sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI LİDER YAYINCILIK SAYFA 54

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI LİDER YAYINCILIK

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI LİDER YAYINCILIK 2017-2018, 11.SINIF TÜRK EDEBİYATI LİDER YAYINCILIK SAYFA 54 2017 2018 11.SINIF TÜRK EDEBİYATI LİDER YAYINCILIK, 


1. Metinde geçen olayları sıralayarak metnin olay örgüsünü bulunuz.

2. Metnin olay örgüsü yazıldığı dönemin sosyal hayatına uygun düşmekte midir? Niçin?

3. Metindeki olaylarla ilgili düşünceleriniz nelerdir?

4. Metnin kahramanları kimlerdir ve bu kahramanların belirgin özellikleri nelerdir?

5. Metindeki kahramanların olay örgüsü içindeki temsil ettikleri değerler nelerdir? Kahramanlarla metnin yazıldığı dönemin gündelik hayatında karşılaşmak mümkün müdür? Niçin?

6. Olayların geçtiği mekânları söyleyiniz. Bu mekânlar nasıl anlatılmıştır ve gerçekliğe uygun mudur?

Açıklayınız.

7. Olaylar hangi zamanda geçmektedir? Bu zamanla yaşanılan zaman arasında nasıl bir bağ vardır? Zamanın olay örgüsündeki işlevi nedir?

8. Metnin yapı unsurları arasında uyumsuzluk var mıdır? Niçin?

9. Metnin temasını söyleyiniz. Bu tema hangi sosyal gerçeklikle ilgilidir? Bu sosyal gerçeklikle metnin yazılış amacı arasında bir ilişki söz konusu mudur? Açıklayınız.

10. Metinden hareketle Şinasi’nin fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulununuz.

2. Metin

ZAVALLI ÇOCUK

(On dört yaşındaki Şefika ile amcasının oğlu Ata birbirlerini sevmektedir. Fakat Şefika’nın babası Halil Bey, sıkıntılı bir durumdadır. Kendisine yardım edebilecek zengin bir paşaya kızını verirse aile bu sıkıntıdan kurtulacaktır. Ayrıca kızcağız da at, araba, uşak, halayık arasında rahatça yaşayacaktır.Bunu annesinden öğrenen Şefika bu evlenmeyi istemeye istemeye kabul eder. Fakat düğün olmadan verem olur. Ata Bey de sevgilisinin kurtulamayacağını anlayınca eczaneden getirdiği bir ilacı içer, Şefika’nın yanına uzanır ve beraber ölürler.)
Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk