sponsorlu reklam Admatic -sponsor

LYS EDEBİYAT AÇIK UÇLU SORULAR İSLAMİYET ETKİSİNDEKİ TÜRK EDEBİYATI GENEL

LYS EDEBİYAT AÇIK UÇLU SORULAR İSLAMİYET ETKİSİNDEKİ TÜRK EDEBİYATI BÖLÜM, LYS EDEBİYAT AÇIK UÇLU SORULAR, AÇIK UÇLU SORU LYS, İSLAMİYET ETKİSİNDEKİ TÜRK EDEBİYATI, KISA CEVAPLI SORULARDEĞERLİ ZİYARETÇİLERİMİZ DEĞİŞEN SINAV SİSTEMİNE UYGUN ŞEKİLDE SİTEMİZDE AÇIK UÇLU SORULAR YAYINLAYACAĞIZ.. TAKİP ETMENİZ LYS Yİ KAZANMANIZ AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ...

LÜTFEN KOPYALAMA YAPMAYINIZ !!! LİNK VERİNİZ

EDEBİYATLA ALAKALI TÜM AÇIK UÇLU SORULAR İÇİN TIKLAAAA
HAZIRLAYAN::derskonum.com

İSLAMİYET ETKİSİNDEKİ TÜRK EDEBİYATI

1. Türklerin İslamiyet’i kabul ettikleri ilk dönemde ortaya çıkan bir destandır. 11. ve 12.yy’da Kırgız Türkleri arasında meydana gelen bu destan, dünyanın en uzun destanıdır. Destan kahramanının İslamiyet’i yaymak için diğer dinlerle yaptığı savaşlar anlatılmaktadır.
Bu parçada sözü edilen Türk destanı hangisidir?
 ...............................................

2.   I.    Destandan halk hikayesine geçiş dönemi ürünüdür.
      II.   Eserde bir yandan Türklerin İslamiyet öncesi hayatları anlatılırken öte yandan da İslamiyet’e ait  özellikler yer almaktadır.
    III. 12 hikayeden oluşur. Hikayeler birbirinden bağımsızdır ancak ortak kahramanlar vardır.

Yukarıda özellikleri verilen eserin adını yazınız.

  ...............................................
3.  Sembolik bir eserdir. Edebiyatımızın ilk mesnevisidir. Hem beyit hem dörtlükler kullanılmıştır.
 
Bu parçada bahsedilen eserin adını yazınız.
  ...............................................4.  Fenalık cahillikten doğar. Her hastalığın sebebi de cahilliktir. Hasta, tedavisiyle şifa bulur; okumakla da bilgisizlik giderilir. Bilgili lüzumlu söz söyler, lüzumsuz sözü gömerek gizler. Bilgisiz ne söylese anlamadan söyler, onun kendi dili kendi başını yer.

Bu parça hangi geçiş dönemi eserinden alınmış olabilir?
  ...............................................


5.  Kutadgu Bilig 11. yüzyılda Yusuf Has Hacip tarafından ---- Türkçesiyle yazılmış didaktik bir eserdir. Bir ahlak ve öğüt kitabı olan eser aynı zamanda edebiyatımızın ilk siyasetnamesidir. Mesnevi nazım şekliyle yazılan eserde hem beyit hem de dörtlükler kullanılmıştır.
Boş bırakılan yere ne getirilmelidir?
  ...............................................


6. Bu eser, bir sözlük olmakla birlikte, Türk milletinin yüceliğini de anlatan abide bir eserdir. Eserde yaklaşık 7500 Türkçe sözcüğün Arapça karşılığı verilmiştir. Araplara sadece Türkçeyi öğretmek için değil, aynı zamanda Türkçenin zenginliğini de göstermek için yazılmıştır.

Yukarıdaki paragrafta anlatılan eserin yazarının adı nedir?
  ...............................................
  


7. 12. yüzyılda aruz ölçüsüyle yazılmıştır. Didaktik olan bu eser “Hakikatler basamağı” anlamına gelmektedir. Eserde cömertlik, ilim, bilginin faydası, iyi ve kötü huylar anlatılarak halka yararlı olmak amaçlanmıştır.
 Bu paragrafta   sözü edilen   eser hangisidir?
 ...............................................
  


8. Hakaniye lehçesiyle yazılmış ve "mutluluk veren bilgi" anlamına gelen bir eserdir. Eser aynı zamanda aruz ölçüsünün kullanıldığı ilk eserdir. Eserde ideal bir devlet yönetiminin nasıl olması gerektiği sembollerle anlatılmıştır.
   Bu parçada sözü edilen eser hangisidir?
  ...............................................
9.  I. XIII. yüzyılda Anadolu'da gelişen tasavvufi halk edebiyatına kaynaklık eden ilk eserdir.
    II. Hakaniye lehçesiyle yazılmış ve dili sade bir eserdir.
   III. Dörtlüklerle ve hece ölçüsüyle yazdığı tasavvuf şiirlerinden (hikmet) oluşur. Çok az da olsa aruzla söylenen dörtlükler vardır.
   IV. Eseri ilk Türk mutasavvıf şairi Ahmet Yesevi yazmıştır.
Yukarıda özellikleri verilen eser hangisidir?
  ...............................................
  10. Tarihi bir şahsiyet olduğundan şüphe olmayan destan kahramanlarının menkıbevi yaşamı, Anadolu'ya yerleşen Müslüman Türklerin gözüyle aksettirilir. Bu menkıbelere göre kahramanımız, Hz. Ali soyundan Hüseyin Gazi'nin oğludur. Çok güçlü ve zekidir. Daha çocukken dini ilimleri çok kısa bir zamanda öğrenmiştir. Savaş yöntemlerini aynı düzeyde iyi bilir. Destanda yapılan savaşlarda merkez alan genellikle Malatya ve yöresidir. Savaşlar, eserde, siyasi bir mücadele değil bir din savaşı İslamiyet - Hıristiyanlık mücadelesi kimliği taşır.
 Bu parçada sözü edilen yapıt hangisidir?
  ...............................................
  


11.  I. Dili oldukça yalındır.
       II. Oluşturulduğu dönemin tarihini, kültürünü, toplum yaşayışını, Türklerin dünya görüşünü yansıtır.  
      III. Önceleri sözlü olarak dilden dile aktarılan hikayelerin söyleyeni belli değildir.
      IV. Hikayelerde ara sıra olağanüstü varlık ve olaylara yer verilmiştir.
     Yukarıda özelikleri verilen eser hangisidir?
  ...............................................


12. Anadolu'da Bektaşiliğin ileri gelenlerinden ve Bektaşi edebiyatının öncülerinden sayılır. Şiirlerinden, II. Murat zamanında yaşadığı ve Alanya'da doğduğu; Filipe, Sofya, Edirne, Hicaz ve Mısır'a gittiği anlaşılmaktadır. Hem hece hem de aruzla yazmış olduğu şiirlerinde mizahlı, alaylı bir hava vardır. Divan, Gülistan, Minbernâme, eserlerindendir.
    Bilgileri verilen sanatçı kimdir?
    ...............................................
     13.  I. Farsça olarak yazılmış bir mesnevidir. II. Konu tasavvufidir.  III. Eserde hayat ve ölüm üzerinde durulmuştur. IV. Eser, Anadolu'da hüküm süren İlhanlılarda Gazan Han'a sunulmuştur.
  Özellikleri verilen eserin adı nedir?
  ...............................................
14.  I. Eser "Kuş dili" anlamına gelir. II. Eserde çeşitli türlerden kuşların Hüdhüd kuşunun başkanlığında, padişahları olan Simurg kuşunu aramaları anlatılır. III. Sembolik olarak kuşlar insanları; Hüdhüd aklı; Simurg ise Allah'ı simgeler.
   Bahsedilen eserin adı nedir?
  ...............................................
15.  Yaşadığı dönem ve tarihi kişiliği hakkında kesin bilgi yoktur. Türk dilinin konuşulduğu coğrafya alanı içinde olduğu kadar bütün dünyada fıkra tipi olarak büyük bir üne sahiptir. Anadolu insanının aynası olmuştur. Fıkralarında şaştığımız, güldüğümüz, komik bulduğumuz, alay ettiğimiz hususlar, aslında bizim kendi davranışlarımız, saflıklarımızdır. O halkın gerçekçilik, düşünce özgürlüğüne bağlılık, güler yüzlülük, sırasına göre yergicilik gibi özelliklerini kendinde toplamış milli bir tiptir; yani halkın kendisidir.

   Tanıtılan fıkra kahramanı hangisidir?

 ...............................................

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk