sponsorlu reklam Admatic -sponsor

10.SINIF COĞRAFYA KİTAP CEVAPLARI GÜN YAYINCILIK SAYFA 85

10.SINIF COĞRAFYA KİTAP CEVAPLARI
10.SINIF COĞRAFYA DERS KİTABI CEVAPLARI GÜN YAYINCILIK 2017-2018, 10.SINIF COĞRAFYA DERS KİTABI CEVAPLARI GÜN YAYINLARI, 10.SINIF COĞRAFYA KİTAP CEVAPLARI GÜN SAYFA 54, 10. Sınıf Coğrafya GÜN Yayınları Öğrenci Ders Kitabı Cevapları, 10. Sınıf Coğrafya GÜN Yayınları dersKitabı Cevap Anahtarı, 10. Sınıf Coğrafya GÜN Yayınları Ders Kitabı, 10. Sınıf Coğrafya GÜN Yayınları Ders Kitabı Cevap Anahtarı bul, 10. Sınıf GÜN Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Cevapları, GÜN Yayınları 10. Sınıf Coğrayfa Ders Kitabı Cevap Anahtarı çöz, 10 Sınıf Coğrafya Dersi GÜN Yayınları Ders Kitabı Cevap Anahtarı ödev, GÜN Yayınları 10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları, GÜN Yayınları 10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevap Anahtarı, GÜN Yayınları 10.Sınıf Coğrafya Ders Kitabı, GÜN Yayınları 10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevap Anahtarı bul, GÜN Yayınları 10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları, GÜN Yayınları 9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevap Anahtarı çöz, GÜN Yayınları 10.Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevap Anahtarı ödev, GÜN 10. Sınıf Coğrafya GÜN YAYINLARI GÜN 10.Sınıf Coğrafya GÜN YAYINLARI sayfa sayfa ,10 sinif cografya cevap anahtarlar gun yayincilik
KİTABIN TÜM CEVAPLARI İÇİN TIKLA

10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Cevapları

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME tüm cevaplar  için derskonum.com

A. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
1. Göçe neden olan doğa olayları hangileridir?
deprem-sel-heyelan-çığ-yanardağ

2. Günümüzde sürekli göçlerin en önemli nedeni nedir?
işçi göçleri ve beyin göçler- 

3. Mübadele göçü nedir?
Mübadele Göçleri
Mübadele göçleri, devletler arasında gerçekleşen anlaşmalar sonucu
nüfusun değiştirilmesidir. Mübadele, zorunlu göçlerdendir. Birey ya da toplulukların
istekleri göz önünde bulundurulmaz. Bu tür göçlerin diğer bir özelliği
ise belirli bir dönemde kitlesel olarak gerçekleşmesidir (Fotoğraf 4.3).
Mübadele göçlerinin tipik örneği Türkiye ile Yunanistan arasında gerçekleşmiştir.
Lozan antlaşmasına göre 1 Mayıs 1923’te Türkiye’deki Rum
nüfusunun Yunanistan’a, Yunanistan’daki Türk nüfusunun ise Türkiye’ye
gelmesi kararlaştırılmıştır. Bulgaristan ile Romanya arasında da bu tür bir
göç olayı yaşanmış; 100 bin Bulgar, Romanya’dan Bulgaristan’a, 120 bin
Romen, Bulgaristan’dan Romanya’ya göç etmiştir.

4. Türkler, Orta Asya’dan neden göç ettiler?
SORUNUN CEVABI İÇİN TIKLAAA

B. Aşağıdaki cümlelerin noktalı yerlerini uygun sözcüklerle tamamlayınız.
1. Turizm, ...MEVSİMLİK.............. göçlere neden olmaktadır.
2. Van depreminden sonra gerçekleşen göçler ZORUNLU-Doğa Olayları Nedeniyle........... göçlerdendir.
3. Gecekondulaşma göçün derskonum.com ....OLUMSUZ SONUÇLARINDANDIR..............
4. Bir yerde nüfusun azalması, o yerde ......göç verme............ olayının yaşandığının kanıtıdır.

C. Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanların karşısına “D”, yanlış olanların karşısına “Y” yazınız.
1. Amerika Kıtası’nın keşfedilmesiyle buraya ilk göç edenler Avrupalılar olmuştur. (...D..)
2. MS IV. yüzyılda batıya doğru gerçekleşen Türklerin göçü, Avrupa’da Kavimler Göçü’nü başlatmıştır. (..D...)
3. Tarım işçilerinin göçü, sürekli göçlerin başlıca nedenleridir. (..Y...)
4. Göç gönderen yerlerde nüfusa derskonum.com yönelik yatırımlar artar. (..Y...)

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız
1. Türklerin Orta Asya’dan göç etmeleri,
I. Kuraklık
II. Artan nüfus
III. Siyasi olaylar
nedenlerinden hangilerine bağlı olarak gerçekleşmiştir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III


2. Aşağıdakilerden hangisi göçün ekonomik nedenlerinden
değildir?
A) Tarımda makineleşme
B) Nüfus artış hızının fazla olması
C) Kan davalarının yaşanması
D) İş olanaklarının sınırlı olması
E) Tarım alanlarının miras yoluyla paylaşılması

3. I. Hindistan
II. Pakistan
III. Kanada
IV. İsveç
Yukarıdakilerden hangi ikisi en fazla beyin
göçü veren ülkelerdendir?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III
D) II ve IV E) III ve IV

4. Aşağıdakilerden hangisi devlet zoruyla gerçekleştirilen
göçlere örnektir?
A) 2011’de meydana gelen tsunami sonucunda
Japonya’da gerçekleşen göçler.
B) 1923’te Lozan Antlaşması’na bağlı olarak Yunanistan’dan
Türkiye’ye, Türkiye’den Yunanistan’a
gerçekleşen göçler.
C) Suriye’deki olaylardan dolayı Türkiye’ye gerçekleşen
göçler.
D) 2011’de Van’daki depremden dolayı gerçekleşen
göçler.
E) Naziler döneminde Almanya’dan gerçekleşen
göçler.

5. Aşağıdakilerden hangisi göç sonucunda, göç
edilen yerde gerçekleşen olgulardan değildir?
A) Sanayi kuruluşlarının şehir içinde kalması
B) Trafik sorunlarının yaşanması
C) Alt yapı sorunlarının yaşanması
D) Nüfusa yönelik yatırımların azalması
E) Çevre sorunlarının yaşanması10.SINIF COĞRAFYA KİTAP CEVAPLARI GÜN SAYFA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk