sponsorlu reklam Admatic -sponsor

10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI BİRYAY YAYINLARI SAYFA 24

10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI BİRYAY YAYINLARI SAYFA 24
10 EDEBİYAT CEVAPLARI, 10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI BİRYAY YAYINLARI, 10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI BİRYAY YAYINLARI 2017 2018 SAYFA 24, 


10. Sınıf Biryay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 24 Cevabı

2. Metindeki kahramanların belirgin özelliklerini aşağıdaki tabloya yazınız.
1.Karakterler
Kan Turalı: Yiğit, mert ve güçlüdür. Birçok kişinin başaramadığını Selcen Hatun için başarır. Savaşta kendisinin yanında yer almasına şaşırır ve memnun olur. Kendisinden daha iyi savaştığını düşünür ve kendisini eksik bulur. Sinirlenir, karısını düelloya çağırır ama ilk ok önceliğini karısına verir. Karısını sevmektedir.
Selcen Hatun: Yiğit ve mert bir kadındır. Sevdiği için yollara düşer savaşır. Kan Turalı, kendisinden daha güçlü olduğunu örünce kıskanır ve kendisine itamlarda bulununca kızar. Yine de sevdiğine zarar veremez.   
Tekfür: Hainlik yapar. Verdiği sözden döner.
Kanlı Koca: Kan Turalı'nın babasıdır. yiğit mert bir adamdır. Oğlunu evlendirmek için çabalar

3. Bu hikâyede Türklerin eski yaşam biçimleri ve dini inanışlarıyla ilgili hangi özellikler görülmektedir? Açıklayınız.
çadır/otağda yaşamaları
kız isteme adetlerinin olması
ata binmeleri
ok atmaları
dua etmeleri
islami inançlar
besmele çekme
savaşmaktan kaçmama/savaşçı millet olma

4. Metinden Türk kadınlarıyla ilgili hangi farklı özellikler ön plana çıkmaktadır? Açıklayınız.
Yiğit ve mert bir kadınlardır.
Erkek gibi savaşır
Sevdiği için yollara düşer savaşır.
Kıskançtır
kendisine ithamlarda bulununca kızar. 
Sevdiğine zarar veremez.   


5. Hikâyenin anlatıcı bakış açısı hakkında bilgi vererek bu bakış açısının hikâyeyi nasıl etkilediğini açıklayınız.
ilahi bakış açısı kullanılır.

6. Metinde diyalog kullanılan yerleri tespit ediniz. Bu yöntemin metnin anlatımına etkisini söyleyiniz.
metne canlılık katar

7. Metindeki kahramanların olağanüstü özelliklerini tespit ediniz.


ELEŞTİREL OKUMA

1. Murathan Mungan’ın Deli Dumrul/Azrail adlı hikâyeyi değiştirerek yeniden yorumlamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
sanat zamanla değişir. yeniden yorumlanır. sanat kişiseldir.

2. Dönemin siyasi ve toplumsal şartlarının Dede Korkut Hikâyeleri’ne etkilerini değerlendiriniz.

3. Dede Korkut Hikâyelerinde günümüze ışık tutan hangi toplumsal ve ahlaki değerlere rastlanmaktadır? Günümüz değerleriyle karşılaştırarak değerlendiriniz.
KIZ İSTEME
AİLE BAĞLARININ ÖNEMİ
ONURU VE GURURU İÇİN SAVAŞMA
KOMŞULARA YEMEK VERME

4. Okuduğunuz bu hikâyede mekânların kahramanlar üzerindeki etkilerini değerlendiriniz.
KİTABIN DİĞER TÜM SAYFALARI İÇİN TIKLAYINIZZ

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk