sponsorlu reklam Admatic -sponsor

9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI MEB SAYFA 83

 9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI
2017 2018 9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI MEB YAYINLARI, 9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI MEB YAYINLARI, 9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SAYFA 83,
KİTABIN TÜM CEVAPLARI İÇİN TIKLA

..

.Nazım Biçimi
Şiirin nazım birimi, ölçüsü ve uyak örgüsüne göre kazandığı biçimsel özelliklerin genel adıdır.
Türk Şiirinde Kullanılan Nazım Biçimleri
I. Halk Şiiri
II. Divan Şiiri
III. Batı Etkisindeki Türk Şiiri
Anonim Halk Şiiri
Mâni, Türkü
Âşık Tarzı Halk Şiiri
Koşma, Semai, Varsağı,
Destan
Beyitlerle Kurulanlar
Gazel, Kaside, Mesnevi,
Kıt’a, Müstezat
Bentlerle Kurulanlar
Tuyuğ, Rubai, Murabba, Şarkı,
Muhammes, Terkibibent,
Terciibent
Sone, Terzarima, Triyole,
Balat, Serbest nazım

Nazım Türü
Bir şiirin işlediği konuya göre aldığı isimdir. Şiirin nazım biçimi belirlenirken şekline ait özellikler
(nazım birimi, kafiye düzeni, ölçü vb.), nazım türü belirlenirken içerik (konu, tema vb.) esas alınır.
Türk Şiirinde Kullanılan Nazım Türleri
I. İslamiyet Öncesi Türk Şiiri
II. Halk Şiiri
III. Divan Şiiri
Sagu, Koşuk, Destan
Âşık Tarzı Halk Şiiri
Güzelleme, Koçaklama,
Taşlama, Ağıt
Anonim Halk Şiiri
Ninni , Ağıt
Dinî-Tasavvufi Halk Şiiri
İlahi, Nefes, Deme, Nutuk,
Şathiye, Devriye
Tevhit , Münacaat, Naat,
Mersiye, Methiye, Hicviye,
Fahriye

Tevhit , Münacaat, Naat,
Mersiye, Methiye, Hicviye,
Fahriye

Metni Anlama ve Çözümleme
1. Yayla Dumanı adlı şiirin temasını belirleyiniz.

            Tabiat ,doğa

2. Şiirdeki betimlemeler resim sanatıyla nasıl ilişkilendirilebilir? Açıklayınız.
            Resimle gösterilen güzelliklerin kalem yazıya aktarılmasıdır betimleme. Betimleme yazarın dış dünyayı , iç özellikleri kaleme aldığı özelliktir. Aralarında doğrudan bir ilişki vardır.

3. Güzelin saçı ve gözleriyle yayla dumanı arasında nasıl bir ilişki kurulmuştur? Açıklayınız.

            Yayla dumanı her yere yayıldığında güzelin saçı ve gözlerine de girecektir. Aslında burada sevgiliyle kavuşmayı dile getirmiştir.


4. Son dörtlükte şairin yayla dumanının içinde kaybolma isteği ile duygu dünyası arasındaki ilişkiyi
açıklayınız.


http://www.derskonum.com/search/label/9.SINIF%20T%C3%9CRK%20D%C4%B0L%C4%B0%20VE%20EDEB%C4%B0YATI%20K%C4%B0TABI%20CEVAPLARI%20MEB%20YAYINLARI
9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI MEB SAYFA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk