sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI LİDER YAYINCILIK SAYFA 50

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI LİDER YAYINCILIK

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI LİDER YAYINCILIK 2017-2018, 11.SINIF TÜRK EDEBİYATI LİDER YAYINCILIK SAYFA 50 2017 2018 11.SINIF TÜRK EDEBİYATI LİDER YAYINCILIK, 


..ÖLÇME
VE DEĞERLENDİRME
1. Aşağıdaki cümlelerin bildirdiği yargılar doğru ise karşılarına
“D”, yanlış ise “Y” yazınız.
• Tanzimat edebiyatının ilk romancıları Şemsettin Sami ve Namık Kemal’dir. (D )
• Tanzimat edebiyatının ilk romancıları realizm akımından etkilenmişlerdir. ( Y)
• Edebiyatımızda ilk roman denemesi Samipaşazade Sezai’nin “Küçük Şeyler” adlı eseridir. (Y )
• Edebiyatımızda ilk çeviri roman Yusuf Kâmil Paşa tarafından “Telemak” adıyla çevrilmiştir. (D )

2. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.
• Tanzimat Dönemi yazarları ....................FRANSIZ........................ edebiyatından etkilenmiştir.
• Tanzimat Dönemi edebiyatçıları ......TOPLUM İÇİN.......................... sanat anlayışına sahiptirler.
• Tanzimat Döneminde ilk hikâye örneklerini ..AHMET MİTHAT............., ......LETAİF_İ RİVAYET............ adlı
eseriyle vermiştir.
3. Aşağıda verilenlere göre yazar - eser eşleştirmelerini yapınız.

Namık Kemal ↔↔Cezmi
Samipaşazade Sezai↔↔Küçük Şeyler
Ahmet Mithat Efendi ↔↔ Esrar-ı Cinayat 
Şemsettin Sami ↔↔Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat
Recaizade Mahmut Ekrem ↔↔ Muhsin Bey 

4. Tanzimat Dönemiyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Romanlar teknik bakımdan güçlüdür.
B) Dilde belli oranda halk diline yaklaşılmıştır.
C) Konular genellikle sosyal hayat ve tarihten seçilmiştir.
D) Romantizm ve realizm akımlarından etkilenilmiştir.
E) Eserlerde Doğu-Batı ikilemi görülmüştür..
Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk