sponsorlu reklam Admatic -sponsor

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları Çalışma Kağıdı

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları Çalışma Kağıdı,
Anlatım Biçimleri Çalışma Kağıdı, Düşünceyi Geliştirme Yolları Çalışma Kağıdı, ÇALIŞMA KAĞITLARI,Aşağıdaki metinleri anlatım biçimleri ve başvurulan düşünceyi geliştirme yolları açısından değerlendiriniz.1. Rabia'nın gözleri babasını buldu. Baba Tevfik, kendisine yer arayan bir kadının çocuğunu oyalıyordu. Rabia'yı görünce çocukla koştu. Aralarındaki çocuğu adeta ezerek kucaklaştı­lar.
Anlatım biçimi:.........................................
Düşünceyi Geliştirme yolları:..............................

2. İki katlı ahşap bir evin arka bahçesindeyiz. Kuş cıvıltıları ile kuşatılmış bir ortam... Yemyeşil, yumuşacık çimenlerde ba­harın tadına varıyoruz. Güneş, tatlı tatlı ısıtıyor bizi.
Anlatım biçimi:.........................................
Düşünceyi Geliştirme yolları:..............................

3. Geri döndü. Pazar yerini tekrar dolaştı, bu sefer gördü. Abdi Hoca, halkın selâmlarına yarı buçuk karşılıklar vererek ağır ağır gidiyordu. Koştu, bir şeyler söylemek ister gibi önünde durdu. Elleri göğsünde, gözleri yerde bekledi.
Anlatım biçimi:.........................................
Düşünceyi Geliştirme yolları:..............................

4. Bu uzun boylu, iri yapılı, esmer tenli marangozun sert bir yüz ifadesi vardı. Tanımayanlar, onun çok aksi, barut gibi bir adam olduğunu sanırlardı. Oysa sevgi dolu, yumuşak bir kalbi, engin sabrı ve hoşgörüsü vardı.
Anlatım biçimi:.........................................
Düşünceyi Geliştirme yolları:..............................

5. Divan şiirinde, Arap edebiyatından alınmış olan "aruz ölçüsü" kullanılmış. Bu ölçü, bir dizede belli bir düzenle sıralanan açık-kapalı hecelere göre oluşur. Arapça ve Farsça'dan dili­mize pek çok sözcük girmesinde bu ölçünün etkisi vardır.
Anlatım biçimi:.........................................
Düşünceyi Geliştirme yolları:..............................

6. Okumayan bir toplum, yaşayamaz. Düşünceyi küçümsedi­ğimiz için okumuyoruz. Kitaba harcadığımız parayı, at yarış­ları için harcadığımızla kıyaslarsak, yerin dibine geçmemiz gerekmez mi? Kitap sevene "kitap delisi" diyoruz ama kim­seye "at delisi" denmiyor. Kitap yüzünden sefalete düşen görülmemiş. At uğruna insanlar perişan oluyor.
Anlatım biçimi:.........................................
Düşünceyi Geliştirme yolları:..............................

7. Zengin kültür mirasımızı yüklenmesi gereken çocuklarımız, ne gariptir ki çeşitli yarışmalarda Batılı masal kahramanları­nın ismini bilmekle puan alıyor. Bizim masal kahramanları­mızın ne adı var ortada ne kendileri... Unutturmuşlar adeta. Yabancılaşma işte böyle başlıyor.
Anlatım biçimi:.........................................
Düşünceyi Geliştirme yolları:..............................
8. Bazıları bir edebiyat dergisinde birkaç şiiri yayımlanınca hemen şair olduklarını düşünmeye başlıyorlar. Oysa şairlik, "şiir yazarlığı" değildir, insan önce şiiri içinde duymalı, yaşa­malıdır. Yıllarca pişmeden, kavrulmadan, şiirin çilesini çek­meden şair olunamaz.
Anlatım biçimi:.........................................
Düşünceyi Geliştirme yolları:..............................

9. Günlerdir bir şey yazmıyorum günlüğüme. Oysa o günlerde de yaşadım ben. Bir şeyler yaptım; gezdim, dolaştım, ko­nuştum, okudum, düşündüm. Ama yazmamışım. Yazma­yınca, yaşanmamış gibi oluyor her şey.
Anlatım biçimi:.........................................
Düşünceyi Geliştirme yolları:..............................

10.Romanın kurgusu ve dili üzerinde büyük bir sabırla çalışan, toplumsal değerlendirmelerinde ve eleştirilerinde yaygın yargılara kapılmayıp doğru olanı araştıran; roman kişilerini psikolojik gerçeklikle yaşatan, romancıdır. Romanlarında ele aldığı kişiler hem yaşayan kişiler hem toplumsal anlamı, toplumsal temsil niteliği olan kişilerdir.
Anlatım biçimi:.........................................
Düşünceyi Geliştirme yolları:..............................

11. Siyah simokini, bağlı olduğu baştan bağımsız ayrı bir canlı gibi kıvır kıvır uçuşan saçları ve kalın gözlükleriyle piyano­nun başına gelip parçayı çalmadan önce gözlüğünü çıkarta­rak keskin bir bıçak gibi simsiyah parıldayan piyanonun üs­tüne koyan o genç çocuğun, dokunduğu her notayla gele­ceğinden ve hayatından bir parçayı tuşlara bıraktığı o konserde, olağanüstü bir duyarlılıkla çaldığı parçayı dinlemeliy­diniz.
Anlatım biçimi:.........................................
Düşünceyi Geliştirme yolları:..............................


12. Sadece mesaj vermek amacıyla yazılan kitaba roman denir mi? Bir yazar yalnızca propaganda amacıyla ortaya çıkarsa yazdıkları kuru ve yavan olur. Çehov, orta tabaka insanları­nın bunaltısını, yaşamlarının anlamsız yanlarını belirtmek amacıyla öykülerini yazmaya başlasaydı bunaltıyı, o an­lamsızlıkları bu kadar güzel, güçlü anlatabilir miydi?
Anlatım biçimi:.........................................
Düşünceyi Geliştirme yolları:..............................


13. Kendi güçsüzlüklerini 'Ben toplumcu sanat yapıyorum, toplumsal kaygı çekiyorum.' diye gizlemeye kalkışanlar var. Böyle yazarlar, bir öykü anlatmıyor, bir kanıyı anlatmaya ça­lışıyor; onlar için önemli olan öyküleri değil, yaymaya çalış­tıkları düşünceleri.
Anlatım biçimi:.........................................
Düşünceyi Geliştirme yolları:..............................


14. Bazı aydınlarımızın belli bir konu üzerinde düşünme, bu konuyla ilgili eski sözlere kendi düşüncelerini katma çabala­rını pek görmüyoruz. Güç geldiğinden olmasa gerek. Daha çok 'yanılırsak halimiz nice olur, bize ne derler?' kaygısı. Bunlar kendilerine tehlikesiz bir iş bulmuşlar, başkalarının yazıları hakkında yazılar yazmak. Bunu, yeni bir sorunu dile getirmek, eksikleri tamamlamak için yapsalar, neyse...
Anlatım biçimi:.........................................
Düşünceyi Geliştirme yolları:..............................


15. Bizden öncekilere kızıp duruyoruz ya, bizim de kendi ger­çeklerimizi pek incelediğimiz yok. Biz de işin kolayına kaçı­yoruz. Ondan sonra gelsin kesin konuşmalar, kestirip atma­lar. Ama öbür yanda kendi gerçeklerimiz başlarını alıp git­mişlerdir. Kimsenin umurunda değil!
Anlatım biçimi:.........................................
Düşünceyi Geliştirme yolları:..............................


16. Anadolu, pek az topraklarda görülebilecek kadar değişik, karmaşık medeniyet, dil, inanç, kısacası, insan örneklerini bir araya toplamış; tarih öncesinden bu yana bilinen bütün kültürlerle yakından kucaklaşmış; Doğu ile Batı arasında son yıllara kadar bir çeşit kültür köprüsü, uğrak ya da bu­luşma yeri olmuştur.
Anlatım biçimi:.........................................
Düşünceyi Geliştirme yolları:..............................


17. Büyük başlı, iri ve atletik yapılı, dalgın bakışlı bir delikanlıydı. Evde kimin nesini bulursa sırtına geçirir, hatta sokağa onun­la çıktığı olurdu. Yüzü gözü sivilce içindeydi ve en aşağı üç günlük sakalı vardı. Ağır ağır, varılacak yere kesin varmayı kafasına koymuş gibi konuşurdu.
Anlatım biçimi:.........................................
Düşünceyi Geliştirme yolları:..............................


18. Sabahtan beri yürüyorduk. Düşe kalka geçtiğimiz sarp keçiyolları, bazen sık fundalıklardan ayrılarak, dibinde sivri sivri çam tepeleri görünen karanlık çukurlara sapıyordu.
Anlatım biçimi:.........................................
Düşünceyi Geliştirme yolları:..............................


19.Rutubet kokan bu sofada şimdi her tarafından yumuşacık pamukları fırlamış iki eski koltuk ile bir ayağı kırık, ceviz bir orta masadan başka eşya namına bir şey kalmamıştı. Bucevizden masanın üstünde uzun zamandan beri çalışma­yan, pirinçten bir antika saat duruyordu.
Anlatım biçimi:.........................................
Düşünceyi Geliştirme yolları:..............................

20. Mağaranın ağzı büyük değildi o kadar. Üç insan gövdesi girecek büyüklükteydi. Mağara derindi. Uzundu. Tabanı un gibi yumuşak, kömür tozu gibi kara bir topraktı. Toprağın üs­tü kuş gübreleriyle doluydu. Duvarlar damar damar beyaz çizgilerle örtülüydü.
Anlatım biçimi:.........................................
Düşünceyi Geliştirme yolları:..............................

21. Bir balıkçı motoru geçiyor. Kumsalda bir adam yürüyor. Çocuklar parkta uçurtma uçuruyor. Bir kadın çocuklara ses­leniyor, bir şey soruyor.
Anlatım biçimi:.........................................
Düşünceyi Geliştirme yolları:..............................


22. Kent, ardımdaydı artık. Veriştiriyor, onu batırıyordum. İki yanımızdan beyaz köpüklü ırmaklar akıyordu. Gökyüzünde tek karartı, fabrika dumanı, baca isi yoktu. Otobüs pencere­sinden giren duru havayı içime dolduruyordum.
Anlatım biçimi:.........................................
Düşünceyi Geliştirme yolları:..............................


23. Fantastik edebiyat; bilimkurgu ya da polisiye gibi bir iki asırlık bir tür değildir. Kökü ta Odysseia'ya, mitolojilere da­yanır. Tüm fantastik yolculuk öykülerinin ve bilinmeyen bir dünyayı araştırdıktan sonra eve dönüp yazılan öykülerin toplamıdır fantastik edebiyat. Bilinmeyenden, tekinsiz olan­dan kaçmaz; tersine, onların üstüne üstüne gider. Hep yeni, keşfedilmemiş topraklarda dolaşır; yeni haritalar çizer, akıl dışına ve doğa ötesine kolaylıkla yelken açar.
Anlatım biçimi:.........................................
Düşünceyi Geliştirme yolları:..............................


24.Eski saatler zemberekliydi. Çalışması için kurulmaları ge­rekliydi. Genellikle ihtiyarlar tarafından kullanılırdı. Bu saat­ler, denize daldırılmış tekne çabası gibi yelek cebine zincirle sallandırılırdı. Günün bir vaktinde saatin kaç olduğunu öğ­renmek için, zincirinden tutularak cepten çıkarılır, varsa kapağı açılır, göz ucuyla bakıldıktan sonra yerine konurdu. Bir günü yirmi dörde bölen bu saatlerden bir tane edinmek, zamanı saptamak bakımından kaçınılmazdı.
Anlatım biçimi:.........................................
Düşünceyi Geliştirme yolları:..............................


25.Bodrum'un bozulmamış doğasıyla insanı etkileyen Çiftlik bölgesinde ağaçlar içinde bir taş ev... Bölge sakinlerini bu­raya çeken en önemli şey yörenin doğası ve bu taş ev ol­muş. 2000 yılında tamamlanan evin mimarı, eski Bodrum göçmenlerindenmiş. Dış mekânlar yazlık, iç mekânlarsa kış­lık yaşama biçimine uygun olarak düzenlenmiş. Evin etrafını
çevreleyen çiçekle bezeli bahçenin gerisinde zeytin ve meyve ağaçları uzayıp gidiyor. Kısaca, yöre sakinleri bu bölgede yalnızlığın tadını çıkarıyorlar.

Anlatım biçimi:.........................................
Düşünceyi Geliştirme yolları:..............................

26. Her yerde kuş cıvıltıları, şırıl şırıl akan dere ve biz yürüyo­ruz. Yosunların kendine özgü acımsı kokusu kaplamış etra­fı. Dere boyunca sıralanan çeşit çeşit meyve ağaçlarının dallarındaki meyveler tam olgunlaşma döneminde. Kızılcıklarsa yeni yeni kızarıyor. Tatları henüz ekşimsi. Anlaşılan, olgunlaşmaları için on ile on beş günlük bir süreye ihtiyaçla­rı var.
Anlatım biçimi:.........................................
Düşünceyi Geliştirme yolları:..............................


27.Gölün sığlıklarındaki nilüferlerin altın sarısı çiçekleri arasın­dan yükselen kurbağa seslerine karıştı kazların coşkulu vakvakları. Köyün delikanlıları sırtlandıkları serpme ağlarıy­la nehir kıyısına ulaştı. Nehrin kuytu köşeleri gözlendi dik­katle. Ağ ustalıkla saçıldı, öğle yemeğine yetecek kadar ba­lık evlandı. Ormandan toplanan odunla ateş yakıldı, közde
nar gibi kızaran balıklar, kaymaklı tandır ekmeğine yeşil so­ğan eşliğinde sarıldı. Yemyeşil çimenler üzerine halılar seri­lip masmavi göğün altında kuş cıvıltıları eşliğinde öğle ye­mekleri yendi

Anlatım biçimi:.........................................
Düşünceyi Geliştirme yolları:..............................28.Eleştiri, yazınsal yapıtın gerçek yaşamdaki karşılığını yine dil içinde bulmaya çalışır. Roland Barthes'in yaklaşımıyla, eleştiri bir yapıtın gerçekliğini açığa çıkarmak değil, dil ve konu bütünlüğünün sağlanıp sağlanmadığını kontrol etmek­tir. Yapıtın kendi türündeki söyleşiye uygun olup olmadığını araştırmaktır. Yoksa eleştiri yapıtın gerçeklere bağlılığı de­recesini ölçen bir termometre değildir.
Anlatım biçimi:.........................................
Düşünceyi Geliştirme yolları:..............................


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk