sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI 1.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI ve CEVAPLARI 2017-2018

 11.SINIF TÜRK EDEBİYATI 1.DÖNEM 1.YAZILI, 
11.SINIF TÜRK EDEBİYATI 1.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI ve CEVAPLARI, 11.SINIF TÜRK EDEBİYATI 1.DÖNE 1.YAZILI, 11 EDEBİYAT YAZILI,


11.SINIF TÜRK EDEBİYATI 1.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI ve CEVAPLARI 2017-2018


.........LİSESİ 2017-2018EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 11.SINIFLAR  TÜRK EDEBİYATI DERSİ I.DÖNEM I.SINAV SORULARI

hazırlayan. derskonum.com
---"Megarib oldu dirîgâ metâli'-i irfân
 Ne kaldı şöhret-i Rûm u Arab ne Mısr u Herât"---
  (  Ne yazık ki ilim ve irfanın doğduğu yer (artık) Batı ülkeleri oldu. Na Anadolu ne Arabistan'ın ne de Mısır ve Herat'ın bu konuda şöhreti kalmadı.)    Sadullah PAŞA
1-Yukarıdaki şiirden hareketle Tanzimat’ta Batı’ya yönelişin temel nedeni nedir, bir cümle ile açıklayınız?(6p)2- Tanzimat döneminde gazeteye niçin önem verildiğini açıklayıp dönemin önemli gazetelerinden beş tanesini yazınız.(açıklama 5p, gazete ismi 1*5=5p  toplam 10p)3-Tanzimat şiiri ile Divan edebiyatı şiirini karşılaştırarak benzerliklerini ve farklılıklarını yazınız.(10p)

benzerliklerfarklılıklar

4-Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.(10p)

  •             Muallim Naci, …………….…adlı eserini R. Mahmut Ekrem’in …………….… eserine karşılık yazmıştır.
  •           “Tahrib-i Harabat” …………………. türünün ilk örneklerindendir.
  •        Ziya Paşa’nın “…………………………..” adlı eseri anı türünün bir örneğidir.
  •        Tanzimat sanatçılarından ………………………..……….. Servet-i Fünun edebiyatının oluşmasında katkısı hazırlayan. derskonum.com büyüktür.
  •        Teodor Kasap tarafından çıkarılan ilk mizah dergisi ………………………...………’dir.
  •        Öykü alanında ilk eserimiz A. Mithat Efendi’ye ait …………………………………… adlı eserdir.
  •       Tanzimat Fermanı ……………….. zamanında ………….……….. tarafından 1839 yılında ilan edilmiştir.
  •       Divan şiirini gerçek anlamda sona erdiren kişi ……..……………………………. olmuştur.
  • 5-Aşağıdaki ilk yapıtları doğru olarak yazınız.(8p)

· İlk çeviri roman:
· İlk pastoral şiir:
· İlk yerli roman:
· İlk makale:
· İlk şiir çevirisi(eser):
· İlk köy konulu şiir:
· İlk öykü (Batılı anlamda)
· Yazılan ilk tiyatro eseri:


6-Aşağıdaki tabloyu uygun ifadelerle doldurunuz(10p)

ESER/ GAZETE ADI
YAZARI/ÇIKARANI
     ÖZELLİĞİ
Araba Sevdası
İlk ölçüsüz şiir  / serbest şiir
Durub-u Emsal-i Osmani
ŞİNASİ

Talim-i Edebiyat


NAMIK KEMAL
İlk tarihi roman


İlk köy romanı

7- Abdülhak Hamit Tarhan’ın edebi kişiliği hakkında bilgiler veriniz.(2*5=10p)
*
*
*
*
*
8-    Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız(3*7=21p)

a-Aşağıdakilerin hangisinde Namık Kemal’in yapıtlarının türü yanlış belirtilmiştir?
A) Eleştiri: Tahrib-i Harabat, Takip
B) Roman: İntibah, Cezmi
C) Tiyatro: Vatan yahut Silistre, Gülnihal
D) Öykü: Kara Belâ, Akif Bey
E) Şiir: Hürriyet Kasidesi, Vatan Kasidesi

c-Aşağıdaki sanatçı-yapıt eşleştirmelerinin hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Şinasi – Gülnihal
B) R. Mahmut Ekrem – Çok Bilen Çok Yanılır
C) Namık Kemal – Zavallı Çocuk
D) Ahmet Mithat Efendi – Yeniçeriler
E) Abdülhak Hamit – İçli Kız

d-Birinci Dönem Tanzimat sanatçıları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) “Sanat toplum içindir.” ilkesiyle eserler verdikleri
B) Yalın bir dili hazırlayan. derskonum.com savunmalarına karşın, Divan edebiyatının etkisinden kurtulamadıkları
C) İçeriği önemsemeyip biçimsel yenilik arayışlarına yöneldikleri
D) Divan edebiyatı nazım biçimlerini kullandıkları
E) Fransız İhtilâlı’nın etkisiyle vatan, özgürlük, adalet gibi kavramları işledikleri
                            
e-Aşağıdaki eser-tür- sanatçı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?(4 p)
A)Zavallı Çocuk-tiyatro-Namık Kemal
B)Eşar-ı Ziya-şiir-Ziya Paşa
C)Müntehebat-ı Eşar-şiir-Şinasi
D)İçli Kız-roman-Abdülhak Hamit
E)Hacle-şiir-Abdülhak Hamit Tarhan

f-Aşağıdaki  eserlerden hangisi türü yönüyle diğerlerinden farklıdır?
A)Vatan Yahut Silistre
B)Celalettin Harzemşah
C)Afife Anjelik
D)Nesteren
E) Henüz On Yedi Yaşında

g-Aşağıdaki şıkların hangisinde Tanzimat birinci dönem sanatçıları bir arada verilmiştir.
A-Ziya Paşa--Namık Kemal--Ahmet Vefik Paşa--Şinasi--Samipaşazade Sezai
B-R. Mahmut Ekrem--Ziya Paşa--Namık Kemal-- Şemsettin Sami--Ahmet Mithat Efendi
C-A.Hamit Tarhan--Şinas--Ziya Paşa--Namık Kemal-- Şemsettin Sami
D-Şinasi--Ziya Paşa--Namın Kemal-- Ahmet Mithat Efendi -- Şemsettin Sami
E-Ahmet Mithat Efendi-A.Vefik Paşa-Şinasi-Namık Kemal-Nabizade Nazım

h-Aşağıdakilerden hangisi romantizmin özelliği değildir?
A) Sanatçılar eserlerinde kişiliklerini gizlememişlerdir.
B) Klasisizmde ihmal edilen dış doğa, romantizmde önem kazanmıştır.
C) Eserlerde çirkin sözler ve olaylar yer almıştır.
D) Olayların anlatımında tesadüflere ve olağanüstülüklere sıkça yer verilmiştir.
E) "Sanat, sanat içindir." görüşü ile hareket edilmiştir.

Sergüzeşt romanı ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.(3*5=12p)
I-Rus şirketinin ……..… gelen ticârî vapuru Tophane önlerinde demirlemişti. Vapurun gelmesini bekleyen birkaç kişi hemen güverteye atlamışlardı. Bahsedilen vapur nerden gelmektedir?  Boş kısma yazınız.

II-Dilber’i seven Celal Bey, amcasının evinden dönünce Dilber’in satıldığını ilk kimden öğrenir?
Cevap:


III-Lütfiye, Dilber’in oyuncaklarının olmadığını öğrenince Dilber’e ne hediye eder?
A-araba  B-bebek  C-Topaç   D-Beşik    E-Bilgisayar

IV- Küçük kıza Dilber ismini kim vermiştir?
A- Annesi  B-Beril   C-Celal Bey  D-Hizmetçi   E-Esirci

V- Aşağıdaki kişilerden hangisi eser boyunca Dilber’i seven kendisine yardım etmek için çaba gösteren kişilerden biri değildir?
A-Çaresaz    B-Hanımnine    C-Taravet     D-Cevher

         
“ İLMİN YARISI, SORU SORMAKTIR.”
Not: Süre 40 dakikadır.
Başarılar dileriz.

Türk Dili ve Edebiyatı zümre öğretmenleri

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk