sponsorlu reklam Admatic -sponsor

Gerçeküstücülük (Sürrealizm) Akımının Garip Şiiriyle İlişkisi Nedir

Gerçeküstücülük (Sürrealizm) Akımının Garip Şiiriyle İlişkisi Nedir, Gerçeküstücülük Sürrealizm Akımının Garip Şiiriyle İlişkisi Nedir, SORU-CEVAP,

Gerçeküstücülük (Sürrealizm) Akımının Garip Şiiriyle İlişkisi Nedir
 ÖNCELİKLE SÜRREALİZM NEDİR BUNU HATIRLAYALIM..
Sürrealizm (Gerçeküstücülük)
1924'te Fransa'da ortaya çıkmıştır. Sürrealistler, Freud'un psikanaliz yönteminden yola çıkmışlardır. Sanatçı bilinç altındakileri dışa vurarak eserini oluşturur. Akıl ve mantık değersizdir. İnsanı yönlendiren iç güdülerdir, bilinç altıdır. Bu akıma göre edebî eserde bir kişinin sevaplarının yanında günahlarının, ahlâka uygun davranışlarının yanında uygun olmayanların da bulunması gerekir. Bu akımın kurucuları, sanat hayatlarının ilk yıllarında dadaizmin etkisinde kalmışlardır.

Sürrealizm;
Aklın, geleneklerin, alışkanlıkların denetiminden uzak, bilinçaltı gerçeklerini yansıtan yani bilinen gerçekle bağını kesip kendince bir gerçek yaratmak amacını güden edebiyat ve sanat akımıdır. Gerek söz, gerek yazı, gerek başka bir şekil ile düşüncenin hakiki faaliyetini ifade eden saf ruhî bir otomatizmdir. Akıl ve mantığın kontrolünden bütün bed ve ahlaki endişeden kurtulmuş olan düşüncenin tespitidir.
'Gerçeküstücülük, ister söz, ister yazı ile ya da başka bir yolla, düşüncenin gerçek işleyişini ortaya çıkarmak içim başvurulan, içinden geldiği gibi yazma yöntemidir. Bu, aklın denetimi olmaksızın (rüyada olduğu gibi) her türlü estetik ve ahlak kaygısı dışında düşüncenin yazılışıdır".
Andre Breton
Sürrealizmin Önemli temsilcileri
 • Andre Breton
 • Paul Eluard
 • Louis Aragon
Türk edebiyatında Sürrealizm
İkinci Yeni şairlerinin şiirlerinin çoğunda, Orhan Veli Kanık'ın kimi şiirlerinde bu akımın izleri görülmektedir.
onların sanatlarının özellikleri 
a- Otomatik Yazı: .    b- Mizah:             c- Harikulade:         d- Rüya:      e- Çılgınlık:  f- Çocukluğa Dönüş:
ANLAMAK ADINA GARİP ŞİİRİ ÖZELLİKLERİNİ DE VERELİM
Garip Akımı'nın Temel Özellikleri
 1. Ölçü ve kafiyeye karşı çıkmışlardır.
 2. Günlük konuşma dilini şiire uygulamaya çalışmışlardır.
 3. Mecaza, süse ve suniliğe karşı çıkıp; yalnızlığa önem verdiler.
 4. Halk şiirinin anlatım ve deneyimlerinden faydalandılar.
 5. O güne kadar şiirimizde kullanılmayan bir takım sözcükleri kullandılar.
 6. Sıradan insanlar şiire konu olmuştur.
 7. Yaşama sevinçlerini fazlasıyla şiire yansıtmışlardır.
 8. Kaynağını batı şiirinden alan Garip akımı eskiye ait olan her şeyin karşısında olup özellikle şairane söyleyişin karşısında olmuşlardır.
 9. Şiirde söz ve anlam oyunları bırakılmıştır.
ORHAN VELİNİN SÜRREALİST BİR ANLAYIŞLA YAZDIĞI ŞİİRLERİNDEN BİR ÖRNEK VERELİM VE SÜRREALİST ÖZELLİKLERİN ALTINI ÇİZELİM


DALGACI MAHMUT 
 İşim gücüm budur benim, 
Gökyüzünü boyarım her sabah,
 Hepiniz uykudayken.
 Uyanır bakarsınız ki mavi.

 Deniz yırtılır kimi zaman,
 Bilmezsiniz kim diker;
 Ben dikerim.

Dalga geçerim kimi zaman da, 
O da benim vazifem; 
Bir baş düşünürüm başımda,
Bir mide düşünürüm midemde, 
Bir ayak düşünürüm ayağımda,
Ne haltedeceğimi bilemem.
Orhan VELİ

 Otomatik Yazı ANLAYIŞI İLE YAZILMIŞ BİR ŞİİR
DELİKLİ ŞİİR 
Cep delik, cepken delik, 
Kol delik, mintan delik, 
Yen delik, kaftan delik, 
Kevgir misin be kardeşlik ! 

2 Yorumlar

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk