sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI LİDER YAYINCILIK SAYFA 59

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI LİDER YAYINCILIK

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI LİDER YAYINCILIK 2017-2018, 11.SINIF TÜRK EDEBİYATI LİDER YAYINCILIK SAYFA 50 2017 2018 11.SINIF TÜRK EDEBİYATI LİDER YAYINCILIK, 


..6. Metindeki olayların geçtiği zamanı ve bu zamanın işlevini belirleyiniz. Bu zamanla yaşanılan zaman

arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

7. Metindeki kişi, zaman ve mekân unsurları arasında bir bütünlük sağlanabilmiş midir? Metinden örnekler

vererek söyleyiniz.

8. Metnin iletisini söyleyiniz. Bu iletiyle metnin yazıldığı dönemin gündelik hayatı arasında bir bağ var

mıdır? Niçin?

9. Metnin yazılış amacıyla halkı eğitmek, eğlendirerek onlara sosyal problemleri anlatmak, kamuoyu oluşturmak

arasında bir ilişki var mıdır? Niçin?

10. İncelediğiniz metinden hareketle Namık Kemal’in fikrî ve edebî yönüyle ilgili neler söyleyebilirsiniz?

ANLAMA VE YORUMLAMA

1. İncelediğiniz metinlerle ilgili aşağıda verilen tabloyu doldurunuz.

2. İncelediğiniz metinlerdeki sosyal problemler günümüzün sosyal hayatında görülmekte midir? Örnekler

vererek açıklayınız.

3. İncelediğiniz metinlerden harekete geleneksel Türk tiyatrosundan modern tiyatroya nasıl geçildiğini

söyleyiniz.

4. İncelediğiniz metinlerin Meddah, Karagöz ve Orta oyunu gibi geleneksel tiyatrodan hangi açılardan farklılık gösterdiğini söyleyiniz.

5. a. İncelediğiniz metinlerin yazılış amacını söyleyiniz.

b. Şinasi ve Namık Kemal'in halkı eğitmek amacıyla tiyatrodan yararlandıklarını düşünüyor musunuz?

Niçin?

c. Tanzimat Dönemi tiyatrosunun dilin sadeleşmesine hizmet ettiğini, tiyatro yazarlarının düşünceleriyle halkı eğlendirirken eğittiğini ve sosyal problemler çevresinde kamuoyu oluşturmak için tiyatrodan yararlandıklarını öyleyebilir misiniz? Niçin?

ç. Sizce seyretme mi daha etkilidir yoksa okuma mı? Okuma yazma oranının düşük olduğu yerlerde

sahnede bir eseri göstermek niçin önemlidir? Tartışınız. Ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1. Aşağıdaki cümlelerin bildirdiği yargılar doğru ise karşılarına “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

• Tanzimat Dönemi edebiyatçıları tiyatro türünde eser verirken Batı tiyatrosunu model almışlardır. (D )

• Tanzimat Dönemi tiyatrosunda eğlendirerek eğitmek esas amaçtır. (D )

• Edebiyatımızda modern tiyatro önce telif eserlerle başlamıştır. (Y )
Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk