sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11.SINIF EDEBİYAT KİTAP CEVAPLARI LİDER YAYINCILIK SAYFA 120

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI LİDER YAYINCILIK

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI LİDER YAYINCILIK 2017-2018, 11.SINIF TÜRK EDEBİYATI LİDER YAYINCILIK SAYFA 120, 2017 2018 11.SINIF TÜRK EDEBİYATI LİDER YAYINCILIK, 

DEĞERLİ derskonum.com TAKİPÇİLERİ

KİTABIN CEVAPLARINI OKUL DERSLERİNE PARALEL ŞEKİLDE YAYINLAMAKTAYIZ.

EĞER ACİL DURUM VARSA YORUM KISMINA YAZINIZ 😁

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI LİDER YAYINCILIK SAYFA 120

...
...7. Edebiyatımızda Realizm’in öncüsü olmuştur. Romanlarında aydın kişileri ve çevrelerini, hikâyelerinde
ise halkın yaşayış ve âdetlerini anlatmaya çalışmıştır. Eserlerinde, alışılmış olan ayrı bir söz dizimi
vardır. Batılı roman ve hikâye tekniğine uygun, ilk başarılı örnekler onundur. Romanlarında, ruh
çözümlemelerine çok önem vermiştir.
Bu özelliklerin tümüne birden sahip olan yazar, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Recaizade Mahmut Ekrem
B) Halit Ziya Uşaklıgil
C) Nabizade Nazım
D) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
E) Halide Edip Adıvar
(1985-ÖYS)


8. Aşağıdaki edebiyat dönemlerinin hangisinde, şairlerin büyük bir çoğunluğu, şiiri, toplumsal
amaçlardan, bilimsel içeriklerden uzak, salt şiirsel değerleri ön plana alarak
yazmışlar ve ortak biçimler içinde kalıplaşmış ortak kavramlar kullanmışlardır?
A) Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı
B) Millî Edebiyat Dönemi
C) Servet-i Fünûn Dönemi Edebiyatı (Edebiyat-ı Cedide)
D) Tanzimat Dönemi Edebiyatı
E) Divan Edebiyatı Dönemi
(1987-ÖYS)


9. Yeni bir duyarlığı, yeni bir şiir akımını geliştirirken Batı’yı günü gününe izlerler. Ama bir arayış döneminin
bütün karışık etkilerini içerir şiirleri. Romantik, parnasçı, Sembolisttirler. Doğaya yönelirler.
Ama bir resimdir doğa onlar için. Düşle gerçek çatışması, karamsarlık, kaçış egemendir şiirlerinde.
Hem benimsedikleri sanat anlayışı hem de dönemin siyasal koşulları, içine kapanık, bireyci bir şiire
yönelmelerine yol açmıştır.
Bu parçada şiirlerinin ortak özelliklerinden söz edilen şairler, aşağıdakilerden hangisiyle
adlandırılır?
A) Beş Hececiler
B) Tanzimatçılar
C) Yedi Meşaleciler
D) Servet-i Fünûncular
E) Millî Edebiyatçılar
(1987-ÖYS)
....


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk