sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11.SINIF YIL SONU REHBERLİK FAALİYET RAPORU 2017-2018

11.SINIF YIL SONU REHBERLİK FAALİYET RAPORU 2017-2018,YIL SONU REHBERLİK FAALİYET RAPORU 11.sınıf, 11. sinif 2. dönem rehberlik faaliyet raporu,11.sınıf rehberlik aylık faaliyet raporu 2016-2017

METİN AŞAĞIDADIR
DOSYA OLARAK 

LİSE 11 SOSYAL SINIFI YILSONU REHBERLİK ETKİNLİKLERİ FAALİYET RAPORUDUR
             
             
            1) Rehberlik Etkinliklerinin Değerlendirilmesi
               2007–2008 eğitim ve öğretim yılının başında 11-Sosyal sınıfının sınıf öğretmeni olarak görev aldım. Sınıf öğretmenliğim ile ilgili sınıf rehberlik dosyamı içinde yıllık rehberlik plânı, sınıf oturma plânı, problem tarama envanteri, disiplin yönetmeliği, sınıf geçme yönetmeliği vb. evraklar bulunmak üzere teslim aldım ve çalışmalarıma başladım.
            Eylül 2007: Okul kural ve yönetmelikleri öğrencilere açıklandı. Okulun fiziki ortamı, okul birimleri ve işlevleri, çalışma takvimi, okula giriş-çıkış saatleri, okuldaki eğitici çalışmalar ve çevre hakkında öğrencilere bilgiler verildi. Sınıf içerisindeki öğrencilerin görme ve işitme taraması yapılarak oturma plânı oluşturuldu. Sınıf başkanı seçildi. Kişisel özgürlükler ve toplumsal düzenleyen kurallara uygun davranma konusunda bilgiler verildi.
Ekim 2007: Sınıf dosyası oluşturuldu. Kılık-kıyafet, sınıf geçme, ödül ve disiplin yönetmeliği öğrencilere okundu. Öğrencilere zamanın kullanımı ve serbest zaman etkinlikleri hakkında bilgi verildi. Eğitsel kolların seçimi yapıldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri gerçekleştirildi. Sevginin insan hayatındaki yeri ve önemi hakkında belirtildi. Günlük hayatta sorun çözme konusunda bilgiler verildi. Sınıf rehberlik panosuna rehberlikle ilgili dokümanlar asıldı.
Kasım 2007: Okuma becerisi üzerine öğrencilerle konuşuldu. Arkadaş seçimi ve arkadaşların kişi üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri hakkında öğrencilere bilgi verildi. Yıllık ödevlerin tespiti ve dağılımı yapıldı. Problemli öğrenciler tespit edildi ve sorunlar değerlendirildi. 10 Kasımda Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, saygıyla anıldı. Değişen sınav sistemi ve mevcut alanlara olan etkisinin değerlendirilmesi yapıldı. Etkili sorun çözme konusunda öğrencilerle konuşuldu. Kendi davranışlarını doğa ve çevreyi korumaya karşı duyarlılık hakkında bilgi verildi. Okulda veli toplantısı yapılarak okul idaresi-veli-sınıf öğretmeni işbirliği sağlandı. Öğrenci problemleri velilerle konuşuldu.
Aralık 2007: Etkin öğrenme ve ders çalışma becerilerinin kazandırılması ile ilgili bilgi verildi. Gençlik çağının getirdiği problemler üzerinde öğrencilere bilgi verildi. Sosyal etkinlikler ve ders dışı etkinliklerdeki öğrencilerin durumları izlendi. Kaygı ve stresi fazla olan öğrencilerle konuşuldu. Öğretmen ve öğrenci ilişkisi hakkında öğrencilerle konuşuldu.
Ocak 2008: Öğrencilerle 1. dönemin genel değerlendirilmesi yapıldı. Ortaöğretim sonrasında işe ve mesleğe hazırlayan kurum ve kurslar hakkında konuşuldu. Okul başarısı incelenerek, derslerinde başarısız ve problemli davranışları olan öğrencilerin velileri bilgilendirildi. Devamsızlığı fazla olan öğrencilerle konuşuldu. Ara tatilin iyi değerlendirilmesi için öğrenciler yönlendirildi.
Şubat 2007: II. Dönem PDR hizmetleri plânlandı ve materyaller hazır hale getirildi. Öğrencilerle 2006–2007 eğitim ve öğretim yılının 2. dönemindeki beklentilerinin neler olduğu konuşuldu. Etkin öğrenme ve verimli ders çalışma yolları hakkında öğrencilere bilgi verildi. Devamsızlığı olan, derslerinde başarısız olan öğrenciler olumlu yönde kazanılmaya çalışıldı. Bu öğrencilere sorumluluk verildi.
Mart 2008: Zararlı alışkanlıklar hakkında öğrencilere bilgi verildi. Öğrencilere gördükleri dersler ile seçtikleri meslekler hakkında bilgiler verildi. Doğal afetler konusunda gerekli bilgiler verildi. Yaşam becerisi (amaç belirleme, amaca ulaşma, sorun çözme, karar verme ve sorumluluk) konusunda öğrenciler bilgilendirildi. Yüksek öğretim kurumları, harçlar ve krediler hakkında öğrencilerle konuşuldu. Boş zamanını değerlendirme üzerine öğrencilerle konuşuldu.  
Nisan 2008: Öğrencilere ergenlik psikolojisi hakkında bilgi verildi. Sınav kaygısı üzerine öğrencilerle konuşuldu. Kişiler arası iletişimde etkili dinleme ve konuşmanın önemi üzerinde konuşuldu. ÖSS öncesinde sınav anında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında öğrenciler bilgilendirildi.  Meslek seçimi ve tercihler konusunda öğrenciler bilgilendirildi. İş ve meslek yaşamının temel özellikleri, özgeçmiş hazırlama ve işe başvurma konuları öğrencilere uygulamalı olarak anlatıldı. 
Mayıs 2008: Ders öğretmenlerinden alınan sınav sonuçlarından faydalanarak sınıfın genel başarısı üzerinde konuşuldu. Aile yaşamı ve ailedeki roller, evlilik zamanının saptanması konularında öğrencilerle konuşuldu. Gençliğin görev ve sorumlulukları hakkında öğrencilerle konuşuldu. Ders notları tespit edilerek bu sınıfta derse giren öğretmenlerle birlikte değerlendirmeler yapıldı. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı. 
Haziran 2008: Eğitici kulüp ve sınıf rehberlik faaliyet raporları okul idaresine teslim edildi. Yaz tatilinin verimli geçirilmesi hakkında öğrencilerle konuşuldu. Öğrencilere yaz tatilinde de ÖSS’ye yönelik kaynaklara çalışmaları gerektiği vurgulandı.


3) Raporun Genel Değerlendirmesi ve Öneriler: Hazırlanan rehberlik programı 11 Sosyal sınıfında başarıyla uygulanmıştır. Öğrenci merkezli faaliyetler düzenlenmiş; öğrencilerin okuldan, öğretmenlerden neler beklediği saptanmıştır. Görülen aksaklıklar düzeltilmiş, öğrencilerde okul kültürü oluşturulmaya çalışılmıştır. Rehberlik edilen konular itinayla seçilmiş, belirlenen hedef ve amaçlara ulaşıldığı gözlenmiştir.  


Sınıf Öğretmeni                     

   H.İbrahim ARSLANHAN                       
                                                                                                              13.06.2008

Okul Müdürü

Hanifi ŞAHİN

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk