sponsorlu reklam Admatic -sponsor

9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI

9.SINIF EDEBİYAT 1.DÖNEM 1.YAZILI, 9.SINIF EDEBİYAT YAZILILARI, 9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1.DÖNEM 1.YAZILI, 9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI, 

...
Değerli takipçilerimiz. kıymetli öğretmenler ve sevgili öğrenciler..

Bu sayfamızda sizler için örnek olarak hazırlayacağımız yazılı sorularını paylaşacağız. 
Bu yazılı soruları tamamen özgün ve yeni olacaktır.. 

Sorular yeni sisteme uygun kapsayıcı ve güvenilirlik işe geçerliliği yüksek şekilde hazırlanacaktır. 

Bizler öğrencilerin en iyi şekilde eğitim almaları , en iyi şekilde öğrenmeleri için çalışan bir ekibiz.. 

Amacımız yüksek nottan ziyade kalıcı öğrenmeye hizmet etmek.. bunu yaparken de karne notlarınızı en üst seviyeye çıkarmak ..
umarım tüm takipçilerimiz faydalanır.

Lütfen çevrenizdeki insanlarla paylaşın..

Yazılılardan aldığınız notları da yazarsanız seviniriz...


ÖRNEK AŞAĞIDA
⇓⇓⇓⇓⇓
....
.............. ANADOLU LİSESİ 9. SINIFLAR TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI YOKLAMA SORULARIDIR.
B GRUBU
Adı -Soyadı:
Sınıfı:
Numarası:


1-                                                         1. Metin                                                                                                            
Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi?
En kesif orduların yükleniyor dördü beşi
Tepeden yol bularak geçmek için Marmara’ya
Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya
                                                                         2. Metin
“İnsanlar için en önemli hormonlardan biri melatonindir. Melatoninin mide ve bağırsak sistemindeki ülser oluşumunu azalttığı çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir. Melatoninin birçok ilacın yan etkilerini azalttığı ve özellikle kemoterapide kullanılan ilaçlardaki olumsuz etkileri önlediği belirlenmiştir.”
Yukarıdaki metinlerden hareketle sanat metinleriyle öğretici metinlerin birbirinden farklarını yazınız. (2+2+2+2+2=10 puan)
*
*
*
*

2.    Dil çeşitli işlevlerde kullanılır: Dilin göndergesel işlevi, dilin heyecana bağlı işlevi, dilin alıcıyı harekete geçirme işlevi, dilin kanalı kontrol işlevi, dilin dil ötesi işlevi, dilin şiirsel (sanatsal) işlevi.
        Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdaki cümleler hangi işlevde kullanılmıştır, yazınız. (10 puan)
a) Dünya’ya en yakın gezegen Venüs’tür. (…………………….…………)
b)  Ek eylem, ad soylu sözcükleri yüklem yapar. (……………………………)
c) Çocuklar tören başlıyor, hemen aşağı inin! (……………………………….)
d) Ne demek istediğimi anladınız mı? (……………………………………..)
e) Eyvah, cüzdanımı evde unuttum! (……………………………….)

      3.  Sıcak bir yaz günüydü. Hastaneye geldiğimde önümde beş kişi olduğunu öğrenince sıramı beklemeye koyuldum. Çok geçmeden, oturduğum bankta yanıma perişan kılıklı birisi geldi. Selamlaştık. Sol çenesini eliyle tutarak “Diş ağrısı, kabir azabıdır diyorlar, bu derdiçekmeyen bilmez.” dedi. Başımı salladım. “Ne iş yapıyorsun?” diye devam etti. “Madem bekliyoruz, konuşalım bari.” dedim içimden. Vakit geçer, ağrıyı unuturuz.   

                 a)  Yukarıdaki metni yapıyı oluşturan unsurlara göre inceleyiniz.(3+3+2+2)
Kişi (kahramanlar): anlatıcı – yanına gelen perişan kılıklı biri
Yer:hastane
Zaman:sıcak bir yaz günü
Olay:Hastaneye gelen anlatıcının yanına gelen tanımadığı biriyle konuşması

               b) Yukarıdaki metnin bakış açısı nedir?  Neden?(5+5 puan)
Analatıcı, hikayenin kahramanlarından biridir ve 1. kişili anlatım kullanılmıştır. Bu nedenle kahraman bakış açısı kullanılmıştır.


     4. Aşağıdaki cümleleri okuyarak, yanındaki paranteze doğru ise (D), yanlış ise (Y) koyunuz. Yanlışsa doğrularını alttaki boşluğa yazınız. (2+2+2+2+2=10 puan)
(     ) Edebiyat kelimesini terim olarak ilk defa kullanan İbrahim Şinasi Efendi’dir. 
(     ) Sinema, tiyatro, bale, opera fonetik sanatlar arasında yer alır.
(     ) Türk edebiyatında ilk hikaye Boccacio’nun “Decameron” adlı eseridir.
(     ) Durum hikayelerinin Türk edebiyatındaki en önemli temsilcisi Sait Faik Abasıyanık’tır.
(     ) Bilimde öznellik, sanatta ise nesnellik söz konusudur.


      5- Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.(2+2+2+2+2=10 puan)
a.         Türkçenin şivelerine ....................................................... ve ................................................................ örnek olarak gösterilebilir.
b.         Bir dilin tarihi gelişimi içinde yazılı kaynaklarla izlenemeyen dönemlerinde ayrılmış kollarına .............................denir.
c.          “Döviz piyasalarında bu hafta dalgalanma bekliyor.” cümlesi ...................................a örnek olarak gösterilebilir.
d.         Bir dili toplum olarak konuşan ve yazanların hep birlikte uydukları, ağız özelliklerinden arındırılmış, belirli ölçü ve kurallara bağlı ortak dile ............................ ................. denir.


           6- “Cadde iyice kalabalıklaştı. Dondurmacıların önünde bekleyen arabalar,at arabaları,  yan yana yürüyen ellerinde uyarı kartları olan üçlü, dörtlü topluluklar trafiği durduruyor. Kravatım ve ceketim yerinde ama bu kadar kalabalığa dayanamam ben; Kültepe’ye saptım. Televizyonların mavi ışığıyla aydınlanan dar sokaklarda park edilmiş arabalar arasında çocuklar saklambaç oynuyor. Küçükken bu oyunu iyi oynayabileceğimi düşünürdüm ama o zamanlar onlar arasına girecek cesareti kendimde bulamazdım.”
Yukarıdaki metinden aşağıdaki kavramlara birer örnek yazınız. (Her biri 2 puan)

Tekil İsim:

Belirtisiz isim tamlaması:

Somut İsim:

Bulunma halinde isim:

Soyut isim:


Belirtili isim tamlaması:

Çoğul isim:

Yalın halde isim:


Tür ismi:


Belirtme halinde isim:

7-  Dört üniversite öğrencisi, uyanamadıkları için matematik finaline geç kalırlar ve okula gidince hocaya arabalarının lastiğinin patladığını söylerler. Hoca ilk başta inanmaz ama öğrencilerinin yalvarmalarına dayanamayarak onları üç gün sonra sınav yapacağını söyler. Sınav günü gelince hoca, dört öğrencinin hepsini boş bir salonun ayrı ayrı köşelerine oturtur. Hocanın hazırladığı sınavda ön sayfada onar puanlık dört basit matematik sorusu vardır. Bunları kolayca çözerler. Arka sayfada ise altmış puanlık bir soru vardır: “Hangi lastik patladı?” Sınav sonrasında görülür ki hiçbirinin yanıtı birbiriyle örtüşmez ve öğrencilrein yalan söyledikleri anlaşılır.   
Bu metinde gerçekleşen iletişimin ögelerini yazınız. (10 puan)
Gönderici: Üniversitedeki hoca                                                  Dönüt  : Her biri farklı cevap verir, yalan söyledikleri anlaşılır.
Alıcı        : Dört üniversite öğrencisi                           Kanal  : Sınav kağıtları
İleti        :  Hangi lastik patladı?                                                  Bağlam  : Boş bir salon             


8-  “Çocuk sekiz yaşında vardı, fakat ilk görüşte altı yaşından fazla denilemezdi. Zayıf ve mini miniydi. Sonra, hiç durmadan bağıran sesi küçük bir kızın sesi gibi ince ve titrekti. Bulundukları köşenin biraz ötesinde parlak vitrinli bir tuhafiye mağazası vardı. Büyük kristallerin arkasında türlü göz alıcı renklerde boyunbağları, şık tokalı kemerler, yün kazaklar, eldivenler, daha birçok insanlara lazım olan ve olmayan şeyler, geçenlerin yüzüne gülüyordu.”
Bu parçanın anlatım biçimini yazınız. (4 puan)
9- Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız. (2+2+2=6 puan)

1- Aşağıdakilerin hangisinde edebiyatın insanı konu alan diğer bilim dallarıyla ilişkisi konusunda bilgi yanlışı yapılmıştır?
A)                  Edebiyat, toplumsal olaylardan etkilendiği için tarih ile edebiyatın yolları sıklıkla kesişir.
B)                  Edebi ürünler, ait oldukları topluma dair pek çok unsuru bünyesinde taşıdığından edebiyat ile sosyoloji birbirini besler.
C)                  Edebiyat da bilim gibi insanı temel aldığından, bilimden etkilenir ancak nesnel verilere dayalı olan sanat, bilimden bu özelliğiyle ayrılır.
D)                  Her eser bir fikir akımının etkisiyle oluşur, sanatçısının düşünce sistemini taşır, bu da edebiat ile felsefeyi birbirine yaklaştırır.
E)                  Edebi eserde olaylar belli mekanlarda geçer ve o mekanın kahramanlar üzerindeki etkisine yer verilir. Böylece edebiyat, coğrafya biliminden yararlanmış olur.


2- Boyları 5,5 metreye ulaşabilen zürafaların boyunlarının uzunluğu vücut uzunluklarının yaklaşık yarısı kadardır. Bu özellikleriyle diğer canlılardan hayli farklı olan zürafaların boyunlarında birçok memelinin, örneğin insnların boyunlarındaki gibi yedi omur bulunur. Ancak boyun omurlarının her beri yaklaşık 28 santimetre uzunluğundadır. Bu omurlar kolumuzun omzumuzla birleştiğine benzer şekilde bağlıdır.
Bu metin
I.           Öğreticilik    II. Nesnel anlatım     III. Sayısal veri      IV. Bilimsellik     V. Kurmaca  ifadelerinden hangisiyle ilişkilendirilemez?
A)        I              B) II        C) III       D) IV       E) V


3-         Olay ve durum hikayelerinin karşılaştırılmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinde bir yanlışlık söz konusudur?
A.         Olay hikayelerinda asıl olan olay’dır, durum hikayelerinde yaşamın bir kesitini ele almak önemli olduğundan olay geri planda kalır.
B.         Olay hikayelerinde sıradan insanlara yer verilirken durumm öykülerinde olağanüstü nitelikteki kahramanlar görülür.
C.         Olay hikayeleri belli bir plana göre yazılır, durum hikayelerinin ise çoğu zaman başlangıcı ya da sonu yoktur.
D.         Olay hikayeleri sonuç yönüyle okuyucuya yorum imkanı tanımazken durum hikayelerinde olayların ve durumların akışı okuyucunun hayal gücüne, yorumuna bırakılır.
E.         Olay hikayelerinde merak ve entrika, hikayenin hareket noktasındayken durum hikayelerinde heyecan oluşturacak öğelere yer verilmez.
HÜLYA ÇELİK
Türk ve Edebiyatı Öğretmeni

Süre: Bir ders saatidir.
Hepinize Başarılar Dilerim.Aldığı Not:

DİĞER
*DİĞER TÜM ÖRNEKLER İÇİN TIKLAAA

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk