sponsorlu reklam Admatic -sponsor

LYS EDEBİYAT İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK EDEBİYATI AÇIK UÇLU SORULAR BÖLÜM 2

LYS EDEBİYAT AÇIK UÇLU SORULAR İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK EDEBİYATI BÖLÜM, LYS EDEBİYAT AÇIK UÇLU SORULAR, AÇIK UÇLU SORU LYS, İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK EDEBİYATI, KISA CEVAPLI SORULAR


DEĞERLİ ZİYARETÇİLERİMİZ DEĞİŞEN SINAV SİSTEMİNE UYGUN ŞEKİLDE SİTEMİZDE AÇIK UÇLU SORULAR YAYINLAYACAĞIZ.. TAKİP ETMENİZ LYS Yİ KAZANMANIZ AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ...

LÜTFEN KOPYALAMA YAPMAYINIZ !!! LİNK VERİNİZ

EDEBİYATLA ALAKALI TÜM AÇIK UÇLU SORULAR İÇİN TIKLAAAA
HAZIRLAYAN::derskonum.com


İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK EDEBİYATI
1. Sevilen bir kişinin ölümü üzerine söylenen (yazılan), bu ölümden doğan acıyı, üzüntüyü ya da ölen kişinin erdemlerini dile getiren şiirlere İslamiyet’ten önceki Türk edebiyatında  ----- adı verilir.
Yukarıda sözü edilen nazım biçimini yazınız.
 ..................................

2. –    Tag tagka kavuşmas, kişi kişiye kavuşur.
     –    Aç ne yimes, tok ne times.
     –    Yazın bastıglansa, kışın sevnür.

Yukarıdaki ifadeler sözlü edebiyat ürünlerinden hangisinin örneği olabilir?
 ..................................


3. İslamiyet’ten önceki Türk edebiyatının sözlü ürünlerinden olan, doğa ve güzellik konularını işleyen şiirlerine verilen ad nedir?
 ..................................


4. İslamiyet'ten önceki döneme ait ilk Türk destanının adını yazınız.
 ..................................5.  Ulus             Destan
     Hint              Gılgamış
     Fin                Nibelungen
    Alman           Kalavela
    Sümer           Ramayana     
                           Şehname
Yukarıdaki uluslar verilen destanlarla eşleştirildiğinde hangi destan dışta kalır?
 ..................................6. Güneyde Çin milleti düşman imiş. Kırgız, Kurıkan, Otuz Tatar, Kutay hep düşman imiş. Babam düşmanlara kırk yedi sefer yapmış. Yirmi kere savaşmış. Tanrı buyurduğu için illiyi ilsizleştirmiş, kağanları kağansızlaştırmış. Dizliye diz çöktürmüş. Babam kağan alınca ili, töreyi kazanıp uçup gitmiş. Babam kağanın başına Baz Kağan’ı balbal dikmişler.

Bu parça hangi eserden alınmış olabilir?
 ..................................
7. Türkler İslamiyet’i kabul etmeden önce, konar göçer yaşamın da etkisiyle, sözlü edebiyat ürünleri ortaya koymuşlardır. Bu ürünler kopuz ad› verilen bir saz eşliğinde okunmuştur. Örneğin aşk, özlem, sevgi gibi konuları anlatan şiirlere ----  denir.
Yukarıda sözü edilen nazım biçimini yazınız.
 ..................................8. Sakalara ait önemli bir destandır. Türklerin İranlılarla savaşının anlatıldığı bu eserde, aynı zamanda Türk komutanın nasıl öldürüldüğü de anlatılmıştır. İran kaynaklarında (Şehname) bu yiğit Türk komutanın adı Efrasiyab olarak geçer.
Bu parçada tanıtılan Türk destanı hangisidir?
 ..................................9. Uygur Türklerinin destanlarındandır. Türklerin bir insanla bir bozkurtun çiftleşmesinden doğduğu inancı bu destanda açıkça görülür. Destanın kısaca özeti: Eski Hun hükümdarlarından birinin çok güzel iki kızı vardır. Hükümdar bunların ancak tanrılarla evlenebileceklerine inandığı için, kızlarını yüksek bir kuleye kapatır. Bir kurt gelerek kulenin etrafında dönmeye başlar. Kurtla kızların evlenmesinden Dokuz Oğuz - On Uygur'lar türer.
Bu parçada sözü edilen destan hangisidir?
 ..................................
10. Bir milletin tarihinin bilinmeyen dönemlerinde oluşan ve o milletin tarihine ışık tutan ----, halkın hayal dünyasında doğmuş, ozanlar tarafından geliştirilmiş ve zamanla yazılı kaynaklarda kayıt altına alınmıştır. Bir milletin kendi diline ait ilk ürünleridir. Ait olduğu milletin yaşam tarzını, felsefesini yansıtır.
Boşluğa gelebilecek nazım biçimini yazınız.
 ..................................11.  ---- destanında, bir devletin bir imparatorluk haline gelişindeki o baş döndürücü gelişme, milli bir coğrafyanın milli bir ruh yapılanması içinde işlenişi ve destan kahramanının, kendisine inanmış bir milletle beraber çığ gibi büyüyüşü anlatılmaktadır. Milli Türk destanlarının bütün süsleri, ruh yapılanması ve özelliklerinin çok güzel bir diziliş içinde işlenip geliştirildiği bu destan Tümen Yabgu oğlu Mete'nin, destana adı verilen kahramanın şahsında kutsallaştırıldığı bir destandır.
Parçada boş bırakılan yere hangi destan getirilmelidir?
 ..................................

 CEVAPLAR:
ü  İ. ÖNCESİ TÜRK EDEBİYATI

1. Sagu
2. Sav
3. Koşuk
4. Yaratılış
5. Şehname
6. Göktürk Kitabeleri
7. Koşuk
8. Alp Er Tunga
9. Türeyiş Destanı
10. Destan
11. Oğuz Kağan

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk