sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI LİDER YAYINCILIK SAYFA 62

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI LİDER YAYINCILIK

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI LİDER YAYINCILIK 2017-2018, 11.SINIF TÜRK EDEBİYATI LİDER YAYINCILIK SAYFA 62 2017 2018 11.SINIF TÜRK EDEBİYATI LİDER YAYINCILIK, 


2. ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1. Tanzimat edebiyatı Batı etkisindeki Türk edebiyatının ilk devresidir. Tanzimat, siyasi anlamda fermanınilanı olan tarihten 1860’a kadar sürer. Bu dönemin hazırlık aşamasında 1831’de ilk resmî gazeteolan -------- çıkarılır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Takvim-i Vakayi

B) Tercüman-ı Ahval

C) Ceride-i Havadis

D) Tercüman-ı Hakikat

E) Tasvir-i Efkâr

(2011-LYS)

2. Türk edebiyatının ilk tarihî romanı kabul edilen ------ adlı romanında romanın kahramanı, hem şairhem askerdir. II. Selim zamanında Türk-İran Savaşları’na katılarak kumandanın dikkatini çeker vetakdirini kazanır. Ayrıca Kırım ordusu kumandanı Adil Giray’la tanışır ve onun da sevgisini kazanır.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olur?

A) Mehmet Rauf’un Eylül

B) Namık Kemal’in Cezmi

C) Ahmet Mithat Efendi’nin Felatun Beyle Rakım Efendi

D) Şemsettin Sami’nin Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat

E) Nabizade Nazım’ın Karabibik

(2011-LYS)

3. Tanzimat Döneminin önemli sanatçılarından biri olan sanatçı, “eski-yeni” tartışmalarında eski edebiyatı savunanların öncüsü olarak görülmüştür. Yeni edebiyata düşman, eskiye bağlı olarak görülse deo, eski edebiyata körü körüne bağlı değildir. Eskinin gerçekçi olmayan yönlerini eleştirir. Bu parçada sözü edilen Tanzimat Dönemi sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şinasi

B) Recaizade Mahmut Ekrem

C) Muallim Naci

D) Abdülhak Hâmit Tarhan

E) Nabizade Nâzım
Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk