sponsorlu reklam Admatic -sponsor

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TİYATROSU ÇALIŞMA KAĞIDI BOŞLUK DOLDURMA

BOŞLUK DOLDURMA, ÇALIŞMA KAĞITLARI, MİLLİ EDEBİYAT, MİLLİ EDEBİYAT ÇALIŞMA KAĞITLARI, MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ÇALIŞMA KAĞITLARI,

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle tamamlayınız.
a. Millî Edebiyat Dönemi’nde en etkili düşünce akımlarından olan ……………………………………….. tiyatroda da kendini fazlaca hissettirir.


b. Millî Edebiyat dönemi, özel tiyatroların yaygın olduğu bir dönemken , ………………………’ nin kuruluşu (1914), tiyatromuzun devlet eliyle desteklenmesine ortam hazırlamış ve tiyatronun gelişimi açısından önemli bir aşama olarak algılanmıştır


c. ………………………….., Darülbedâyi’de öğretmenlik yapmış, daha sonra (1927-1928) Darülbedâyi'nin başına gelmiş ve bugünkü tiyatromuzun temellerini atmıştır.


d. Millî Edebiyat Döneminde kurulan ……………………..……. ‘nin başına Fransız tiyatrosunun ünlü rejisörlerinden……………………………. getirilmiştir.


e. İlk defa bir Müslüman kadın oyuncu ……………………….…….’nin sahneye çıkmasıyla Müslüman kadınlara da sahne yolu açılmıştır.


f. ………………………………ve ………………………, Millî Edebiyat Dönemi’nde sadece tiyatroyla uğraşan yazarlardır.


g. …………………………… 1868’de Osmanlı Tiyatrosu adlı bir topluluk kurmuş. 1870’te Sadrazam Ali Paşa’nın İstanbul’un çeşitli bölgelerinde Türkçe oyunlar sergileyen tiyatrolar kurması koşuluyla kendisine sağladığı destekle, Türkçe oyunlar oynama imtiyazını 10 yıl elinde tutmuştur.


h. Güllü Agop’un kurduğu tiyatro topluluğunda Ermeni oyuncular yanında Müslüman Türk oyuncular da yetişti. Bu oyuncular içinde en ünlüsü ………………………..’dir


ı. Türk tiyatrosunun Tanzimat I. Dönem sanatçısı Şinasi’ nin yazdığı ve ilk özgün Türk oyunu olan ………………..ile başladığı kabul edilir.


j. Millî Edebiyat Dönemi’nde kurulan Darülbedayi’nin yanında ………………………………………………. adlı müzik bölümü de açılmıştır.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk