sponsorlu reklam Admatic -sponsor

10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI BİRYAY YAYINLARI SAYFA 41

10. Sınıf Biryay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 41 Cevabı
10 EDEBİYAT CEVAPLARI, 10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI BİRYAY YAYINLARI, 10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI BİRYAY YAYINLARI 2017 2018 SAYFA 29, 


METİN SORULARI
1. Hikayedeki olay akışını maddeler haline aşağıya yazınız.
2. Kahramanın kedilerden aşırı derece rahatsız olmasının nedenleri nelerdir? Açıklayınız.2. Kahramanın kedilerden aşırı derece rahatsız olmasının nedenleri nelerdir? Açıklayınız.
3. Parçadaki karakterlerin kişilik özellikleri nelerdir? Açıklayınız.
4. Dış dünyanın kahramanın psikolojik durumuna etkileri nelerdir?
5. Bu metinde olayın akışını sağlayan temel çatışma nedir? Açıklayınız.
6. Kahramanın evine geri dönüşünde yazar nasıl bir yol izlemiştir? Açıklayınız.
7. “Tanzimat roman ve hikâyelerinde dikkat çeken bir özellik de uzun cümle kuruluşları ve tasvirlerdir.” Okuduğunuz metindeki uzun cümle ve tasvirleri bulunuz. Bu tarz bir dil ve anlatımın tercih edilmesinin sebepleri nelerdir? Tartışınız.

ELEŞTİREL OKUMA
Realizm: Gerçekler ön plandadır. Realist sanatçılar, eserlerinde yaşamın gerçeklerini dile getirir. Gerçekler anlatılırken kişilerin psikolojileri, onların kişiliklerini etkileyen çevrelerinin tanıtımı, içinde bulundukları ortam ayrıntılarıyla verilir. Realizmde, gerçek hayatın anlatılması esas olduğu için realistlerin eserlerinde toplumun sıradan kişilerine rastlanır. Realist yazarların okuyucuyu eğitme gibi bir amaçları yoktur; onlar gözlem, araştırma ve belgelere dayanarak, yaşananı nesnel bir şekilde aktarmayı amaçlarlar.Realizm: Gerçekler ön plandadır. Realist sanatçılar, eserlerinde yaşamın gerçeklerini dile getirir. Gerçekler anlatılırken kişilerin psikolojileri, onların kişiliklerini etkileyen çevrelerinin tanıtımı, içinde bulundukları ortam ayrıntılarıyla verilir. Realizmde, gerçek hayatın anlatılması esas olduğu için realistlerin eserlerinde toplumun sıradan kişilerine rastlanır. Realist yazarların okuyucuyu eğitme gibi bir amaçları yoktur; onlar gözlem, araştırma ve belgelere dayanarak, yaşananı nesnel bir şekilde aktarmayı amaçlarlar.
1. Yukarıdaki bilgilerden yola çıkarak hikâyedeki realist unsurları tespit ediniz.
2. Hayvanseverlikle ilgili düşünceler günümüzde de devam etmekte midir? Karşılaştırarak değerlendiriniz.
3. Okuduğunuz hikâyede, hikâyeyi oluşturan unsurlardan hangisi (olay, şahıs, mekân) ön plandadır?
4. Yazarın zaman zaman karşılıklı konuşmalar kullanmasının hikâyenin anlatımına ne tür katkılar sağladığını değerlendiriniz.


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk