sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI LİDER YAYINCILIK SAYFA 48

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI lider yayıncılık

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI LİDER YAYINCILIK 2017-2018, 11.SINIF TÜRK EDEBİYATI LİDER YAYINCILIK SAYFA 48, 2017 2018 11.SINIF TÜRK EDEBİYATI LİDER YAYINCILIK, .1. Metnin olay örgüsünü belirleyerek bir şema hâlinde gösteriniz.

2. Olay örgüsünü oluşturan metin parçaları hangi ögelerle birbirine bağlanmıştır? Bu metin parçaları

yaşanmamış ancak hayal edilen bir olaydan yola çıkılarak mı düzenlenmiştir? Niçin?

TEMA KONU ÖGELERİ BİRBİRİNE BAĞLAR

3. Metinde anlatılan olaylar gerçek hayatta yaşanabilecek bir niteliğe sahip midir? Açıklayınız.

EVET

4. Olay örgüsü hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi söyleyiniz.

OLAY ÖRGÜSÜ GERÇEKLİKLER ÇERÇEVESİNDE AKICI ŞEKİLDE VERİLMİŞ.

5. Metnin kahramanlarını söyleyiniz. Bu kahramanların belirgin özellikleri nelerdir? Metnin kahramanları olay örgüsü içinde nasıl bir işleve sahiptir?
SORUNUN CEVABI İÇİN TIKLAAAA

6. Metnin kahramanları, eserin yazıldığı dönemin gerçekliğine uygun mudur? Niçin?

EVET
7. Metindeki olaylar nerelerde ve hangi zamanlarda geçmektedir? Bu mekân ve zamanların olay örgüsü içindeki işlevlerini söyleyiniz. Metindeki mekân ve zamanlar gerçekliğe uygun mudur? Niçin?

8. Metindeki zaman ve mekânlarla destan ve mesnevilerdeki zaman ve mekânları karşılaştırınız. Ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.
BU METİNDE MEKANLAR GERÇEK MEKANLAR

9. Metindeki zamanla yaşanılan zaman arasında bir bağ kurulabilir mi? Açıklayınız.

EVET-

10. Metnin yapı unsurları arasında bir bütünlük veya uyumsuzluk var mıdır? Metinden örnekler vererek açıklayınız.

11. Metnin temasını söyleyiniz. Bu temanın sosyal hayat içindeki yeri ve değerini belirleyiniz. Bu tema niçin aile hayatı çevresinde oluşturulmuştur?

12. Metinde yerli ve mahallî unsurlar olup olmadığını belirleyiniz.

13. Metnin tarihî bir belge niteliğine sahip olup olmadığını metinden örnekler vererek açıklayınız.

14. Aşağıda verilen tabloyu doldurunuz...Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk