sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11.SINIF PSİKOLOJİ 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI

PSİKOLOJİ YAZILI SORULARI, 11.SINIF PSİKOLOJİ 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI, 11.SINIF PSİKOLOJİ 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI , PSİKOLOJİ 1.DÖNEM 2.YAZILI, 


11. Sınıf Psikoloji Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Değerlendirme Sınav Soruları

YASEMİN ERMAN BALSU ANADOLU LİSESİ 11-D PSİKOLOJİ DERSİ I. DÖNEM II. YAZILI SINAVI
1. “Gelişim yaşam boyu devam eden bir süreçtir.” sözüne dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?
A) Bir alandaki gelişim tamamlanmadan diğer alanlardaki başlamaz.
B) İleri yaşlarda da gelişimsel değişiklikler ortaya çıkar.
C) Yaşlanma ve gelişim birbiriyle ilişkisiz süreçlerdir.
D) Biyolojik gelişim sona erdiğinde bilişsel gelişim de sona erer.
E) Gelişim belirli bir yaşta tamamlansa da etkileri yaşlılığa kadar sürer.

2.  İki yaşındaki bir çocuğun aşağıdakilerden hangisini yapması, nesne devamlılığı ilkesini kazanmış olduğunun bir göstergesi olamaz?
A) Yuvarlanan topu almak için kanepenin arkasına girmeye çalışması
B) Örtünün altına saklanan şekeri örtüyü kaldırarak alması
C) Mama iskemlesinden düşen kaşığı, yere bakarak araması
D) Elma sözcüğünü duyunca mutfağa gidip sepetten bir elma alması
E) Elindeki biberonu ağzına götürerek emmesi

3. Aşağıdaki algı yanılmalarından hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?
A) Suya batırılan çubuğu kırık görme
B) Tren raylarını uzakta birleşiyor görme
C) Gece çöp tenekesini köpek sanma
D) Telefon direklerini uzaklaştıkça küçülüyor sanma
E) Uzaktaki nesneleri yakındakilere göre daha küçük görme

4. ” Farklı bireyler aynı Aşağıdakilerden hangisi duyum ve algının ortak özelliklerinden biridir?
A) Uyarıcının tam bir kopyası olma   B) Bilgi işlemleme aşamalarında gerçekleşmesi    C) Bellekten kısa sürede silinme   D) Uyarıcıyı anlamlandırma
E) Beklentilere göre değişme

5. Bir bireyin aşağıdaki gereksinimlerinden hangisini diğerlerine göre en önce gidermeye çalışması beklenir?
A) Fizyolojik gereksinimler   B) Güvende olma gereksinimi  C) Bilişsel gereksinimler
D) Kendini gerçekleştirme gereksinimi   E) Birlikte olma gereksinimi

6. Aşağıdakilerden hangisi “duyarsızlaşma”ya örnek verilebilir?
A) Teneffüs zili çaldığında öğrencilerin dışarı çıkması
B) Bireyin, karşıdan karşıya geçmek için yeşil ışığın yanmasını beklemesi
C) Önceleri uçağa binmekten korkan birinin zamanla korkusunun geçmes
D) Sıcak ütüye elleyen bir çocuğun, bir daha ütüye sıcakken dokunmaması
E) Sınıfını geçince ailesinden hediye alacağını bilen çocuğun derslerine iyi çalışması

7. Boynuna uzun süre kolye takan bir kişi, bir süre sonra boynunda kolye olup olmadığını fark etmez.Bu durum, aşağıdakilerden hangisine örnek olur?
A) Aşırı uyarılma        B) Unutma        C) Duyarsızlaşma      D) Alışma               E) Yetersiz uyarılma

8. Aşağıdaki duyu organlarından hangisinin aldığı “duyum” yanlış verilmiştir?
A) Göz - Görme   B) Burun–Tatma  C) Kulak – İşitm        D) Deri – Dokunma      E) İç kulak-Denge

9. “Televizyonda gördüğümüz bir kişiyi kaş, göz ve kulak şeklinde parçalar halinde algılamayız, bir bütün olarak algılarız.Bu durum, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Algıda değişmezlik     B) Algı yanılması        C) Algıda bütünlük          D) Algıda seçicilik    E) Algı

10. Aşağıdakilerden hangisi derideki alıcıların sağladığı duyumlardan değildir?
A) Denge      B) Basınç     C) Acı     D) Ağrı     E) Sıcaklık

AŞAĞIDAKİ İFADELER DOĞRU İSE D ,YANLIŞ İSE Y HARFİ  YAZINIZ(5X5=25 PUAN)
  1. İçten ve dıştan gelen uyarıcıların duyumlar aracılığıyla anlamlı hale getirilmesine  algı denir.(    )
  2. Nesne ya da olayların farklı ortamlarda hep aynıymış gibi algılanmasına algıda  değişmezlik  denir. (     )
  3. Ortamda var olan uyarıcı kaynağın (nesne ya da olayların) olduğundan farklı algılanmasına halüsinasyon  denir. (     )
  4. Ortamda olmayan uyarıcıların varmış gibi algılanmasına illüzyon denir.(     ) 
  5. İç kulaktaki yapı, vücudumuzun dengesini sağlar.(    )
MASLOW’UN İHTIYACLAR HİYERARŞİSİNİ ÇİZİNİZ.(25 PUAN)

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk