sponsorlu reklam Admatic -sponsor

OSMANLICA YAZILARKAYNAK:https://tr.pinterest.com/sukrannnnnn/osmanl%C4%B1ca-yaz%C4%B1lar/


© Abdullah Gün - Levha "Kime halim diyeyim, kime feryad edeyim"Hak tecellî eyleyince her işi âsân ( kolay ) eder. Halk eder ( yaratır ) esbâbını ( sebebini ) bir lâhzada ( bir anda ) ihsân eder. - osmanlıcaBilmem niye âşıkân utansın, Bîgâne-i aşk olan utansın. Fuzuli

Sûrete itme nazar sîrete bak... Hat: Ali Alparslan (1984)
Keyfine bak Geç bile kaldın Talik Hat Hattat :Savaş Çevik
Mülk-i dünyâ kimseye kalmaz sonu ber-bâd olur Ey Muhibbi şöyle farzet kim Süleymân olmuşum (son kelime de tereddüt ettim)Süleyman olmuşuz okudum ... smile ifade simgesi Ey Muhibbi farzet ki Süleyman(as) olmuşsun ne çıkar dünya mülkü kimseye kalmaz sonu berbat olur.) ketebehu el-fakir tilmız Hulusi güfire lehuma 1387
Alim kocadıkça koç olur Cahil kocadıkça hiç olur
Bir şu'lesi var ki şem'-i cânın Fânûsına sığmaz asûmanın Ş.GALİB
Kabrinde de yazılı olan beyit: Hakk-perestim arz-ı ihlâs itdiğim dergâh bir Bir nefes tevhîdden ayrılmadım Allâh bir ********* Muallim Nâcî ********* Hakk’a taparım, yürekten bağlılığımı arz ettiğim kapı bir. Bir nefes tevhitten ayrılmadım, Allah bir. - Tevhid: Allah’ın birliğine inanmak. * Hattat: Hasan Çelebi
"Per açdı âsumâne lahn-ı tekbîri rûh-i pâkinden, Muattar kıldı hakdan mûsikîyi Mustafa Itrî." Hâmid Aytaç'ın Ta'lîk hattıyla yazdığı, M.Nafiz Irmak'ın Buhûrîzâde Mustafa Itrî Efendi'yi medheden bir beyti.
Ab-ı hayatın aynı olan işbu çeşmenin Â’sar geçti varmadı kimse farkına. Buldu emanet eyledi ihya mücerreda. Verdi hayat doğrusu Gülhane Parkına.Dünya mâdem fânîdir, değmiyor alâka-i kalbe Hattat: Mehmed Özçay--sülüs meşki levha: Said Nursi ye ait bir söz.Zâlimin rişte-i ikbâlini bir âh keser, Mâni’-i rızk olanın rızkını Allâh keser. Lâ Edrî


Eyvah! Aldandık. Şu hayat-ı dünyeviyeyi sabit zannettik. O zan sebebiyle bütün bütün zayi' ettik. Evet şu güzeran-ı hayat bir uykudur, bir rü'ya gibi geçti. Şu temelsiz ömür dahi, bir rüzgâr gibi uçar gider..

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk