sponsorlu reklam Admatic -sponsor

SKOLASTİK DÜŞÜNCE VE İLMİ DÜŞÜNCE HAKKINDA BİLGİ KARŞILAŞTIRMA

SKOLASTİK DÜŞÜNCE VE İLMİ DÜŞÜNCE HAKKINDA BİLGİ, SKOLASTİK DÜŞÜNCE VE İLMİ DÜŞÜNCE KARŞILAŞTIRMA, SKOLASTİK DÜŞÜNCE VE İLMİ DÜŞÜNCE,

BU İKİ DÜŞÜNCE BİRBİRİNE ZITTIR. BİRİ KOŞULSUZ TESLİMİYETİ DİĞERİ İSE AKIL VE MANTIĞIN İZİNDE HAREKET EDEREK DOĞRUYA ULAŞMAYI SAVUNUR.

Skolastik düşünce: Ortaçağ tarihinde Avrupa’da, halk üzerinde kilise oldukça baskı uyguluyordu. Kilise ise bu dönem içinde özgür düşünceyi engelliyordu ve halkın kendi özgür düşüncelerini özgürce ifade etmesine izin vermiyordu çünkü kilise için doğru olan esaslar İncil’de yer alan esaslardı. Bu esasların dışında pozitif bilimlerin önü sürdüğü bilgiler ve düşünceler kilise tarafından reddediliyordu.

Bir süre sonra kilise İncil’de yazılanları kendi çıkarları doğrultusunda kullanamaya başlamıştır hatta İncil’de yer almayan esasları da İncil’de yazıyormuş gibi göstermeye başlamıştır.

Kilise kendi çıkarları doğrultusunda halkı kandırarak cennetten toprak satmaya, bazı kişileri dinden çıkarmaya başlamıştır. Ancak bunların hepsi aslı olmayan fiillerdir. Yani İncil’e göre cennetten toprak satma ya da dinden çıkarma gibi faaliyetler yokken Kilise bunları varmış gibi göstermiştir.

İşte bu durumların hepsi skolastik düşünceyi ifade etmektedir. Yukarıda da anlaşıldığı gibi düşünmeyi ve düşünerek ortaya çıkan özgür düşünceleri reddederek sadece kilisenin dediklerinin doğru olduğunu kabul eden düşünce sistemine skolastik düşünce adı verilmiştir.


İLMİ DÜŞÜNCE:
Akla ve mantığa uygun olarak, mevcut değişmez bilgileri kullanarak yeni değişmez bilgiler ortaya çıkarma çabasıdır. Bilimsel bir çalışma yaparken ya da çözmeye çalıştığınız sorun üzerinde düşünürken sadece algısal gözlemlerden ve mevcut bilgi birikiminden faydalanmayız. Bilimsel düşünceye katkısı olan başka unsurlar da vardır. Bunlar, hayal gücü, yaratıcılık ve görebilirlik' tir.

Hayal gücü, fiziksel olarak mevcut olmadığınız veya olamayacağınız ortamlarda gelişen olayları beynimizde sanal olarak görüntüleyebilme yeteneğidir. Bu yeteneğe sahip olan insanlar, başkalarının hiçbir zaman ortaya çıkaramayacağı ya da çok sonraları bulunacak şeyleri ortaya çıkarabilirler.

Yaratıcılık, mevcut madde, bilgi birikimi, akıl, mantık ve düşünce gücünü kullanarak tesadüfen veya sistematik olarak, daha önce benzeri olmayan, yeni bir bilgi, buluş, yapı ortaya çıkarmaktır.

Görebilirlik, mevcut sistemde, aslında göz önünde olup da daha önce kimsenin farkına varmadığı bir bilgiyi, bir olguyu, bir olayı ya da neden-sonuç ilişkisini ortaya çıkarabilmektir.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk