaktadırlar.
Cumhuriyet rejiminde egemenlik ulusa aittir. Devlet başkanları ya doğrudan ya da dolaylı olarak halk tarafından belli bir süreliğine seçilmektedir.


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk