sponsorlu reklam Admatic -sponsor

10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI BİRYAY YAYINLARI SAYFA 103

10. Sınıf Biryay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 103 Cevabı10 EDEBİYAT CEVAPLARI, 10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI BİRYAY YAYINLARI, 10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI BİRYAY YAYINLARI 2017 2018 SAYFA 103, 

.KİTABIN DİĞER TÜM SAYFALARI İÇİN TIKLAYINIZZ
.....SAYFADAKİ CEVAPLAR OKUL DERSLERİNİ TAKİBEN EKLENECEKTİR. ANCAK ACİL OLARAK İSTEDİĞİNİZ BİR CEVAP VAR İSE LÜTFEN YORUM KISMINA YAZINIZ..
İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.
10. Sınıf Biryay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 103 Cevabı 
1. Okuduğunuz kasidenin bölümlerini aşağıdaki tabloya yazınız.
Cevap: SORUNUN CEVABI İÇİN İNCELEME YAZIMIZA TIKLAYINIZ
 • Nesib:
 • Teşbib:
 • Girizgâh:
 • Methiye:
 • Fahriye:
 • Dua:
İmge, yazarın kelimelere yüklediği özel anlamdır. İmge sanatçının çeşitli duyularıyla algıladığı durumun öznel yorumudur.
“Yeşil pencerenden bir gül at bana,
Işıklarla dolsun kalbimin içi.
Geldim işte mevsim gibi kapma
Gözlerimde bulut, saçlarımda çiğ”
Ahmet Muhip Dranas
Dizelerinde gözlerde bulut, saçlarda çiğle sevgilinin kapısına bir mevsim gibi gelme imgedir.
2. Bu şiirde kullanılan mazmunlara ve imgelere ikişer örnek bularak bunların şiire katkısını açıklayınız.
 • Cevap:
3. Fuzûlî’nin “Su Kasidesi” söyleyiş güzelliği ve sanat gücü açısından divan edebiyatının seçkin eserleri arasındadır. Her beyitte en az iki söz sanatına yer verilmiştir. Daha önce öğrendiğimiz söz sanatlarından teşbih, teşhis, mecaz-ı mürsel, istiare, kinaye, tenasüp, telmih, tecahül-i arif, tevriye, tariz sanatlarına birer örnek bulup defterinize yazınız.
 • Cevap:
4. Şiirde su kelimesinin tekrarı ve kasidenin isminin “su” olmasının şiirin ahengine ve içeriğine katkıları nelerdir? Açıklayınız.
REDİF VE KAFİYE ŞİİRE AHENK KATAR.  ESTETİKLİK KATAR.. İÇERİĞE İSE SADELİK TEMİZLİ VE SAFLIK KAZANDIRMIŞ
 • Cevap:
5. Gazellerde olduğu gibi kasidelerde de en güzel beyit seçilir ve “beyt’ül kasid” adı verilir. Sizce Su Kasidesi’nde beyt’ül kasid hangi beyit olabilir, neden?
 • Cevap:13. BEYİT
 • 13. Dest-bûsı ârzûsıyla ger ölsem dostlar
 • Kûze eylen toprağum sunun anunla yâra su

Konu Bakımından Kasideler: Allah’ın birliğini anlatan kasidelere tevhit, Allah’a yalvarıp yakarmak için yazılanlara münacat, Hz. Peygamber veya dört halifeyi övmek için yazılanlara naat, devlet büyüklerini övmek için yazılanlara methiye, ölen bir kişinin ardından duyulan üzüntüyü dile getirmek için yazılanlara mersiye, padişahların tahta çıkışları sebebiyle yazılanlara cülusiye, bir kişiyi eleştirmek için yazılanlara hicviye, bayramda sunulan kasidelere iydiyye adı verilir.
6. Su Kasidesinin işlediği konuya göre kaside türü nedir? Açıklayınız.
 • Cevap: METHİYE
Eleştirel Okuma
1. Okuduğunuz kasidede öne çıkan değer nedir? Bu değerle ilgili ne tür edebi eserler verilmiştir. Açıklayınız.
 • Cevap:PEYGAMBER SEVGİSİ-SİYER KİTAPLARI VE METHİYELER VERİLMİŞTİR. EN GÜZEL ESER. SÜLEYMAN ÇELEBİNİN MEVLİD ADLI ESERİDİR
2. Edebiyatımızda Leyla ile Mecnun konulu birçok mesnevi yazılmıştır. Bunlar içinde en bilineni Fu-zuli’nin yazdığı “Leyla ile Mecnun” mesnevisidir. Fuzuli’nin eserini diğer eserlerden değerli kılan unsurlar neler olabilir? Değerlendiriniz.
 • Cevap: İLAHİ AŞKI İŞLEMMESİ


10. Sınıf Biryay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Sayfa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk