sponsorlu reklam Admatic -sponsor

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETİM PROGRAMININ YAPISI

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETİM PROGRAMININ YAPISI, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETİM PROGRAMI, ÖĞRETİM PROGRAMININ YAPISI,


Türk Dili ve Edebiyatı Dersi kazanımları “Okuma”, “Yazma” ve “Sözlü İletişim” olmak üzere üç ana başlık altında toplanmıştır. Öğretim programı tür odaklı olduğu için “Okuma” bölümündeki kazanımlar, “Şiir”, “Öyküleyici (Anlatmaya Bağlı) Edebî Metinler”, “Tiyatro” ve “Bilgilendirici (Öğretici) Metinler” şeklinde sınıflandırılmıştır. Sözlü iletişim kazanımları ise “Konuşma” ve “Dinleme” şeklinde iki ana başlığa ayrılmıştır.
• Gerek görülen kazanımların hemen altında kazanımın çerçevesini ve içeriğini netleştirmeye yönelik açıklamalar yer almaktadır.
Ünite, süre ve içerikler tablosu “Okuma”, “Yazma” ve “Sözlü İletişim” olmak üzere üç sütun hâlinde düzenlenmiştir.
“Okuma” sütununda işlenecek konu ve metinler verilmiş ve altlarında bunlarla ilgili kısa açıklama ve yönergeler yer almıştır. Burada verilen konu ve metinler ilgili “okuma kazanımları” çerçevesinde işlenecektir. “Giriş” üniteleri ise ünite tablosunda belirtilen kendi konuları çerçevesinde ele alınacaktır.
“Yazma” ve “Sözlü İletişim” sütunlarında ise “Okuma” sütunundaki konu ve metinlerle bağlantılı olarak yazma ve sözlü iletişim konu ve etkinlikleri verilmiş olup bunlar da yine ilgili “Yazma” ve “Sözlü İletişim” kazanımları çerçevesinde işlenecektir. Bu konu ve etkinliklerin, ders işleniş süreci açısından, her ders saatinde değil de ünite sonunda ele alınacağı hatırda tutulmalıdır.
Dil bilgisi konuları üç sütunluk tabloların altında gösterilmiştir.

KAYNAK : MEB 18.07.2017

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk