sponsorlu reklam Admatic -sponsor

8.SINIF TÜRKÇE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI MEB YAYINLARI SAYFA 16,17,18,19,20 2017-2018

8.SINIF TÜRKÇE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI MEB YAYINLARI, 8.SINIF TÜRKÇE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI MEB YAYINLARI 2017-2018, 8.SINIF TÜRKÇE KİTAP CEVAPLARI MEB SAYFA, 


8. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı Dörtel Yayınları Sayfa 16, 17, 18, 19, 20 1. Tema Kişiler Arası İletişim ve Kitle İletişimiMetni Etkinlik Soruları ve Cevapları


KİŞİLER ARASI İLETİŞİM VE KİTLE İLETİŞİMİ

1. ETKİNLİK

8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 16 Cevabı
Aşağıdaki kelimeler metinden alınmıştır. Bu kelimelerin metindeki anlamları verilmiştir. Diğer anlamlarını da sözlükten yararlanarak siz yazınız.
Model: Örnek olmaya değer kimse veya şey, örnek.
 • Cevap: Resim, heykel yapılırken baka baka benzetilmeye çalışan nesne veya kimse
Kanal: Telefon, telgraf, televizyon vb. araçlarla iletişimi sağlayan yol, hat.
 • Cevap: Bazı bölgeleri sulamak, kurutmak amacıyla veya gemilerin işlemesine elverişli insan eli ile açılmış su yolu
Varlık: Var olma durumu, mevcudiyet.
 • Cevap: Var olma durumu, mevcudiyet

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerin hangileri öznel, hangileri nesnel yargılardan oluşmuştur? Karşılarına yazınız.
 • Cevap:
•Telefon konuşmalarında arayan kimse, önce kendi adını ve soy adını söyler, sonra da kendini tanıtıcı ek bilgi verir. (Nesnel)
• Kitle iletişim araçlarının kişiler arası iletişimi etkilediğini düşünmüyorum. ( Öznel)
• Kitle iletişim araçları, çocuklar üzerinde olumsuz etki yaratabilir. (Öznel)
• Kitle iletişim araçları, sosyal yaşantıyı önemli ölçüde etkilemektedir. (Nesnel)

3. ETKİNLİK

8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 17 Cevabı
Aşağıda bir kısmı verilen telefon konuşmasını tamamlayınız.
 • Cevap:
Alo!
—- Merhaba, ben okul müdürü Ahmet Demir. Ayşe hanımla mı görüşüyorum?
—- Evet buyurun,
—- Ayşe hanım, öğretmenlik başvurunuz onaylandı. Ne zaman görüşmeye gelebilirsiniz?
—- AAa! Çok sevindim. Ne zaman isterseniz gelebilirim.
—- Tamam, bugün öğleden sonra bekliyoruz sizi.
—- Tamam, saat ikide orada olurum. Uygun mu?
—- Uygun, Ayşe hanım saat ikide bekliyoruz sizi.
İyi günler!
—- Size de iyi günler görüşmek üzere.

4. ETKİNLİK

a. Aşağıda görselleri verilen araçlardan hangi amaçla, nerelerde yararlanıyoruz? Görüşlerinizi açıklayınız.
 • Cevap: Görsellerde verilen televizyon, bilgisayar, radyo ve telefonlar kitle iletişim araçlarıdır. Hem bilgiye ulaşmamıza, dünyadan haberdar olmamıza yardımcı olurken aynı zamanda da insanlar ile iletişim kurmamıza olanak sağlar.
8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 18 Cevabı
b. Cep telefonunun günlük hayatımıza sağladığı yararları anlatan bir sohbet yazısı yazınız.
 • Cevap: Telefon, insanlığın en büyük icatlarından birisidir. İnsanlar yüzyıllar önce duman ve ateş gibi ilkel yöntemler ile iletişim kuruyorlardı ve bu durum çok uzun sürüyordu. Şimdi ise günümüzde hepimizin elinde teknoloji ile oldukça gelişmiş olan akıllı cep telefonları bulunmaktadır. Bu cep telefonları iletişim sağlamakla birlikte dünyayı elimizin altına getirmiştir. Öyle ki; bir tık ile bir çok konuda bilgi sahibi olurken uzaktaki insanlar ile görüntülü konuşmalar bile yapar hale geldik.

5. ETKİNLİK

8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 19 Cevabı
a. Aşağıdaki cümleleri, altı çizili kelimelere dikkat ederek okuyunuz. Sonra bu kelimelerin bir zaman ve kişi bildirecek şekilde çekimlenmiş biçimlerini noktalı yerlere yazınız.
 • Cevap:
 • Kitle iletişim araçları, izleyenlere bilgi iletmenin yanı sıra, birtakım davranış modelleri de sunar. :  İzlemişler, iletmiyorum
 • Arkadaşınız aradı ve siz yemektesiniz veya başka bir nedenle konuşamayacak durumdasınız, o zaman kısa bir açıklama yapıp daha sonra arayacağınızı söyleyerek telefonu kapatabilirsiniz.:  Konuşamayacakmış, açıklamadılar, arayacaktın.
 • Araştırmalara bakarak televizyonun ya da kedili-fareli çizgi filmlerin zararlı olduğunu peşinen kabul etmek doğru olmaz.: Baktı, olduk, kabul etmemişler.
b. Aşağıdaki soruları yukarıdaki cümlelere göre cevaplayınız.
Altı çizili kelimelerden hangileri isim-fiil özelliği taşıyor?
 • Cevap: iletmenin, davranış, açıklama, kabul etmek
Altı çizili kelimelerden hangileri sıfat-fiil özelliği taşıyor?
 • Cevap: izleyenlere, arayacağınızı, olduğunu
Altı çizili kelimelerden hangileri zarf – fiil (bağ- fiil) özelliği taşıyor?
 • Cevap: yapıp, bakarak

6. ETKİNLİK

8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 20 Cevabı
Aşağıdaki cümlelerde geçen fiilimsileri bulup altlarını çiziniz. Sonra bunların aldıkları eklere göre türlerini belirleyip örnekteki gibi yazınız.
Uğrayıp – “-ıp” ekini almış bağ fiildir. 
 • Cevap:
 • aldığım: “-dık” ekini almış sıfat fiildir.
 • koymak: “-mak” ekini almış isim fiildir.
 • arayıp: “-ıp” ekini almış bağ fiildir.
 • tartarak: “-arak” ekini almış bağ fiildir.
 • bulunan: “-an” ekini almış sıfat fiildir.

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki örnek fiilimsileri birer cümlede kullanınız.
konuşmak
 • Cümlede kullanımı: Benimle konuşmak için buraya kadar gelmiş.
gelen
 • Cümlede kullanımı: Hala gelen giden yok.
okuyup
 • Cümlede kullanımı: Gece gündüz okuyup gözlerini bozdu.
görerek
 • Cümlede kullanımı: Bu pantolonu görerek almadın mı?
tanıyınca
 • Cümlede kullanımı: Onu tanıyınca bütün ön yargılarım son buldu.
anlaşacak
 • Cümlede kullanımı: Birlikte çok iyi anlaşacak gibi görünüyorlar.
tanıdık
 • Cümlede kullanımı: Senin tanıdık olduğunu bilmiyordum.
öğrenme
 • Cümlede kullanımı: Öğrenme faaliyetleri arasında en doğrusu bu bence.
bakış
 • Cümlede kullanımı: Bu bakış açısı sana göre doğru olabilir.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk