sponsorlu reklam Admatic -sponsor

9.SINIF FİZİK KİTABI CEVAPLARI MEB YAYINLARI SAYFA 50,51

9.SINIF FİZİK DERS KİTABI CEVAPLARI9.SINIF FİZİK DERS KİTABI CEVAPLARI MEB YAYINLARI SAYFA 50-51,  9.SINIF FİZİK KİTABI CEVAPLARI MEB YAYINLARI 50-51, , 9.SINIF FİZİK KİTABI CEVAPLARI MEB YAYINLARI 2017-2018, 

KİTABIN TÜM CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

..

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Fizik Ders Kitabı Sayfa 50 Cevabı

7. Aşağıda verilen durumlardan hangisi nükleer fiziğin incelediği konular arasındadır?
A) Atomlarda elektron dizilimi
B) Moleküller arasındaki çekim kuvveti
C) Hidrojen atomunun helyuma dönüşmesi
D) Lazer ile ince kesimlerin hassas yapılabilmesi
E) Bina yapılırken kule vinç kullanılması

8. Aşağıda fizik konusuyla ilgili bazı ifadelerin herbirini doğru (D) ya da yanlış (Y) olarak değerlendirip ilgili ok yönünde ilerleyiniz. Hangi çıkışa ulaşırsınız?
Cevap :  Y - Optik, ışığı konu edinir. - D - Işık şiddeti temel niceliktir. - D - 5 Çıkış
9. Fizik bilimi ile ilgili,
I. Önceleri doğa felsefesi içinde incelenen bir doğa bilimidir.
II. Değişmez ve kesin kanunları olan bir bilim dalıdır.
III. Madde ve enerji etkileşimlerini inceleyen bilim dalıdır.
tanımlamalarından hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

10. Tabloda türetilmiş büyüklüklere ait birimlerin olduğu kutucuklar mavi renge boyandığında oluşan şekil aşağıdakilerden hangisidir?

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Fizik Ders Kitabı Sayfa 51 Cevabı

11. Aşağıda verilen büyüklüklerden hangisi vektöreldir?
A) Hız B) Kütle C) Zaman D) Basınç E) Sıcaklık

12. Tabloda fizik bilimine ait Ohm Kanunu’nun, biyoloji ve kimyada kullanımı ile ilgili örnekler verilmiştir.

12. 12. Tabloda fizik bilimine ait Ohm Kanunu’nun, biyoloji ve kimyada kullanımı ile ilgili örneklerverilmiştir.
Buna göre Işığın Kırılma Kanunları için verilebilecek örnekler neler olabilir?


13. Fizik bilimi ile ilgili olarak yapılan,
I. Doğada gerçekleşen olaylar bilimsel düşünce ile açıklanır.
II. Yapılan çalışmaların sonucu diğer disiplinlere de yansır.
III. Gözlem ve deneye dayalı bir bilimdir.
açıklamalardan hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
14. Bilim etiğine göre bir bilim insanında,
I. Belirli bir grubun çıkarı için araştırma sonuçlarını değiştirmek
II. Kendisine ait olmayan çalışmaları kendi adıyla yayınlamak
III. Başkalarının emeğine saygı göstermek
özelliklerinden hangisi ya da hangileri bulunmalıdır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III15. Bilim araştırma merkezlerinde yapılan,
I. Mars’a seyahat
II. Yarı iletken teknolojisi
III. Kanser tedavisi için akıllı ilaç
IV. Yapay zeka
çalışma konularından hangisi ya da hangileri fizik bilimine katkı sağlar?
A) Yalnız I B) II ve III C) III ve IV D) I, II ve IV E) Hepsi

Kaynak: 2017 – 2018 9. Sınıf Fizik Ders Kitabı 1. Ünite Fizik Bilimine Giriş Sayfa 49, 50, 51, 52, 53 Fizik Bilimine Giriş Değerlendirme Cevapları
KİTABIN TÜM CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Kimya Bilimi Sayfa 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 1. Bölüm Simyadan Kimyaya Soruları ve Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Kimya Bilimi Sayfa 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 2. Bölüm Kimyanın Uğraş Alanları Soruları ve Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Kimya Bilimi Sayfa 33, 34, 35, 36 3. Bölüm Kimyanın Sembolik Dili Soruları ve Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Kimya Bilimi Sayfa 37, 38, 39, 40, 41, 42 4. Bölüm Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği Soruları ve Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları 2. Ünite Atom ve Periyodik Sistem Sayfa 56, 57, 58, 59, 60, 61 1. Bölüm Atom Modelleri Soruları ve Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Kimya Bilimi Sayfa 49, 50, 51, 52, 53 Üniteyi Bitirirken Soruları ve Cevapları
Not: Cevaplar kısa süre içinde eklenmeye devam edecektir.
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 56, 57, 58, 59, 60, 61 1. Bölüm Atom Modelleri Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 Atomun Yapısı Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 Periyodik Sistem Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları 2. Ünite Atom ve Periyodik Sistem Sayfa 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 Üniteyi Bitirirken Soruları ve Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 98, 99, 100, 101, 102 Kimyasal Türler Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 103, 104, 105, 106 Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 Güçlü Etkileşimler Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 Zayıf Etkileşimler Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 98, 99, 100, 101, 102 Kimyasal Türler Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 103, 104, 105, 106 2. Bölüm Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 Güçlü Etkileşimler Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 Zayıf Etkileşimler Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 135, 136, 137, 138, 139 Fiziksel ve Kimyasal Değişimler Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları 3. Ünite Kimyasal Türler Arası Etkileşimler Sayfa 138, 139, 140, 141, 142, 143 Üniteyi Bitirirken Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152 Maddenin Fiziksel Halleri Soruları ve Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 153, 154, 155, 156 Katılar Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166 Sıvılar Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 Gazlar Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 175, 176, 177 Plazma Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları 4. Ünite Maddenin Halleri Sayfa 178, 179, 180, 181, 182, 183 Üniteyi Bitirirken Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194 Su ve Hayat Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204 Çevre Kimyası Cevapları
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları 5. Ünite Doğa ve Kimya Sayfa 202, 203, 204, 205, 206 Üniteyi Bitirirken Cevapları
Hazırlamış olduğumuz “9. Sınıf Meb Yayınları Kimya Ders Kitabı Cevapları” siz değerli öğrencilerimizin okul başarısına katkıda bulunmasını umarız. Unutulmamalıdır ki ders ve çalışma kitabı cevapları sadece kontrol amaçlı yayınlanmaktadır. Öncelikle sorulara sizin cevap vermeniz ve sonrasında cevapları sitemizden karşılaştırmanız sizler için daha faydalı olacaktır.


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk