sponsorlu reklam Admatic -sponsor

CUMHURİYET EDEBİYATI AÇIK UÇLU SORULAR LYS EDEBİYAT BÖLÜM 8

LYS EDEBİYAT AÇIK UÇLU SORULAR CUMHURİYET EDEBİYATI , LYS EDEBİYAT AÇIK UÇLU SORULAR,  CUMHURİYET EDEBİYATI,  CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI, AÇIK UÇLU SORU,

DEĞERLİ ZİYARETÇİLERİMİZ DEĞİŞEN SINAV SİSTEMİNE UYGUN ŞEKİLDE SİTEMİZDE AÇIK UÇLU SORULAR YAYINLAYACAĞIZ.. TAKİP ETMENİZ LYS Yİ KAZANMANIZ AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ...

LÜTFEN KOPYALAMA YAPMAYINIZ !!! LİNK VERİNİZ

EDEBİYATLA ALAKALI TÜM AÇIK UÇLU SORULAR İÇİN TIKLAAAA


HAZIRLAYAN::derskonum.com

BÖLÜM -8

13.  Derinden derine ırmaklar ağlar
         Uzaktan uzağa çoban çeşmesi
         Ey suyun sesinden anlayan bağlar
         Ne söyler şu dağa çoban çeşmesi 
Bu dörtlük biçim ve içerik özellikleri göz önünde bulundurulduğunda kime ait olabilir?
14. Etkinliğinin az sürmesi ve arkasında adı anılan tek şair bırakması yönünden Fecriati topluluğuna benzetilen grup hangisidir?

15. Biliyor musun az az yaşıyorsun içimde
      Oysaki seninle güzel olmak var
      Örneğin rakı içiyoruz
      İçimizde bir karanfil düşüyor gibi
     Bir ağaç işliyor tıkır tıkır yanımızda
     Midemdi; aklımdı şu kadarcık kalıyor
     Sen o karanfile eğilimlisin, alıp sana
     Veriyorum işte
     Sen de bir başkasına veriyorsun daha güzel
     O başkası yok mu bir yanındakine veriyor
     Derken karanfil elden ele
     Yukarıdaki dizeler şekil ve içerik olarak değerlendirildiğinde kime ait olabilir?16. Şiirlerinde Anadolu folklorundan, halk edebiyatından geniş ölçüde yararlanan sanatçı, ilk şiirlerini Dergah ve Milli Mecmua’da yayımlamıştır. şiirlerinde hece ölçüsünü kullanmıştır. Anlaşılır, sade bir dili; içten yönü ağır basan dizeleri ve memleket şiirleriyle tanınır. Sanatçı şiirin yanı sıra tiyatro alanında da yapıtlar vermiştir. Köşebaşı, Koçyiğit Köroğlu önemli oyunlarıdır.
Parçada tanıtılan sanatçı kimdir ?17. Aşk İki Kişiliktir, Bir Gün Mutlaka şiirlerinin şairi olan ---- gerçek şiir kimliğini toplumcu, etkin bir edebiyat anlayışının örneklerini verdiği şiirleriyle oluşturmuştur. Çevirileriyle de dikkat çeken sanatçı, edebiyat ve kültür üzerine yazdıkları, antoloji ve diğer çalışmalarıyla kuşağının önde gelen sanatçıları arasına girmiştir.
Bu parçada boş bırakılan yere kim getirilmelidir?


18. Birinci Dünya Savaşı’na katılmış, yazılarıyla bu savaşı desteklemiştir. Türkiye Türkçesinin ustalarındandır. Atatürk’ün yayında bulunmuş, Atatürk’ün devrimlerini ve Batılılaşmayı desteklemiştir. Gezi edebiyatımızın büyük sanatçısı olan yazarın Denizaşırı, Bizim Akdeniz önemli yapıtlarındandır.
Parçada tanıtılan sanatçı kimdir ?19. Cumhuriyet Dönemi edebiyatımızın ünlü bir masal yazarıdır. Türk folklor ürünleri üzerine araştırmalar yapan, sözlü değerleri yazıya geçiren sanatçı, Türk masallarını kendine özgü bir üslupla yazdı. Sanatçı 1956’da “Açıl Sofram Açıl” adlı eseriyle Danimarka’daki H.C Andersen ödülünü aldı.
Parçada tanıtılan sanatçı kimdir ?20. “Bir hikayesinde halkı savaş aleyhine kışkırttığı gerekçesiyle Bodrum’a sürülmüş; cezasını çektikten sonra da hep burada yaşamıştır. Hikaye ve romancılığımızda deniz çığırını açan bir yazardır. Eserinde tam bir denizci gibi yaşayarak denizi, deniz insanlarını, ömrünü verdiği Bodrum’u, kıyıları, Ege Denizi’nin efsanelerini başarıyla anlatmıştır. Sosyal konulu romanları yanında, konusunu tarihten alan romanları da vardır. Yazar, eski Anadolu ve Yunan uygarlıklarını, mitolojiyi çok iyi bilir. Coşkun şiir diline güvenerek üslup ve tekniğe pek önem vermemiş; yer yer de konu dışı bilgiler aktarmıştır.”
Parçada tanıtılan sanatçı kimdir ?21. “1940 sonrası Türk şiirinde halk şiiri geleneğinden yola çıkılarak yeni bir şiir anlayışına ulaşan sanatçı, günün geçerli akımlarına başlanmadan kendisinin olan bir şiiri geliştirmiştir. Yalın, akıcı bir söyleyişe dayanan ve halk şiirinden beslenen, Anadolu insanının yaşamını, doğayla ilişkilerini dile getiren bir şiirdir bu. Köy ve köylü gerçek kimliğiyle onun şiirlerinde yer alır. Sanatçının Atatürk Kurtuluş Savaşı’nda adlı eseri bir oratoryoya da konu olmuştur.”
Bu parçada tanıtılan sanatçı hangisidir?22. Şairdeki "İkinci kişi" problemini, ikinci kişi ile kendi arasındaki bağlantıları çeşitli yönlerden derinleştirdiği, yaşayışını dolduran davranışları soyutlaştırarak bir düşünme planını yükselttiği, 1950 şiirinin ortak biçim anlayışından ayrı, özel bir dil kullandığı görülür. Çelişkili, oyunlu bir mantık düzeninde dize sayısını çoğu kez en aza taşıyan şiirleri Yuvarlağın Köşeleri adlı yapıtında yer alır. Benden Sonra Mutluluk, Yalnızlık Paylaşılmaz, Dünya Kaçtı Gözüme diğer şiir kitaplarıdır.
Bu parçada tanıtılan sanatçı hangisidir?23. Şiirlerinde yaşama sevincini, aşkı, doğa sevgisini işledi. Yazdıklarıyla halkın sorunlarını duyurmaya çalıştı. Süssüz, mecazsız, iç ve dış gözlemleri başarıyla yansıtan bir anlatımı vardır. “Kızılçullu Yolu, Acı Tütün, Susuz Yaz” yapıtlarından bazılarıdır. 
Bu parçada sözü edilen sanatçı hangisidir?24. İkinci Yeni içerisinde geleneksel dili tahrip ederek kendine özgü yeni bir dil kurmaya çalışan kişidir. Şiir dili, okuyucuyu şaşırtma ve sarsma anlayışı üzerine kuruludur. Sürrealist teknikleri şiirimize en ciddi biçimde uygulayan şairdir. Şiiri iç, dış ve dil kurgularında her türlü biçim endişesinden uzaktır. Şiirlerinde özgün imgelere yer vermiştir. Kınar Hanımın Denizleri, Ortadoksluklar, Yort Savul, Bakışsız Bir Kedi Kara eserlerinden birkaçıdır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı hangisidir?

 CEVAPLAR

13. Faruk Nafiz Çamlıbel
14. Yedi Meşaleciler
15. Edip Cansever
16. Ahmet Kutsi Tecer
17. Ataol Behramoğlu
18. Falih Rıfkı Atay
19. Eflatun Cem Güney
20. Cevat Şakir Kabaağaçlı
21. Cahit Külebi
22. Özdemir Asaf
23. Necati Cumalı
24. Ece Ayhan


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk