sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11.SINIF EDEBİYAT KİTAP CEVAPLARI LİDER YAYINCILIK SAYFA 99

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI LİDER YAYINCILIK

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI LİDER YAYINCILIK 2017-2018, 11.SINIF TÜRK EDEBİYATI LİDER YAYINCILIK SAYFA 99, 2017 2018 11.SINIF TÜRK EDEBİYATI LİDER YAYINCILIK, 

DEĞERLİ derskonum.com TAKİPÇİLERİ

KİTABIN CEVAPLARINI OKUL DERSLERİNE PARALEL ŞEKİLDE YAYINLAMAKTAYIZ.

EĞER ACİL DURUM VARSA YORUM KISMINA YAZINIZ 😁

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI LİDER YAYINCILIK SAYFA 99

ANLAMA VE YORUMLAMA
 2. Etkinlik:
Mensur şiirin kaynağı ile ilgili edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.
CEVAP İÇİN TIKLAAAA

 3. Etkinlik:
a) Sınıfa getirdiğiniz mensur şiir, şiir ve düz yazı metnini karşılaştırarak bu metinlerin
farklı ve benzer yönlerini belirleyiniz.
“Mensur Şiir” ile “Şiir” arasındaki benzerlik ya da farklılıklar nelerdir?
Benzerlikler: 
* Mensur şiirin, şiirle birtakım benzer yönleri vardır. Her iki türde de ahenk önemlidir. Kelimeler bir ahenk oluşturacak biçimde seçilir ve dizilir.
*Her iki türde de şairane, duygusal konular işlenir; temalar benzerdir. Dil ve üslup yönünden benzerlik vardır; dilin doğru ve güzel kullanımı iki türde de önemlidir. Edebi sanatlar her iki türde de kullanılabilir. Şiirde kafiye vardır, mensur şiirde de iç kafiyeler olabilir.
Farklılıklar:
Mensur şiirde vezin (ölçü), kafiye, dize (mısra) yoktur. Şiirde dörtlük, beyit, bent gibi nazım birimleri vardır; mensur şiirde böyle birimler yoktur.

3. Sizce şiir bir olayı dile getirebilir mi? Niçin
Tabiki getirebilir.. Mesneviler,destanlar buna en güzel örnektir..
Hatta bu türün bir adı bile vardır.. "Dramatik şiir"

b) Karşılaştırdığınız metinlerden hangisi yazarlarının duygularını daha rahat ifade etmeye imkân vermektedir? Açıklayınız.
ŞİİR :)

 4. Etkinlik:

İncelediğiniz mensur şiirlerden yazıldıkları dönemin hâkim zihniyetini belirleyiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
1. Aşağıdaki cümlelerin bildirdiği yargılar doğru ise karşılarına “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
• Mensur şiirin ilk örneklerine Almanya’da rastlanır. (Y )
• Edebiyatımıza mensur şiir çeviri yoluyla girmiştir. (D)
• Edebiyatımızda ilk mensur şiiri Halit Ziya Uşaklıgil yazmıştır. ( D)

2. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.
• Düz yazı şeklindeki şiirlere ....MENSUR ŞİİR...... denir.
• Namık Kemal’in .......İNTİBAH... .. adlı romanı mensur şiirin gelişimine katkı sağlamıştır.
• Abdülhak Hamit Tarhan’ın  ----MAKBER MANZUMESİ-- adlı eseri mensur şiir türüne zemin hazırlamıştır.

3. Aşağıda verilen yazar-eser eşleştirmelerini yapınız.
Halit Ziya Uşaklıgil ↔ Mezardan Sesler
Mehmet Rauf  Siyah İnciler
Yakup Kadri Karaosmanoğlu Erenlerin Bağından 

 Etkinlik:
Servet-i Fünûn Dönemi hikâyesinin edebiyatımızdaki yeri ve değeri hakkında araştırma yapınız 

Etkinlik:
Üç gruba ayrılınız. Sınıfınıza bir masal (birinci grup), bir halk hikâyesi (ikinci grup), bir de
modern hikâye (üçüncü grup) getiriniz (103. sayfadaki 3. Etkinlik içindir.).

Etkinlik:
Madam Bovary (Bovari) adlı romanı okuyunuz (108. sayfadaki “Anlama ve Yorumlama”
bölümünün 3. sorusu içindir.)Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk